Ja, het is echt zo: alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn verplicht een Energie Audit volgens de Energie Efficiency Directive (EED) uitgevoerd te hebben. En wel vóór 5 december vorig jaar. Dit houdt in dat voor al je gebouwen een Energie Analyse gedaan moet zijn.

Een Energie Audit is een analyse van zowel de procesenergie, als ook je gebouwenergie en CO2 uitstoot uit transport. Dit is dus meer dan alleen het hebben van een energielabel op je gebouw dat een verplichting is uit de EPBD (energy Performance of Buildings Directive). De EPBD, en dus het energielabel, is een wet voor gebouwen. De EED is een wet voor organisaties, en gaat dus over het werkelijke verbruik.

Activiteitenbesluit Erkende Maatregelen

Let op: in het Activiteitenbesluit staat dat je álle energiemaatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen waren, ook geïmplementeerd moeten worden. Dus heb je een audit, en komen daar maatregelen en/of adviezen uit die hieraan voldoen, dan moet je die dus ook implementeren. Deze maatregelen staan op de lijst van erkende maatregelen.

In de praktijk blijkt dat handhaving op al deze wetten (nog) niet heel streng is geweest.

Doel van de EED – de Energie Efficiency Directive

De overheid wil met EED een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord. Hoewel de overheid een EED verplicht stelt, is het de gemeente die van bedrijven eist dat bedrijven daadwerkelijk een Energie Audit uitvoeren. Het is overigens ook de gemeente die de handhaving doet.

Omdat de handhaving (nog) niet op orde is – en er dus niet overal de benodigde Energie Audits zijn uitgevoerd -, zijn er ook nog geen grote resultaten geboekt. En grote resultaten hebben we wel afgesproken, tijdens de klimaattop in Parijs vorig jaar. Het zou mij daarom niets verbazen als over 2 jaar ook kleinere bedrijven verplicht kunnen worden tot het doen van een Energie Audit. Overigens kunnen gemeentes met een hoge klimaatambitie, dit ook voor kleinere bedrijven als gemeentelijke eis neerleggen. De hoop is dan dat alle audits, en de aanpassingen daarna, bij elkaar wel significante resultaten opleveren.

Is mijn organisatie ook verplicht dit te doen?

Als je organisatie groter is dan 250 medewerkers (of bij een omzet van meer dan 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen), ben je verplicht een Energie Audit uit te voeren. Ben jij zo’n bedrijf? Dan moet je voor al je gebouwen (waar een WOZ van beschikking van krijgt) een Energie Audit (laten) uitvoeren. RVO heeft een mooi stroom schema gemaakt om te kijken of je Audit plichtig bent. Direct naar de RVO check

Überhaupt is het doen van een Energie Audit zo gek nog niet.
Energy Efficiency levert namelijk vaak direct een kostenbesparing op. Helemaal als het maatregelen zijn die zich binnen 5 jaar terugverdienen is het economisch interessant. Of je nu wel of niet verplicht bent, zo draag je ook nog eens bij aan de klimaatdoelstellingen.

Kan ik de verplichting ook op een andere manier uitvoeren?

Naast een externe Energie Audit, is het ook mogelijk deze zelf intern uit te voeren. Volg dan wel een helder stappenplan. Kijk bijvoorbeeld goed naar de lijst van erkende energie maatregelen en stel realistische doelen op. Voer vervolgens metingen uit en implementeer op basis daarvan de maatregelen. Bedenk daarbij dat veel energie-efficiëntie niet alleen behaald wordt door de technische maatregelen, maar ook door organisatorische maatregelen. Als huisvestingsmanager ben je de spil tussen de eigenaar en de gebruiker om zowel de technische als de organisatorische maatregelen uit te voeren en aan te sturen. Wil je er eerst meer over lezen? Kijk dan ook eens naar de Kompas Energiewetgeving van RVO

Inzicht in wet en regelgeving en de Energie Audit

Heb je vragen over wet en regelgeving of de Energie Audit? Bel dan gerust eens op voor een kennismakingsgesprek. Een eerste telefonisch adviesgesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend.
Plan een gesprek in

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.