Verduurzamen. Doe je dan alles in eens of stap voor stap? Tijdens het geven van workshops of cursus krijg ik regelmatig deze vraag: “En hoe nu?” Hoe maak je eigenlijk de afweging tussen welke maatregelen je kan nemen om te verduurzamen? Een kleine handreiking over verduurzamen: alles in eens of stap voor stap.

Overzicht van uit te voeren maatregelen

Als je een ambitie hebt om energieneutraal te worden, dan is daarbij altijd de eerste stap om het huidige energielabel en het huidig energieverbruik in kaart te hebben. Als je niet weet waar je nu staat, kun je ook geen plan maken om dat te verbeteren. Met het (laten maken van een) energielabel kan je tegelijk een maatwerkadvies laten opstellen. In dat maatwerkadvies staat beschreven welke maatregelen jij zou moeten nemen om het gebouw te gaan verduurzamen. Deze maatregelen zijn als het goed is ook vergelijkbaar met de erkende maatregelen lijst.

Weet je het nog?

Erkende maatregelen zijn maatregelen die volgens de overheid vrijwel altijd binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Volgens het activiteitenbesluit ben je verplicht om al die maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, ook uit te voeren. Kijk mijn blog Erkende Energiebesparende Maatregelen.

En hoe nu?

Eenmaal een overzicht van welke maatregelen er genomen moeten worden om van de huidige situatie naar Energieneutraal – of zelfs energie leverend – te komen, zijn er grofweg 2 opties:

Alles in eens

Je plant een grote renovatie waarbij je op 1 moment in één keer alle maatregelen in je gebouw gaat implementeren. Dit betekent waarschijnlijk dat je zowel de hele schil aanpakt, alle installaties vervangt of vernieuwd en daarbij allerlei organisatorische maatregelen neemt. Na deze grote renovatie zal het gebouw per saldo energieneutraal zijn: opwekking van eigen warmte/koude, elektra is gelijk of groter dan het verbruik en er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Alleen nog maar hernieuwbare energie.

Stap voor stap

De andere optie is om de maatregelen niet in 1 grote verbouwing te verwerken, maar elke maatregel op een natuurlijk vervangingsmoment in te plannen in het Meerjaren Onderhoudsplan. Je maakt dus een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) ipv een MJOP.

Zo zwart/wit is het in de werkelijkheid alleen natuurlijk nooit. In de praktijk zal je daarom altijd een combinatie van deze twee beide opties in verschillende variaties en gradaties zien. Een grote verbouwing plan je in op het meest vanzelfsprekend moment. Denk aan een wissel van huurders, of als toch al een installatievervanging gepland staat. Als zo’n gelegenheid zich echter pas over een aantal jaar voordoet, dan voer je alvast wat andere maatregelen uit. Een variant die ik veel zie is dat zoveel mogelijk alle maatregelen op natuurlijke momenten gedaan worden, maar voor een paar onderdelen ontkom je er als vastgoedmanager niet aan die samen in 1 verbouwing te realiseren.

sannie-verweij-tabel
Tabel 1: Van alles in een, naar stap voor stap

Wat maakt nu voor welke van deze opties je moet kiezen?

Deze keuze wordt beïnvloed door de intensiteit van de maatregelen die je moet nemen. Uiteraard ook door de beschikbare tijd, geld en middelen.

Het grote voordeel van losse maatregelen als onderdeel van het (D)MJOP is dat er geen apart budget voor verduurzamen nodig is. Het nemen van maatregelen op de natuurlijke vervangingsmomenten gaat bij veel organisaties immers uit een andere ‘pot’ dan die van een grote verbouwing. Bovendien, een duurzaam alternatief hoeft niet altijd duurder te zijn.

Soms is het echter niet mogelijk om voor alle onderdelen te wachten. Er zijn maatregelen die zoveel winst opleveren – op het gebied van energiebesparing of werkcomfort – dat je daar niet nog jaren mee wil wachten. Ook zijn er legio andere argumenten die een rol naast financiën spelen als je bijvoorbeeld meerdere gebouwen in je portefeuille hebt: voorbeeldfunctie, goodwill personeel etc. etc.

Kortom, de manier waarop je de maatregelen uitvoert zal per situatie verschillen. Er is dan ook geen blauwdruk te geven. De volgorde wordt wel bepaald door de Trias Energetica:

  1. Beperk het energieverbruik/ de energievraag
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien

Kom je er niet uit of wil je dat een frisse en objectieve blik die met je meekijkt en – denkt? Mail mij dan op sannie@gebouwinzicht.nl. Afhankelijk van je vraag plannen we samen een Sessie Sparren met Sannie in. Met mijn ervaring bij andere grote projecten en mijn helikopterview kan ik snel de situatie inschatten en jou op weg helpen. Handig als je jouw plan aan de Raad van Bestuur moet presenteren en een second opinion wil van je eigen voorstel.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.