Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een trend die almaar doorzet. In april kwam het derde deel van het IPCC rapport uit, waarin staat dat het CO2 Budget van de wereld om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, binnen 7 jaar op is. Daarbij maakt de oorlog in Oekraïne duidelijk dat we als land eigenlijk niet afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas die we in Nederland moeten importeren uit instabiele landen zoals Rusland.

Het is dus niet gek dat steeds meer bedrijven werken aan het verduurzamen van hun organisatie en kantoor. Voor verduurzaming bestaan verschillende aanpakken, waaronder het gebruik van verduurzamingsinstrumenten als BREEAM, de CO2 Prestatieladder, de Milieubarometer en de WEii Calculator.

Afstuderen Anne Kurver

In februari 2022 ben ik bij Gebouwinzicht begonnen met mijn afstudeerstage van mijn studie Facility Management aan De Haagse Hogeschool. Ik ben begonnen met een onderzoek gericht op de vraag: “Op welke wijze kunnen verduurzamingsinstrumenten optimaal worden ingezet zodat Gebouwinzicht haar (toekomstige) klanten kan blijven voorzien van passend advies en klimaatneutraliteit van kantoren bereikt kan worden?”

Dit onderzoek is gestart, omdat het vermoeden bestond dat bedrijven moeite hebben met het gebruik van verduurzamingsinstrumenten. Uit het onderzoek is gebleken dat dit vermoeden correct is en daarom is onderzocht waar dat aan ligt en hoe verduurzamingsinstrumenten optimaal ingezet kunnen worden.

In twee blogs zal ik de belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoek beschrijven. In deze eerste blog worden de voorlopige resultaten van het onderzoek gedeeld.

Ontsluiting van informatie

Allereerst hebben de problemen rondom het gebruik van verduurzamingsinstrumenten te maken met dat bedrijven vaak de benodigde informatie voor het invullen van verduurzamingsinstrumenten niet op orde hebben en dat het verzamelen hiervan veel tijd kost. De informatie is vaak verouderd, nooit vastgelegd of verspreid over het bedrijf. Dit maakt het logischerwijs moeilijk om met verduurzamingsinstrumenten te werken en een startpunt te bepalen. Dit gebrek aan inzicht en daarmee gebrek aan een startpunt, maakt het bovendien lastig om doelen te stellen en daadwerkelijk te verduurzamen. Gebouwinzicht ziet dit al langer en helpt huisvestingsmanagers en gebouweigenaren om inzicht te krijgen in de huidige situatie.

Operationeel – Strategisch

Om goed met verduurzamingsinstrumenten te kunnen werken moet een koppeling gelegd worden tussen operationeel en strategisch niveau. Op dit moment blijkt dat veel bedrijven dit nog niet voldoende doen. Bedrijven richten zich vaak op operationele maatregelen, maar alleen daarmee red je het niet om klimaatneutraal te worden, iets waar we uiteindelijk allemaal naartoe moeten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Om goed met verduurzamingsinstrumenten te kunnen werken, moeten bedrijven een duidelijk doel hebben met verduurzaming. Hoe kunnen anders een passend instrument en passende maatregelen worden gekozen? Sommige bedrijven hebben wel een strategisch doel waar ze aan willen voldoen. Maar vaak is deze te algemeen gesteld, en niet te vertalen naar concrete doelstellingen per gebouw. De vraag: welke maatregelen moeten we in welk gebouw van de portefeuille treffen om aan deze strategische doelstelling te voldoen, kan vaak niet beantwoord worden.

Draagvlak

Daarnaast is het van belang dat de directie verduurzaming en het gebruik van instrumenten steunt en moet er binnen de organisatie draagvlak voor zijn. Zonder draagvlak wordt het bijvoorbeeld heel moeilijk om de informatie die benodigd is voor het instrument te verzamelen. Immers is gebleken dat deze informatie vaak verspreid is door het bedrijf. Nog lastiger is het als er meerdere organisaties betrokken zijn. Bijvoorbeeld de verhuurder, de huurder en de onderhoudspartijen.

Conclusie

Een verduurzamingsinstrument kies je niet zomaar. Of er een optimale manier is om verduurzamingsinstrumenten in te zetten is nog maar de vraag, omdat het veelal om maatwerk draait. Welk instrument bij een bedrijf past, hangt af van verschillende factoren. Het bedrijf zelf, de ambities en doelen, het startpunt, etc. Het is daarom van belang om inzicht te hebben of krijgen in deze aspecten om goed met de instrumenten te kunnen werken en daadwerkelijk te kunnen verduurzamen. Hierbij moet benadrukt worden dat, om echt goed te verduurzamen, verduurzamingsinstrumenten niet als doel, maar als middel en gedurende het hele proces continu moeten worden ingezet.

Stappenplannen om te verduurzamen zijn er al in overvloed en momenteel ben ik een aantal van deze stappenplannen aan het analyseren. Het doel hiervan is niet om nóg een stappenplan voor de markt te maken, maar ik ga op zoek naar adviezen aan Gebouwinzicht, hoe zij hun klanten beter kunnen helpen om onder andere de verbinding tussen de strategische doelstellingen en de operationele maatregelen voor verduurzaming beter te koppelen. In de volgende blog kom ik terug op het eindresultaat.

Volg nu Gebouwinzicht op LinkedIn zodat je op de hoogte wordt gehouden wanneer er een volgend blog verschijnt.

Geschreven door Anne Kurver

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.