Foto © Youri Haak | Gebouwinzicht

De afgelopen maanden heeft onze stagiaire Anne onderzoek gedaan op het gebied van duurzaamheid. Dit onderzoek ging over wet- en regelgeving, bijbehorende keurmerken en informatiemanagement binnen de bestaande utiliteitsbouw.

Complexiteit van wet- en regelgeving

Voor het onderzoek zijn meerdere mensen geïnterviewd om zo de problemen in de markt te onderzoeken (bedankt hiervoor!). Tijdens deze interviews kwamen verschillende problemen naar voren, zoals dat de keurmerken en wet- en regelgeving snel verandert en best heel complex is.

Elk jaar komt er nieuwe of aanvullende wet- en regelgeving over duurzaamheid. Denk hierbij aan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de aankomende EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directiv). Hierdoor hebben bedrijven soms moeite met het verwezenlijken van duurzame ambities, maar ook met het naleven van de wet- en regelgeving.

Ook is er aangegeven dat documenten zowel bij keurmerken als bij wet- en regelgeving benodigd zijn, maar op twee verschillende plekken en/of in verschillende formats moeten worden aangeleverd. Als een bedrijf een hoge duurzame ambitie heeft, kan er gegaan worden voor een keurmerk of benchmark. Maar welke? Er zijn zo veel verschillende keurmerken en benchmarks dat het voor organisaties lastig is om er één te kiezen die past bij hun duurzame ambitie.

En dan het volgende obstakel: niet elk keurmerk en benchmark is hetzelfde. De één gaat meer in op het thema gezondheid, terwijl de ander meer kijkt naar meerdere aspecten van duurzaamheid, zoals energie, gezondheid en materiaalstromen. Daarbij, niet elk keurmerk is bestemd voor elke sector. Zo is het keurmerk Green Key specifiek gericht op de recreatiebranche.

 

Organisatie van verduurzaming

Veel bedrijven zijn al bezig met duurzaamheid, maar ook veel bedrijven moeten echt nog een stap maken om zo duurzaam te opereren. Bedrijven die al bezig zijn met duurzaamheid, hebben bijvoorbeeld een eigen duurzaamheidsteam en/of gaan voor een keurmerk. Beginnende bedrijven zijn net begonnen of beginnen nu met het kijken naar de verplichte wet- en regelgeving van duurzaamheid.

Met deskresearch is er ook gekeken naar de verantwoordelijkheden van de Facility Manager. Het viel op dat de Facility Manager vaker bezig moet zijn met duurzaamheid, maar de verduurzaming van een organisatie niet alleen kan. De Facility Manager moet met verschillende partijen om tafel om aan de wet- en regelgeving van duurzaamheid te voldoen of om te gaan voor een duurzaamheidskeurmerk.

Wat het lastig maakt is dat niet in alle gevallen de organisatie zelf eigenaar van een pand is. Dit houdt in dat het soms niet makkelijk is om een pand te verduurzamen. Als een pand wordt verduurzaamd brengt dit natuurlijk kosten met zich mee. Maar wie moet die betalen? Meestal is dit de eigenaar van het pand, ook al heeft de huurder van het pand er voordeel bij. Voorbeeld: door het verduurzamen van het pand wordt er minder energie gebruikt, waardoor weer de energiekosten voor de huurder verlaagd worden. Door goede communicatie tussen de beide partijen, kan er gekeken worden naar een oplossing.

Hieronder is een deel van de beslisboom te zien. LET OP: dit is een concept versie. Binnenkort zal de definitieve versie worden geplaatst op de site.

gebouwinzicht blog anne ruis 2

 

Aanbevelingen vanuit het gedane onderzoek

Uit het onderzoek zijn drie adviezen gegeven:

1. Het eerste advies bestaat uit een overzicht van documenten. In dit overzicht staat aangegeven welke documenten waar benodigd zijn, bij wie deze documenten opgehaald kunnen worden en naar wie de documenten naartoe moeten. Dit overzicht helpt Gebouwinzicht om overzicht te hebben betreft het gebouwdossier.

2. Het volgende advies is maken van een beslisboom. Organisaties die nog moeten beginnen met duurzaamheid en geen idee hebben welke stappen ondernomen moeten worden, kunnen deze beslisboom gebruiken. Indien er hoge duurzame ambities zijn, kan de beslisboom ook duidelijker maken welk duurzaamheidskeurmerk past bij de organisatie.

3. Het laatste advies is een nieuwe strategie voor Gebouwinzicht. Deze nieuwe strategie zal gebaseerd worden door middel van de Theory of Change. De nieuwe strategie moet Gebouwinzicht helpen met de positionering in de markt, maar ook een duidelijker doel geven voor Gebouwinzicht.

Ervaar jij zelf ook problemen met duurzaamheid en informatiemanagement? Dan hoor ik graag je ervaring. Heb je interesse in het onderzoek of de management summary? Neem dan contact op met Sannie van Gebouwinzicht via sannie@gebouwinzicht.nl.

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.