Verduurzaming is binnen Nederland op diverse fronten in volle opmars. Zo worden woningen gebouwd met steeds duurzamere materialen en mogen zonnepanelen niet langer ontbreken. Echter lijken enkele sectoren achter te blijven, waaronder gebouwen op bedrijventerreinen.

Potentie van bedrijventerreinen in cijfers

Nederland telt zo’n 3800 bedrijventerreinen die verspreid over 3% van het totale landoppervlak goed zijn voor 40% van het BRP (Bruto Regionaal Product). Samen verbruiken bedrijventerreinen bijna een derde van alle elektriciteit en nagenoeg de helft van al het gas in Nederland (CBS, 2019). Het grootste deel van dit energieverbruik is ten behoeve van de gebouwen zelf en niet de processen die binnen die gebouwen plaatsvinden. Het potentieel voor besparen is dus enorm, naar schatting tussen de 0,9 en 1,7 Mton aan CO2.

De grootste belemmeringen = organisatie

Hoewel het potentieel er is lijkt het in de praktijk allemaal niet zo snel te gaan. Diverse knelpunten belemmeren een snelle transitie naar energieneutraal en circulair. Zo mist de benodigde organisatiekracht om verduurzaming in gang te zetten, wordt er nog onvoldoende samengewerkt tussen ondernemers onderling, maar er is ook te weinig samenwerking met de gemeente en pandeigenaren. Bovendien is er te weinig kennis en ervaringen over succesvolle verduurzamingstrajecten.

De noodzaak tot samenwerken binnen een bedrijventerrein en met de omgeving is groot, maar van de 3800 terreinen in Nederland zijn slechts zo’n 750 georganiseerd via een parkmanager (IBIS, 2021). Ook binnen een pand moet een ondernemer met de pandeigenaar of vastgoedorganisatie in gesprek gaan over de mogelijkheden voor, bijvoorbeeld, zonnepanelen. Afhankelijk van de hoeveelheid panelen en het gebruik heeft daarna de netbeheerder hier ook nog wat over te zeggen. Door de netcongestie problematiek zijn niet alle oplossingen mogelijk. Maar energie besparen kan altijd.

Meer dan energie besparen alleen

Naast energie zijn er nog diverse andere thema’s die op termijn aandacht vragen, zoals circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op al deze onderwerpen moet worden samengewerkt, om toekomstige problemen te voorkomen. Zo kan de gemiddelde gevoelstemperatuur op bedrijventerreinen tegen 2050 oplopen tot 41 graden (Arcadis, 2021). Maar ook een overschot aan regenval kan leiden tot serieuze problemen zoals ontoegankelijke wegen en schade aan gebouwen. Het weerbaarder maken van bedrijventerreinen kan alleen als alle betrokken stakeholders achter een gemeenschappelijk plan komen te staan. Met PVB Nederland wordt momenteel landelijk gewerkt aan een versnelling in de aanpak van bedrijventerreinen. PVB Nederland is een programma van TKI Urban Energy. Door het opzetten van organiserend vermogen kan je bedrijventerreinen uitdagen om aan de slag te gaan met verduurzaming op hun eigen terrein. Maar je wil als ondernemer ook concreet aan de slag.

Gebouwinzicht en de Energie Bespaar Game @ Werk

Gebouwinzicht kan een bijdrage leveren bij het verbinden van partijen, door inzicht te bieden in de huidige situatie en samen een klimaatambitie op te stellen. Daarnaast kan de eerste stap, door middel van bewustwording, al op korte termijn worden gezet. Zo kan worden meegedaan aan de Energie Bespaar Game, waar je niet alleen leert waarom, maar vooral ook hoe er al op korte termijn flink kan worden bespaard op het energieverbruik. Meer weten? Lees hier verder.

Door Youri Haak

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.