In de vastgoedwereld is ‘een routekaart’ voor die voor de komende 30 jaar de route uitstippelt op weg naar energieneutraliteit in 2050, een veel gehoorde zin vandaag de dag. In mijn blogs met de terugblik op de bijeenkomst Aanpak Verduurzaming Kantoren 2020 van Spryg en ook in mijn verslag van het EZK evenement Partners in Energie-uitdagingen kwam dit begrip ‘Routekaart naar 2050’ ook al ter sprake. Het geeft wat mij betreft zowel de urgentie van deze boodschap, maar ook het draagvlak van deze manier van denken wel aan. Het is ook nodig willen we klimaatafspraken van Parijs om dan CO2neutraal te zijn in 2050 te kunnen nakomen.

Het principe van de routekaart past natuurlijk heel goed in de vierde hoeksteen van een goed gebouwdossier en dat is het inzichtelijk hebben van het Beleid. Hieronder valt zowel het onderhoudsbeleid, als ook het duurzaamheidsbeleid van alle stakeholders. Waar traditioneel onderhoudsbeleid vaak voor 10 jaar vooruit wordt gemaakt, zegt de routekaart iets over de mijlpalen die je onderweg wilt behalen op weg naar 2050. Dus de scope is een periode van 30 jaar: een nog langere termijn dus. Aan de hand van de mijlpalen (tussendoelen) op de routekaart, wordt het steeds makkelijker om het MJOP (Meer jaren onderhoudsplan) om te vormen naar een DMJOP, een duurzaam MJOP.

Verschillende partijen en instanties zijn overigens met het principe van de routekaart al bezig. Ik heb een aantal op een rij gezet*:

1. Routekaart Wetgeving en beleid Overheid door RVO

RVO heeft in kaart gebracht welke stappen er qua energiewetgeving genomen moeten worden om de doelstellingen van 2050 te behalen. Selina Roskam van RVO laat in diverse presentaties vaak het onderstaande plaatje zien . Hierop is goed te zien dat het einddoel is om energie neutraal te zijn in 2050, maar dat dat betekent dat in 2030 al een CO2 reductie van 49% nodig is. Om dat te behalen wordt de wetgeving op het gebied van energiebesparing de komende jaren regelmatig aangescherpt.

Wil je hier meer over lezen dan kan dat op: www.rvo.nl/beleid-gebouwde-omgeving

Je kan natuurlijk ook naar mijn workshop Energiewetgeving komen. Die geef ik op 2 april in Utrecht.

2. Routekaart RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil zelf voorloper zijn op de wetgeving die zij als overheid opleggen. Al is het om te laten zien dat het kan. Zij hebben een duidelijke routekaart gemaakt voor het verduurzamen van de kantoren van de overheid. Voor kantoren is deze routekaart nu af. Voor de andere gebouwfuncties zullen zij ook routekaarten ontwikkelen. Uitgangspunt voor het RVB: verduurzamen op natuurlijke momenten, waarbij de einddoelen uit 2050 leidend zijn.
Kijk op de strategie voor verduurzaming routekaarten van Rijksvastgoedbedrijf

3. Routekaart Hogescholen en Universiteiten

Ook Hogescholen en Universiteiten timmeren al langer aan de weg met het maken van routekaarten. Op zich ook wel logisch als je kijkt naar de voorbeeldfunctie van deze instituten voor de volgende generatie. Een deel van deze routekaarten komen vanuit de MJA3 afspraken. Deze afspraken zijn voor Universitair Medische Centra (UMC) al in 2012 geschreven. Niet nieuw dus! Meer recent is daar de routekaart van bijvoorbeeld de campus van de Universiteit van Utrecht bijgekomen.

4. Zorgsector

Vanuit diezelfde MJA 3 convenanten zijn er ook routekaarten voor de zorgsector opgesteld. In het beleidskader van de overheid is te zien dat het vaststellen van sectorale routekaarten voor maatschappelijk vastgoed 1 van de afspraken is. In 2019 zijn de concepten voor 12 routekaarten maatschappelijk vastgoed gemaakt. En dat zie je terug op diverse sites. Bijvoorbeeld op: www.rvo.nl

5. Routekaart Gemeentes

Ook gemeentes zijn al aan de slag, zoals de gemeente Nieuwegein, de gemeente Den Haag voor de wijk Bronckhorst en de gemeente Amsterdam. Dat zijn drie gemeentelijke voorbeelden, maar er zijn er al veel meer beschikbaar. Google zelf maar eens op routekaart van je eigen gemeente.

6. Routekaart Vastgoedpartijen

Naast deze initiatieven zijn verschillende vastgoedpartijen ook bezig. Zo is een routekaart bij NSI in aanvraag en weet ik dat Cushman & Wakefield en CBRE een routekaart voor hun vastgoed al gemaakt hebben.

Wie volgt?

Willen we de klimaatafspraken nakomen, kunnen we niet meer in termijn van 10 jaar denken. We zullen ons moeten richten op die harde deadline van 2050. Het is onontkoombaar. Een routekaart opstellen helpt om dit pad in kaart te brengen. Wie volgt?

Het opstellen van een routekaart begint bij inzicht in de verplichte mijlpalen op die routekaart. Wil je daar meer over weten? Kom dan naar mijn workshop Energiewetgeving. Die geef ik op 2 april in Utrecht.

Heb je andere vragen, of wil je samen met mij te kijken of en hoe er voor jouw organisatie een routekaart opgesteld kan worden? Mail mij dan op sannie@gebouwinzicht.nl. Ik neem dan contact met je op en plan dan een afspraak met je in.

*Bij voorbaat excuses. Ik weet dat ik met dit overzicht niet compleet ben. Ik wil benadrukken dat het mij niet zozeer om de ‘namen’ gaat, als wel om de wijd-verspreidheid van dit gedachtegoed.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.