Met Gebouwinzicht wil ik met mijn collega’s impact maken door bij te dragen aan verduurzaming. Zo geef ik een zinvolle – en noodzakelijke – betekenis aan mijn werkzame carrière. Maar, wat is impact nu precies?

im·pact (de; m) = uitwerking, invloed, effect

Bron: Van Dale
Impact is het gevolg, de invloed of het effect van een gebeurtenis op iets of iemand. Het gaat daarbij om de verandering die plaatsvindt. Maar valt dat te meten? Hoe breng je dat vervolgens in kaart? Hoe waardeer je dat, dus wanneer kan ik zeggen: “Ik ben met Gebouwinzicht lekker bezig” of zelfs “Yes, we hebben inderdaad de impact gemaakt die we dit jaar wilden bereiken.”

Meten = weten, toch?

Het goede doen is natuurlijk altijd beter dan het slechte doen. Bij ‘het hebben van impact’ heeft iedereen wel een gevoel en een beeld. In het kader van verduurzaming gaat het om het hebben van impact om verduurzaming te versnellen, een verandering te weeg te brengen die bijdraagt aan het verbeteren van het klimaat. Die brede reikwijdte van impact maakt het niet zo eenduidig te kwantificeren. De bijdrage van Gebouwinzicht is immers vaak een eenmalige impuls. Hoe waardeer je een duurzaamheidsadvies voor een meervoudige of complexe gebouwportefeuille? Hoe vergelijk je dat met de impact die een beoordeling voor een BREEAM-NL certificaat te weeg brengt of de begeleiding van zo’n proces als BREEAM-NL Expert? Wat is de waarde van een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek? En hoe waardeer je het geven van een lezing, workshop of in-company training? Gaat het dan aan de m2 van het BVO, gesplitst naar functie? Er is immers verschil tussen een hal en een kantoorruimte. Gaat het om het aantal bereikte organisaties. Moet je dan onderscheid maken naar personeelsgrootte, omdat impact hebben iets persoonlijks is en gaat het dan dus om het bereikte aantal mensen? Of juist heel platgeslagen in cijfers en gaat het om het potentieel aan CO2-reductie?

Hard & zacht

Bij elke keuze voor een manier van waarderen en meten, sluit je een andere manier uit. “Even laten zien wat ik met Gebouwinzicht aan impact maak” klinkt in theorie eenvoudig. De praktijk is weerbarstiger. Ik ben er nog niet uit. Misschien moet ik wel meerdere indicatoren hebben om de impact inzichtelijk te maken. Misschien gaat het enerzijds om de ‘harde’ cijfers en anderzijds om ‘zacht’ bereik. Uiteindelijk is het ook heel waardevol als door een lezing van mij een toehoorder enthousiast is geraakt en niet alleen een duurzaamheidsteam voor de eigen organisatie optuigt, maar ook zelf voortaan met de fiets naar het werk gaat, thuis de verwarming een graadje lager zet en vrienden weer weet te motiveren, die dan vervolgens anderen weer aanzetten tot actie, die dan… Je begrijpt vast wat ik bedoel.

Tips gevraagd!

Ondertussen blijft de vraag hoe. Hoe meet ik impact? Heb jij ideeën hiervoor of brengt jouw bedrijf haar impact al in kaart? Ik hoor het graag. Mail mij jouw tips of handige documenten of links, etc naar sannie@gebouwinzicht.nl

Alvast bedankt!

Door Sannie Verweij

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.