Resultaten Afstudeer Onderzoek 

“Op welke wijze kunnen verduurzamingsinstrumenten optimaal worden ingezet zodat Gebouwinzicht haar (toekomstige) klanten kan blijven voorzien van passend advies en klimaatneutraliteit van kantoren bereikt kan worden?”. Dat was de vraag van mijn afstudeeronderzoek bij Gebouwinzicht. Een tijdje geleden is een blog verschenen waarin ik de voorlopige resultaten deelde. Deze tweede en laatste blog zal gaan over de definitieve resultaten en geeft een verdere verdieping op de vraag.

In de eerste blog werd het belang benadrukt van het op orde hebben van informatie. Daarnaast is de koppeling tussen strategisch en operationeel niveau van groot belang en moeten bedrijven een duidelijk doel hebben met verduurzaming om goed met verduurzamingsinstrumenten te kunnen werken. Draagvlak voor verduurzaming is hierin essentieel. Deze eerdere conclusies worden in deze blog verder toegelicht en aangevuld met nieuwe resultaten, te beginnen bij de keuze van het instrument.

Keuze instrument

Het is belangrijk dat het verduurzamingsinstrument goed aansluit bij de verduurzamingsstrategie van de organisatie. Alleen op die manier kan een instrument optimaal worden ingezet. Ambitie, redenen en doelen voor verduurzaming zijn bepalend voor het instrument dat bij de organisatie past en bij de keuze van een instrument moet dus worden gewaarborgd dat deze match aanwezig is. Vervolgens kan het instrument in gebruik worden genomen.

Gebruik instrument

Een verduurzamingsinstrument richt zich op operationeel niveau en kan als hulpmiddel worden ingezet om inzicht te krijgen in de huidige situatie en op die manier een startpunt voor verduurzaming bepalen. Zoals in de vorige blog benoemd, moeten de benodigde gegevens op orde en verzameld zijn om verduurzamingsinstrumenten optimaal in te kunnen zetten. Deze gegevens kunnen per instrument verschillen, maar veelal gaat het om bouwkundige gegevens en verbruiksgegevens. Om een verduurzamingsinstrument goed te kunnen gebruiken, moeten betrokken partijen in kaart worden gebracht en is zowel intern als extern draagvlak nodig. Niet alleen om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen, maar ook om verduurzaming vol te houden.

Het gebruik van verduurzamingsinstrumenten is namelijk het meest effectief als het instrument als middel en continu wordt ingezet. Het monitoren van verduurzaming is noodzakelijk om te meten of strategische en tactische doelstellingen worden behaald en welke vervolgstappen op deze niveaus genomen kunnen worden. Een verduurzamingsinstrument kan voor deze monitoring en inzicht zorgen, maar daarvoor moet het instrument wel continu worden ingezet. In onderstaande figuur worden deze bevindingen gevisualiseerd.

blog gebouw inzicht anne kurver

Klimaatneutraliteit

En dan is er nog de vraag: “Kunnen verduurzamingsinstrumenten ervoor zorgen dat klimaatneutraliteit van kantoren bereikt wordt?” Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat klimaatneutraliteit met alleen het gebruik van verduurzamingsinstrumenten niet haalbaar is. Het instrument is slechts een middel om inzicht te geven in de huidige situatie en tekortkomingen te identificeren. Het genereert geen concrete oplossingen of plan.

Om klimaatneutraliteit te bereiken is draagvlak en een integrale aanpak voor verduurzaming nodig, waarbij een realistisch en concreet plan wordt opgesteld hoe de ambitie en doelstellingen kunnen worden bereikt met operationele, tactische en strategische maatregelen. Geconcludeerd kan worden dat een instrument een middel is, maar ook ’slechts’ een middel. Om klimaatneutraliteit te kunnen bereiken is dus meer nodig dan alleen het louter inzetten van een verduurzamingsinstrument.

Conclusie

In de praktijk blijkt verduurzaming nog lastig en ik wil deze blog daarom afsluiten met een aantal aandachtspunten:

  • Middel: Onthoud dat een verduurzamingsinstrument ‘slechts’ een middel is en geen doel op zich.
  • Continu: Om daadwerkelijk te kunnen verduurzamen moet een verduurzamingsinstrument niet eenmalig, maar continu worden ingezet. Daarmee kan meteen de voortgang gemonitord worden.
  • Strategie: Zorg voor een heldere verduurzamingsstrategie met (SMART) doelstellingen en een langetermijnvisie.
  • Integrale aanpak: Zorg ervoor dat er een link is tussen operationele maatregelen en de strategische doelen.
  • Intrinsieke motivatie: Stimuleer de intrinsieke motivatie van werknemers en betrokken partijen.
  • Gegevens op orde: Waarborg dat gegevens op orde zijn en blijven.

Adviezen aan Gebouwinzicht

Mijn afstudeeronderzoek heb ik afgesloten met een aantal adviezen aan Gebouwinzicht zelf. Tijdens het onderzoek werd mij duidelijk dat Gebouwinzicht een persoonlijk gericht bedrijf is en dat er veel aandacht is voor de individuele persoon en onderlinge samenwerkingen. Op deze cultuur en het doel van Gebouwinzicht zijn mijn adviezen dan ook afgestemd. Gebouwinzicht heeft als doel om alle utiliteitsgebouwen in Nederland te helpen aan een plan voor Klimaatneutraliteit. Ik heb met mijn afstuderen gekeken naar een instrument dat hierbij kan helpen. De inhoudelijke conclusie heb ik hierboven weergegeven, maar hoe kan Gebouwinzicht haar klanten nog beter ondersteunen met inzicht in hun gebouw en het bereiken van klimaatneutraliteit?

Een van de adviezen ging over dat Gebouwinzicht zich meer moet richten op advisering op strategisch en tactisch niveau. Dit heeft wel tot gevolg dat de aard van de werkzaamheden gaat veranderen. Het is essentieel om de wisselwerking tussen de niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) bij advisering in acht te nemen. Medewerkers van Gebouwinzicht gaan op verschillende niveaus opereren en het is dan cruciaal om goed met elkaar te blijven samenwerken en communiceren om deze link tussen de niveaus bij de klanten te waarborgen. Het is dus heel belangrijk dat nieuwe medewerkers van Gebouwinzicht goed bij het bedrijf passen en goed kunnen communiceren met de collega’s.

Meer over het onderzoek weten?

Wil je het hele afstudeeronderzoek lezen? Of wil je weten hoe we met Gebouwinzicht de resultaten van dit onderzoek verder meenemen in onze advisering? Neem dan contact met Gebouwinzicht op via sannie@gebouwinzicht.nl.

Ook afstuderen bij Gebouwinzicht?

Gebouwinzicht heeft twee keer per jaar plek voor een afstudeerder. Dus wil jij ook een afstudeeronderzoek doen rond het thema verduurzamen van vastgoed, informatieverzameling vastgoedorganisaties, of iets anders dat raakt aan de doelstellingen van Gebouwinzicht? Leg ons jouw idee voor en mail Sannie op sannie@gebouwzicht.nl.

Door Anne Kurver

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.