Blog #3 van mijn SDG-serie

Twee weken geleden schreef ik over de SDG’s die een bijdrage leveren aan de biosfeer. Vorige week schreef ik over de eerste 6 doelen die bijdragen aan een sociale doelstellingen. Daarvan zijn er nog 2 die behoren tot het sociale domein. Omdat deze directer van invloed zijn op ons vakgebied van verduurzamen van vastgoed, behandel ik deze apart.

SDG 7 = Betaalbare en duurzame energie

Dit doel is eigenlijk een vervolg op SDG 10, waarbij het gaat om het streven naar het verminderen van ongelijkheid. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen verschillen in godsdienst of verschillen in economische status. Net als toegang tot voedsel (SDG 2) is het hebben van toegang tot energiebronnen een eerste levensbehoefte: toegang tot energie door alle landen en bevolkingsgroepen. Tegelijkertijd raakt deze SDG ook heel erg aan de SDG’s in relatie tot de biosfeer. (SDG 13 = Klimaat actie, SG 14 = Leven in het water en SDG 15 = Leven op het land). Het gaat immers ook over de vermindering van CO2 uitstoot en daarmee gaat het om toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Wat kan jij doen?

Als huisvestingsmanager of lid van een vastgoedorganisatie, lijkt dit misschien een lastige. Het ligt buiten je macht, omdat het op het eerste gezicht vooral probleem van de aanbodzijde is: er moeten voldoende windmolens en installaties voor opwekking van zonne-energie gebouwd worden. Maar we leven nog altijd in een samenleving op basis van marktwerking, van vraag en aanbod dus. De industrie zal alleen duurzame energie leveren, als de marktvraag hoog genoeg is. Dit lossen we deels op met wetgeving. Alleen, wetgeving is ‘de stok achter de deur’ voor de mensen die nog niet willen. Voor jou als koploper (of op zijn minst iemand die welwillend is, anders had je deze blog niet gelezen) is het niet nodig te wachten op wetgeving. Jij vraagt nu al wat er mogelijk is. Gelukkig zijn er al heel veel mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energie in Nederland. Deze oplossingen zijn vaak al goed betaalbaar, dus technische en economisch haalbaar. Als je ze maar wel op het juiste moment uitvoert.

SGD 11 = Duurzame steden en gemeenschappen.

Al sinds de start van de industriële revolutie is er de trend van verhuizing van het platteland naar de stad. Waar gemeenschappen op het platteland nog redelijk zelfvoorzienend waren (in voedsel, energie en andere behoeftes), is dat in de stad veel lastiger te realiseren. Deze SDG richt zich niet alleen op adequate, veilige en betaalbare huisvesting. Deze SDS richt zich ook op toegang tot basisdiensten voor iedereen en op het reduceren van de milieu-impact van steden, met aandacht voor luchtkwaliteit en afvalbeheer.

Eén van de aandachtspunten in de steden is dan ook het transportsysteem. Van het vervoeren van mensen, tot het vervoeren van goederen (voedsel en gebruiksgoederen). Hoe zorg je dat iedereen in de stad toegang heeft tot transportsystemen (om naar school of werk te kunnen gaan), en tegelijkertijd vervuiling te voorkomen? Eén van de oplossingen is het inzetten op de deeleconomie van transportsystemen. Dus niet alleen het openbaar vervoer stimuleren, maar ook het delen van fietsen, of het delen van (schone) auto’s.

Wat kan jij doen?

Als vastgoedorganisatie kun je hierop inspelen door niet alleen voor je eigen medewerkers van jouw afdeling, maar voor alle gebouwgebruikers, mee te denken in de vervoersproblematiek. Je zal zien dat je dat waarschijnlijk niet alleen kan oplossen. Samenwerking met andere organisaties in de buurt is hierbij cruciaal. En soms hebben externe factoren ook een extra impact. Door de coronacrisis, hebben inmiddels veel meer mensen kennis gemaakt met de mogelijkheden van thuiswerken, digitaal vergaderen en afstandsonderwijs. Mijn tip is dan ook om straks – als alles weer hopelijk ‘normaal’ wordt – te blijven nadenken of vervoer wel nodig is, of dat andere oplossingen ook voldoen zodat het werken zo efficiënt mogelijk is. Zo voorkomen we samen heel veel onnodige reis-kilometers immers. Wat mij betreft een winstpunt van deze vervelende crisis.

Afbeelding afkomstig van Mywheels/buurauto

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.