Dat ik niet de enige ben in ‘de bouwwereld’ die het belang inziet van een gebouwdossier, blijkt wel uit het artikel ‘Gebouwbeheer in digitaal dossier’ dat ik op de site van Cobouw las. Op het Nationaal Brandveiligheidsevenement georganiseerd door de SBRCURnet pleit adjunct-directeur Jan Anker van het Rotterdamse bouw- en aannemingsbedrijf Meerbouw Rotterdam voor een digitaal gebouwdossier. Met betrekking tot veiligheid ziet hij vooral veel voordelen als je met alle betrokken partijen samen één enkel beheerplan opstelt met daarin de verschillende veiligheidsaspecten voor brand, legionella en bijvoorbeeld lift gebundeld. Bovendien moet dat een digitaal plan zijn. Volgens hem betekent dat minder ballast, minder kosten voor de eigenaar van het gebouw, iedereen kan het inzien en het kan nauwelijks zoekraken. Zijn pleidooi in een notendop: “samenwerking kan leiden tot veiliger gebouwen en een efficiënter beheer ervan. Dit kan door een digitaal dossier te maken, waarin behalve de brandveiligheid ook alle andere veiligheidsaspecten van een gebouw zijn verwerkt.”

Naar een compleet gebouwdossier

Ik ben het volledig met hem eens. Je kan inderdaad een belangrijke stap zetten bij een bundeling van de veiligheidseisen. Ik ben er alleen ook van overtuigd dat dit alle gebouw- en onderneming gebonden regels en eisen moet betreffen. Ook die voor het gebruiksbesluit, arbo-wetgeving en milieubesluit. En daarbij wil ik nog een stap verder zetten: ik wil een compleet gebouwdossier. Eisen en regels zijn in mijn optiek slechts één van de 5 hoekstenen voor een goed gebouwdossier. Er zijn er nog 4: de organisatie, het gebouw, het beleid en de instrumenten. Deze 5 hoekstenen samen moeten voor een goed beheer en onderhoudallemaal verankerd zijn.

Begin vandaag nog aan je gebouwdossier

Wil je weten wat er allemaal in het gebouwdossier moet staan? Lees dan mijn Whitepaper ‘de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier’. Hierin leg ik uit wat de 5 hoekstenen zijn en waarom. Download ook de bijbehorende checklist met een aantal concrete vragen, waarvan de antwoorden in ieder gebouwdossier thuishoren.

Heb je vragen?

Mail mij dan of plan een gratis Skype Sessie met mij in.

Bron: Cobouw – artikel ‘Gebouwbeheer in digitaal dossier’ dd 14.04.2015

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.