Blog #4 van mijn SDG-serie

Dit is alweer het vierde blog uit mijn SDG-serie. Waar blog 1 ging over de eerste dimensie van biosfeer, behandel ik in blog 2 de algemene sociale doelen en in blog 3 de sociale doelen toegespitst op het verduurzamen van vastgoed. De hierop volgende dimensie zijn de SDG’s die betrekking hebben op Economie doelen. Dat zijn er in totaal 4, te weten:

  • SDG 8 = Waardig werk en economische groei
  • SDG 9 = Industrie, innovatie en infrastructuur
  • SDG 10 = Ongelijkheid verminderen
  • SDG 12 = Verantwoorde consumptie en productie

Het is wellicht een cliché: maar zonder biosfeer geen leven, zonder sociale cohesie geen samenleving, maar zonder economie draait onze wereld van nu niet.

SDG 8 = Waardig werk en economische groei

Het hebben van een baan, betekent niet automatisch dat je geen armoede hebt (SDG 2). Met deze SDG wil de VN werken aan economische groei. Zowel voor de mensen, als voor het hele land. Maar deze economische groei mag nooit ten koste gaan van het milieu of van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving is dan ook erg belangrijk.

Veiligheid op de werkvloer

Binnen dit doel hoort ook de veiligheid op de werkvloer. Volgens de cursus aan de Erasmus Universiteit is wetenschappelijk aangetoond dat veiligheid op de werkvloer vooral draait om leiderschap. Er zijn daarbij 5 zaken die een rol spelen:

  1. Managers moeten het goede voorbeeld geven.
  2. Het inspireren en motiveren van medewerkers.
  3. Het stimuleren en versterken van medewerkers op het gebied van veiligheid.
  4. Het luisteren naar medewerkers en ook echt iets doen met wat ze vertellen.
  5. Het belonen van de medewerkers voor veilig gedrag op de werkvloer.

Als voorbeeld gebruiken zij een organisatie in de logistiek waar veiligheid onderdeel is van de QESH-cultuur, oftewel: Quality, Environment, Safety en Health. Op een Lean manier werken zij aan continue verbetering waarbij zegebruikmaken van de Kaizen methode (1 A3 met een Plan Do Check Act). Dit past in een strategie die ze toepassen op hun gehele organisatie.

Lean en Agile

Ik denk dat het gebruik van Lean en Agile werken in de hele vastgoed en huisvestingbranche verbetert zou kunnen worden. De focus op het soort werken van de (eind)klant kan sterk verbeterd worden. In het geval van gebouwen is dat meestal de gebruiker van het gebouw. Het flexibel om kunnen gaan met de veranderende wensen van deze gebruiker, gedurende de bouw maar ook tijdens het beheer en de onderhoudsfase, maakt het hele vastgoedproces veel meer Agile. En als het hele vastgoed proces van beheer en onderhoud dan ook nog slim en effectiever kan worden opgepakt, dan gaat een Lean project benadering zeker helpen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

SDG 9 = Industrie, innovatie en infrastructuur

Om de eerdere SDG-doelen te behalen is een goede infrastructuur nodig. Zonder wegen of transport kunnen kinderen immers niet naar school en kunnen medewerkers niet goed naar hun werk. Maar ook irrigatie van landbouwgrond, een goede energievoorziening en de beschikbaarheid van communicatietechnologie zijn nodig om drinkwater, voedsel en kennisontwikkeling bij de mensen te krijgen.

Hiervoor is niet alleen innovatie nodig, maar is ook integratie essentieel, waarbij er een goed evenwicht moet zijn tussen zelfvoorzienende dorpen en steden aan de ene kant, maar ook slimme uitwisselingen tussen dorpen, steden en landen onderling. Juist de steden in de laaggelegen delta’s zullen in de toekomst de belangrijke basis vormen voor radicale innovaties en duurzame oplossingen. En dat zullen ze, gezien de waterspiegelstijging als gevolg van klimaatverandering, wel moeten…

SDG 10 = Ongelijkheid verminderen

Onderdeel van Economie is ook SDG 10: Ongelijkheid verminderen. Hierbij gaat over inclusie van iedereen, dus ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Het gaat hierbij niet alleen over de sociale inclusie, maar dus ook over de economische en politieke inclusie. Het is dan ook daarom dat deze SDG op 2 niveaus terugkomt, en al eerder benoemd was, gelijk met SDG 5 in SDG blog #2 https://gebouwinzicht.nl/over-sociale-doelen/.

SDG 12 = Verantwoorde consumptie en productie

Door de toenemende wereldbevolking is het belangrijk dat we efficiënter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Dat geldt niet alleen voor energie, maar ook voedselproductie. Dit betekent dat we onze levensstijl zullen moet verduurzamen door het verminderen van voedselverspilling, het verminderen van afval, maar ook het rapporteren van duurzaamheidscijfers door grote bedrijven. Bestaande bedrijven zullen moeten veranderen, leiders een duidelijke visie uitdragen en hun voorbeeldfunctie vervullen.

De echte verandering begint bij de consument. Duurzame verandering begint bij het stellen van de juiste vraag en die vraag van de consument is best een beetje te sturen. Hier kan communicatie een belangrijke rol spelen. Consumenten kunnen beïnvloed worden door kleine impulsen (nudges) op duurzaam gedrag. Maar ook door het doordringen tot in de kern van de mens, zijn hart voor de aarde en het echt geloven in het doorgeven van een duurzame aarde voor iedereen. Eigenlijk zoals Brundland het al heeft gezegd: “Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Economische SDG’s voor vastgoedmanagers

Als vastgoedorganisatie heb je binnen deze SDG een taak: de voorbeeldrol vervullen voor de organisatie die in het gebouw gehuisvest is. Dit doe je door de kernwaarden en de duurzaamheidsdoelen die de gehuisveste organisatie nastreeft ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Zelfs als de organisatie dat (nog) niet eens zo expliciet opgeschreven heeft in het beleid, kan jij in het vastgoed en facility management heel goed bijdrage aan de nudges voor alle gebouwgebruikers. Denk aan: serveren van verantwoord voedsel van lokale ondernemers in de kantine of door mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Technische gezien kan je keuzes maken voor de aannemers die je kiest. Kijk bijvoorbeeld wat een aannemer doet aan inclusiviteit en aan veiligheid en het toepassen van een Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met ruimte voor innovatie. Als dat tot interessante oplossingen leidt, schroom dan ook niet om deze ook te delen. Communiceren over stappen in de goede richting, helpt anderen wellicht weer om ook stappen te zetten.

Blog #5 = over Partnership

In de volgende en laatste blog zal ik vertellen over het systeemdenken en de laatste SDG. Dat is SDG 17: over Parnerships. Kan je niet wachten? Kijk dan eens op de site van SDG Kompas. Ik help je graag aan de hand van SDG kompas om te kijken welke doelen voor jouw organisatie nu echt belangrijk zijn en dat te vertalen naar acties die je dit jaar nog uit kan voeren.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.