Blog #5 van mijn SDG-serie

Dit is alweer het 5de en voorlopig mijn laatste blog over de Sustainable Development Goals. Er is er nog maar 1:

  • SDG 17 = Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wellicht is dit wel de allerbelangrijkste SDG: over samenwerken, want hóe gaan we samenwerken om alle voorgaande doelstellingen te bereiken? Daarbij gaat het om samenwerking tussen verschillende landen, maar ook samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. In onze branche is specifiek de vraag wat onze wereld van vastgoed, huisvesting en facility management nodig heeft om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland.

SDG 17 = Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onderzoek heeft aangetoond dat als partijen succesvol samenwerken, dat dat altijd gebaseerd is op een gedeelde visie, een gemeenschappelijk doel en dat je samen verantwoordelijk bent voor de risico’s. Tegelijkertijd kan een samenwerking alleen succesvol zijn als de verschillende rollen en de verschillende verantwoordelijkheden van de partners goed zijn vastgelegd en afgebakend. Het is daarmee niet gezegd dat het dan makkelijk gaat. Samenwerkingen vragen tijd en openheid om zaken te bespreken en ook om als individu je kwetsbaarheid te laten zien. Belangrijk is het dan dat je open en eerlijk bent naar je samenwerkingspartners toe.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het artikel van Rob van Tulder, Business & the Sustainable Development Goals, a Framework for Effective Corporate Involvement, worden verschillende vertalingen van CSR gegeven. De algemeen bekende vertaling van CSR is Corporate Social Responsibility. In het Nederlands noemen we dat ook wel MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In sectie 3.2 op pagina 75 van zijn artikel stelt hij dat er 4 levels zijn van zakelijke betrokkenheid bij de SDG’s.

  • LEVEL 1: de klassieke business case: Corporate Self Responsibility.
  • LEVEL 2: de defensieve business case: Corporate Social Responsiveness.
  • LEVEL 3: de strategische business case: Corporate Social Responsibility.
  • LEVEL 4: De proactieve business case: Corporate Societal (or Sustainable) Responsibility.

Bij level 4 ben je begeef je je in een businessmodel dat niet alleen maar kijkt naar het eigen bedrijf, maar naar het hele systeem. Dit wordt ook wel de ‘new economy’ business case genoemd. Om het behalen van de SDG’s moet je volgens deze new economy naar het hele systeem kijken en denken in systemen. Maar is dat altijd mogelijk?

Systeemdenken

Een systeem is iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd. Als je bezig bent met verduurzamen, of in dit geval met de Sustainable Developments Goals, is het altijd goed om te bepalen waar je systeemgrens ligt en welke systemen je raakt met jouw eigen systeem. Door te denken in systemen wordt je gedwongen om te denken in het grotere geheel. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een kopje koffie? Of wat komt er allemaal kijken bij de opdracht tot een simpele verbouwing. Wat zet je met deze opdracht in werking en waar heb je dus allemaal invloed op?

Door in systemen te denken, kan je ook zien waar je nog meer een positieve bijdrage kan leveren. Er ontstaat zogeheten Synergie wanneer vooruitgang op één doel ook vooruitgang geeft op weg naar een ander doel. Een voorbeeld hiervan is het kiezen voor lokale aannemers. Hiermee bevorder je niet alleen de lokale werkgelegenheid, maar draag je ook bij aan minder uitstoot door transport van de medewerkers. Als de betreffende aannemer daarbij werkt volgens veilige werkprotocollen, dan draag je ook nog eens bij aan een veilige en gezonde werkomgeving (SDG 8). Andersom kunnen er ook Trade-offs ontstaan. Een ‘Trade-off’ betekent letterlijk: afruil. Dit ontstaat wanneer voortgang naar het bereiken van een doel de voortgang naar het bereiken van een ander doel belemmert. Door te denken in systemen die samenhangen, worden ook deze Trade-offs inzichtelijk gemaakt. Daarmee wordt het makkelijker om de juiste keuzes te maken.

Food for thought

Als je eenmaal begint na te denken over systemen, houd er dan rekening mee dat het onderwerp nooit ophoudt. Systemen maken deel uit van andere systemen, die weer deel uit maken van nog meer systemen, die weer zijn gerelateerd aan nog meer systemen. Die systemen maken op hun beurt ook deel uit van een groter geheel. Lees maar eens deze filosofische gedachte van Thich Nhat Hanh, “Clouds In Each Paper”.

Van SDG’s naar Gebouwinzicht: reflectie en vervolgstappen

Het belangrijkste wat ik wil meegeven met deze 5 blogs over de SDG,is dat ik graag mijn kennis overdraag. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland gaat niet lukken als we niet samenwerken. Samenwerken moet, het bundelen van onze krachten moet. We zullen samen dezelfde doelstellingen moeten nastreven.

“We have to realize that we are all part of the same system, and that system needs to be in balance.” Lauren Verheijen, master student in the Global Business and Sustainability Program at Rotterdam School of Management, Erasmus University, Presentator van de Online Cursus Sustainable Development Goals.

Oftewel: we moeten ons realiseren dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde systeem en dat dat systeem in balans moet zijn. Het is niet voor niets dat we ook in de gebouwde omgeving steeds meer te maken krijgen met Routekaarten naar Circulariteit en Energie-zero concepten.

Ik help jouw organisatie graag met het vertalen van deze groter abstracte begrippen naar handvatten in het dagelijks werkveld. Welke stappen kan jij vandaag nog nemen, om als persoon en als organisatie en als onderdeel van het systeem, een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals?

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.