Enexis advies voor het beleid

Enexis advies voor het beleid Gebouwinzicht projecten
Enexis wil graag meer grip hebben op het verduurzamen van het beheer en onderhoud van de gebouwen die zij gebruiken. Gebouwinzicht draagt sinds 2018 als extern adviseur bij aan het jaarlijkse verbeteren van de BREEAM scores en helpt bij het opstellen van de juiste documenten binnen de organisatie die daaraan bijdragen.
In 2021 heeft gebouwinzicht Enexis bijvoorbeeld geholpen met het vertalen van de SDG doelstellingen van de gehele Enexis organisatie naar wat dit betekent voor FM huisvestingsbeleidsdoelstellingen.
Bij deze beleidsdocumenten hoort ook een uitwerking in doelstellingen voor de komende 1 tot 5 jaar. Daaruit volgen dan weer de prioritering van de concrete acties voor de komende 1 tot 5 jaar.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.