90 hoogleraren roepen Tweede Kamer op om meer te doen voor een groene economie

In een ingezonden brief aan de Trouw roepen 90 hoogleraren een nieuw kabinet op om meer te doen voor een groene economie. Behalve dat ze aangeven waarom dat nodig is, geven ze 12 concrete aanbevelingen die een nieuw kabinet volgens hen moet meenemen tijdens de verdere formatie onderhandelingen.

Het is natuurlijk nog niet zeker of het nieuwe kabinet deze adviezen daadwerkelijk gaat opvolgen. Maar daarop vooruit lopend is de vraag aan jou: Wat kan jij, als huisvestingsmanager zelf alvast doen om te zorgen dat je voor sorteert op deze geadviseerde richting voor een groene economie? Ik licht 4 van de 12 aanbevelingen toe en geef daarbij een mogelijk handelingsperspectief voor jou als huisvestingsmanager.

Aanbeveling 2. Zet in op brede fiscale vergroening

Het principe ‘de Vervuiler betaalt’ betekent dat er fiscale maatregelen gaan komen voor bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Maar, het betekent waarschijnlijk ook fiscale voordelen met betrekking tot milieuvriendelijke activiteiten, producten en diensten. Het is handig om dat nu alvast in beeld te brengen wat jouw gebouwvoorraad aan CO2 uitstoot heeft, en ook waar de kansen liggen om dit te verminderen.

Aanbeveling 5. Stimuleer de grootschalige opwekking van duurzame energie

Grootschalige opwekking van duurzame energie te stimuleren houdt in het inzetten van subsidies. Heb jij al in kaart of jouw dak geschikt is voor (nog meer) zonnepanelen? Zie jij kansen voor opwekking van energie door middel van wind, geothermie of een andere groene bron op jouw gebouw en-of (gebouw)terrein?

Aanbeveling 7. Voer een kilometerheffing in

Om te weten wat het voor jouw bedrijf betekent als daadwerkelijk een kilometerheffing wordt ingevoerd, is het verstandig in kaart te hebben hoeveel kilometers je afgelopen jaren gereisd hebt. Maak daarbij onderscheid tussen kilometers per OV, zuinige of juist een energie slurpende auto. Het zou namelijk zo maar eens kunnen zijn dat voor verschillende vervoersmiddelen andere tarieven gaan gelden.

Aanbeveling 8. Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie

Kan jij met jouw gebouw een onderdeel worden van een regionale campus op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie? Vraag jezelf af hoe jij met jouw bedrijf in combinatie met het gebouw waar jullie nu inzitten een plek kan worden voor bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatadaptie of duurzame voeding? Ga nu alvast strategische allianties aan met buren, kennisinstellingen in jouw regio en je eigen medewerkers.

Actie!

Al met al genoeg aanknopingspunten om meer Gebouwinzicht te krijgen. Continue verduurzaming begint immers bij inzicht in je eigen gebouw. Dus pak de handschoen op!

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.