Blog #1 van mijn SDG-serie

Beloofd is beloofd! Een maand geleden schreef ik in mijn blog Trakteren op kennis dat ik een cursus aan het volgen was over de Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s, en met jullie mijn leerpunten zou gaan delen. Dat lukt niet in één blog, het wordt een serie. Dit is deel 1.

SDG en de bouw

In september 2019 schreef ik overigens al eens over SDG’s Wat moet de bouw daarmee?. Dat was een algemeen blog, in deze serie ga ik dieper in op de inhoud van de SDGs’s.

Uit dat blog: “SDG is de afkorting van Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Als opvolging van de millenniumdoelen hebben de Verenigde Naties (VN) in 2015 in een nieuwe mondiale agenda 17 SDG’s beschreven om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”. Deze doelen zijn breed en veelomvattend. Het belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Daarnaast zijn er ook doelen over gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.”

De 5 basisprincipes achter alle SDG’s zijn de 5 P’s: People, Planet, Prosperity en Peace (mensen, planeet, welvaart en vrede). De vijfde is een middel: Partnering oftewel samenwerking. Daarmee zijn de 17 verschillende SDG’s eigenlijk op te delen in 3 verschillende lagen. De onderste laag is die van de Biosfeer, daarboven komt de laag met Society en daarboven de laag met Economy.

In deze eerste blog van de serie ga ik in op de SDG’s die betrekking hebben op de onderste laag: die van biosfeer. Dit zijn:

  • SDG 13 = Klimaat actie
  • SDG 14 = Leven in het water
  • SDG 15 = Leven op het land
  • SDG 6 = Schoon drinkwater en Sanitair

Klimaatactie

SDG 13 gaat over klimaatactie. We gaan ervan uit dat we het erover eens zijn dat menselijke activiteiten bijdragen aan klimaatverandering. Bij het Klimaatakkoord van Parijs is internationaal afgesproken dat we de opwarming van de aarde houden onder maximaal 2 graden stijging ten opzichte van de temperatuur in 1990 en liever zelfs nog onder de anderhalf graad. Dit betekent dat we aan de slag moeten om zowel het gebruik van fossiele energiebronnen als de uitstoot van broeikasgassen flink zullen moeten terugdringen. Onder elke SDG hangen een aantal sub-acties en de belangrijkste sub-actie van SDG 13 Klimaatacties is dat we met elkaar maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning. De wetgeving voor energiebesparing in Nederland in gebouwen wordt dan ook steeds sterker.

Leven in het water en leven op het land

SDG 14 en SDG 15 lijken in basis heel erg op elkaar. De ene gaat over het leven in water en de andere over het leven op het land. Het in stand houden van de biodiversiteit is voor de SDG’s van groot belang.

De oceanen bedekken driekwart van het aardoppervlak. Daarbij: oceanen en zeeën absorberen 30% van de totale CO2-uitstoot. Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk. Bron: Doel 14 Bescherming van zeeën en oceanen

Het beschermen van de biodiversiteit op het land en het leven op het land is even zo belangrijk. Bossen bedekken 30% van het aardoppervlak. Niet voor niets zijn bossen ‘de longen van de aarde’. De subdoelen SDG 15 vragen dan ook om dringend actie te nemen om ontbossing tegen te gaan en een einde te maken aan stroperij.

Als je dit vertaalt naar vastgoedwereld gaat het de vooral omdat je bij het inkopen van hout denkt aan het FSC-keurmerk of andere keurmerken die aangeven dat je producten uit duurzame bosbouw komen. Ook voor andere materialen is het belangrijk om de herkomst van het materiaal te achterhalen en zo indirect aan het behoud van biodiversiteit bij te dragen. Verantwoord inkopen dus.

Schoon drinkwater en sanitair

De laatste SDG van de laag biosfeer is de SDG 6 van Schoon drinkwater en Sanitair. Ik schrok hiervan: want nog steeds zijn er meer dan 1,8 miljard mensen in de wereld die hun drinkwater halen uit vervuilde bronnen en er kunnen nog 2,4 miljard mens in de wereld geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair Bron: Doel 6 Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.
Schoon drinkwater heeft effect ook op anderen Global Development Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. In Nederland gaan deze vooral op focussen van het niet lozen van gevaarlijke chemicaliën en andere materialen in het water. Wat kan jij nu met deze SDG in jouw huisvestingsorganisatie? Je kan hiervooral een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces van de mensen in je gebouwen. Door bijvoorbeeld posters, of door bij te dragen aan hervulbare drinkbekers hier, die ook een investering doen voor schoon drinkwater elders in de wereld.

In de volgende blog zal ik ingaan op de laag Society, de sociale Sustainable Development goals.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.