In een maatschappij waar duurzaamheid inmiddels een ingebakken onderwerp lijkt, blijven gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders van bestaande kantorenbouw achter. De cijfers liegen daar namelijk niet om. Volgens de Dutch Green Building Council wordt BREEAM als duurzaamheidscertificering in 80% van de nieuwbouw al toegepast, tegenover minder dan 1% in de bestaande kantoren.

Voor het Platform Duurzame Huisvesting ging ik samen met Robert Sengers van Kernwaarde Groen met een aantal van de koplopers in de bestaande kantorenbouw in gesprek met als uitkomst een heldere infographic.

Verduurzamen bestaande kantoren gaat om meten, weten en samen verbeteren.

Op het congres ‘Kantorenmarkt, wat wil de toekomstige huurder?’ van het Platform Duurzame Huisvesting op 14 april jl. heb ik aan voorzitter Claudia Reiner deze infographic Verduurzamen Bestaande Kantoren overhandigd. De infographic biedt inzicht in de mogelijkheden die certificering en quickscans bieden in het verduurzamen van bestaande bouw.

Zelfde taal spreken en kansen benutten

Dat inzicht is namelijk nodig. Dat bleek wel uit al mijn gesprekken. Gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders hebben wel degelijk interesse in duurzaamheid. Maar vaak vinden ze duurzaamheid een ‘hol begrip’ met als gevolg dat er erg veel langs elkaar heen gepraat wordt. Met de infographic hoop ik partijen te kunnen overtuigen dat verduurzamen begint bij het stellen van gemeenschappelijke doelstellingen en een eenduidige taal. Voor mij zijn dat dé twee essentiële hulpmiddelen voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Dit creëert meer snelheid in de verduurzaming en een prettigere samenwerking. Het gaat om slim nadenken; logische dingen doen. Overigens gaat het daarbij niet om welk instrument men gebruikt. Elk instrument heeft zijn voordelen en nadelen. Voor een project is het belangrijker om ‘een’ instrument te kiezen waarmee alle betrokkenen via datzelfde instrument werken aan gemeenschappelijke doelen. Kansen genoeg kijkend naar het potentieel van bestaande kantoren dat nog te verduurzamen valt.

Belang van duurzaamheidsinstrumenten onderstreept

Dat het gebruik van een instrument belangrijk is, werd tijdens de middag in Amsterdam op het congres Kantorenmarkt ook door ander sprekers beaamd. Mark van Rijt, hoofd van de afdeling facility management van het ABN Amro hoofdkantoor op de Zuid As, gaf een lezing met als titel: ‘De bank in beweging door duurzame bedrijfsvoering.’ Zijn antwoord op de vraag “waar begin je nu met verduurzamen” was heel helder: “Maak het klein”. Ook ABN Amro heeft gekozen om te werken met BREEAM-NL In Use. Maar wat Van Rijt betreft had dat elk willekeurig ander instrument kunnen zijn. Ook Geanne van Arkel van Interface stipte in haar lezing het belang aan van gebruik van een duurzaamheidsinstrument. Volgens haar begint duurzaamheid met een ambitie, die je vervolgens moet verankeren in je organisatie. Interface gebruikte daarvoor twee verschillende instrumenten. Biomimicry, het leren van de natuur, en als tweede The natural step als framework voor duurzame ontwikkeling.

Download de infographic

Voordat je gaat verduurzamen: kies dus een instrument als leidraad en houvast. Op de website van het Platform Duurzame Huisvesting is de infographic te downloaden.

Download de presentaties van het congres ‘wat wil de toekomstige huurder’
Al de presentaties die gehouden zijn op congres ‘Kantorenmarkt, wat wil de toekomstige huurder?’ van het Platform Duurzame Huisvesting op 14 april jl. zijn ook te downloaden. De presentaties van Mark van Rijt en Geanne van Arkel vind je terug vanaf sheet 93. Download de presentaties.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.