Het onderwerp ‘Onderhoud van schoolgebouwen’ is zeer actueel. Vanaf januari 2015 zijn schoolbesturen namelijk integraal verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen schoolgebouw(en). Achterliggende idee is dat hierdoor de administratieve lasten afnemen en de besluitvorming sneller kan plaatsvinden. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen [1]. Niet meer voor de bestaande bouw: dat is dan het ‘pakkie aan’ voor het betreffende schoolbestuur zelf.

Het idee is heel nobel van de staat. Echter met welke last worden scholen straks belast? Kenniscentrum ICSadviseurs [2] heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudslasten van 215 basisscholen, die qua omvang en spreiding een representatief beeld geven. De uitkomsten stemmen meer dan somber: structureel zal er financieel tekort zijn vanwege achterstallig onderhoud, nieuwe technische ontwikkelingen en toenemende eisen voor energiezuinigheid en luchtkwaliteit.

Check je schoolgebouw

En als ik in de klas kom van mijn 5 jarige kleuter, heb ook ik als bouwkundige mijn vraagtekens over het lokaal en de staat van het gebouw. De Algemene Rekenkamer heeft zelf een digitale enquête met vragen hoe jouw school er wat betreft onderhoud aan toe is [3]: checkjeschoolgebouw.nl. (allemaal invullen dus!) De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2015 aan de Tweede Kamer voorgelegd met eventueel aanbevelingen voor verbetering van het landelijke beleid op het gebied van onderwijshuisvesting.

En ondertussen?

Onze kleuterjuf geeft bevlogen les aan 24 kleine stuiterballen (waarvan 1 van mij), en is na schooltijd nog eens druk met andere didactische taken zoals nakijken van werkjes, oudergesprekken, vergaderingen en het voorbereiden van lesprogramma’s. Ik heb echt respect voor haar vak, want ik zou het niet kunnen, zo’n kleuterklas leiden. Ieder zo zijn eigen vak. Maar wie zorgt er straks dat mijn kind in een veilig, duurzaam en goed klaslokaal zit, met een prettig binnenklimaat? Je kunt natuurlijk de kinderen van de bovenbouw laten brainstormen over hoe hun gebouw duurzamer en beter kan via [4]: dgbc.nl/junior. Leuk en leerzaam voor de kinderen (en wie weet ook voor de leerkrachten), echt een aanrader voor het onderwijs, maar uiteraard geen structurele oplossing voor het gebouw.

Gebouwinzicht voor scholen

Binnen het schoolbestuur moet iemand de taak van facilitair manager krijgen. Voor hem of haar is het organiseren en beheren van een gebouwdossier een eerste stap: weten wat er is. Weet je niet hoe te beginnen? Schrijf je dan hier in voor de gratis nieuwsbrief gebouwinzicht met daarin regelmatig interessante tips en ontvang dan het eBook over het belang van een goed gebouwdossier cadeau.

[1] rijksoverheid.nl
[2] artikel ‘Miljoenentekort bij onderhoud scholen’ [pdf]
[3] checkjeschoolgebouw.nl
[4] dgbc.nl/junior

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.