Twee congressen over duurzaamheid in de bouw: het verschil, de overeenkomst en mijn bevindingen.

Het is november. Traditioneel een maand waarin een aantal congressen voor en over de bouw georganiseerd wordt. Zo ook dit jaar. Afgelopen week bezocht ik er twee vlak achter elkaar, dus heb ik (bewust en onbewust) die twee congressen met elkaar vergeleken. Graag deel ik wat het mij gebracht heeft, aan inzichten en inspiratie.

Strakke pakken versus Spijkerbroeken

Een integere vastgoedsector; het kan wél waar zijn! Dat was de titel van het door NevaP in samenwerking met RICS, IVBN en VGM NL georganiseerd jaarlijks IntegriteitsCongres van 15 november jl. Deze middag was uitsluitend toegankelijk voor leden van de organiserende partijen én de genodigden van haar partners van dat congres. Dit zorgde voor ambiance van ´strakke pakken´, maar ook gezellig contacten en netwerken! Een heel ander publiek dan een dag later (16 november) bij Duurzaam Gebouwd waar iets minder stropdassen en iets meer spijkerbroeken (met al dan niet een jasje erboven) te zien waren tijdens de 8e editie van haar jaarlijkse congres. Een ideale sfeer voor mij om veel te Twitteren en wederom te netwerken.

Integriteit in de vastgoedwereld

Tot zo ver het belangrijkste (zichtbare) verschil. Inhoudelijk ging het Integriteitscongres over vertrouwen en samenwerking. Een spreker gaf aan dat het grootste gevaar niet zit in de grote corruptie, maar vooral in de kleine corruptie. Denk daarbij aan de vriendendiensten, elkaar projecten toespelen, maar ook sleutelen aan de inschrijfcriteria, waardoor bepaalde partijen buiten de boot vallen. In grote organisaties kijkt een compliance officer naar wat kan en niet kan. Als zelfstandige kijk je naar met wie je samenwerkt en hoe je dat doet.

Van Integriteit tot Duurzaamheid

Er was echter ook een belangrijker overeenkomst tussen de beide congressen. Niet zozeer in thematiek als wel in overtuiging. Joris Luyendijk, journalist, antropoloog, auteur van de bestseller ‘Dit kan niet waar zijn’ en openingsspreker op het IntegriteitsCongres, merkte in zijn rede op dat de huidige economie en alles wat daaraan gerelateerd is, in staat is de wereld in de afgrond te kunnen storten. Interessant vond ik vooral het dilemma tussen ‘de wet’ en ‘het maatschappelijk betamelijk’. De integriteitsdiscussie in de bouw speelt juist op dit vlak.

Legall wrong, lawful wrong, of in goed Nederlands, recht of rechtvaardig.

Het gaat er dus om dat je laat zien waar jij voor staat als bedrijf. In de vastgoedsector moet je dus laten zien wat je doet. Niet alleen intern, maar ook bij dochterondernemingen en leveranciers. Er werd gediscussieerd over de stelling: Zolang ik mezelf maar in de spiegel kan aankijken, weet ik dat ik integer ben en kan mij niets gebeuren.
Als ik dit vertaal naar de woorden van Joris Luyendijk en mijn eigen gedachtes over duurzaamheid, dan weet ik dat ik integer handel als ik mijn visie nastreef: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan én moet leveren aan een duurzamere leefomgeving. In de huisvestingsbranche hebben wij daarin de taak om de bestaande bouw te verduurzamen.” Hierin zit voor mij de verbinding tussen Integriteit en Duurzaamheid. De brug naar het Duurzaam Gebouwd congres is geslagen.

Circulaire Economie centraal thema bij Duurzaam Gebouwd

Woensdag was het Duurzaam Gebouwd Congres in de Kunstlinie Almere Flevoland. Hoewel veel inhoud bij het congres van het Duurzaam Gebouwd mij al bekend was, waren een aantal interessante lezingen en workshops. Een puntsgewijze samenvatting van de keynotes en de workshops die ik gevolgd heb:

WELL voor gezonde mensen:
Uitleg door Lara Muller (Blue Building Institute) over een nieuw duurzaamheidscertificaat met als 7 lagen: lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en een gezonde geest.

Duurzaam opdracht geven – Hoe doe je dat?
Marleen Hermans (TU Delft en Brink Groep) vertelt over goede voorbeelden, effectieve samenwerkingsvormen, selectie van leveranciers en gunnen op toekomstwaarde.

Meten is weten?
Het circulariteitsniveau van gebouwen is moeilijk meetbaar, omdat er geen eensluidende definitie is en de term volgens Jeroen Verberne in de bouw te veel als ‘containerbegrip’ gebruikt wordt.

Slim verduurzamen van gemeentegebouwen:
Als lid van het Excellent Expert Team buigt Tristan Kunen (Brink Groep) zich over de transitie naar een energie neutrale kantorenvoorraad. Over de innovatieve en uitdagende kenmerken van het aanbestedingsproces en de opgave van de gemeente Eindhoven (energieneutraal in 2035-2045), The Natural Step als leidend principe, en het spanningsveld tussen vastleggen en loslaten.

Slagen in de keten van gezonde gebouwen doe je zo!
Laurens de Lange (commercieel directeur Unica Groep) en Lara Muller (Blue Building Institute) zette de groep aan het werk in groepjes. Zo lieten ze zien (en ondervinden) wat het betekent om te slagen in een branche die gezonde gebouwen ontwikkelt of zelfs eist.

Gewoon beginnen – gratis Adviesgesprek

Wat tijdens de twee congressen mij weer duidelijk is geworden is het feit dat ‘we’ aan de slag moeten. Niet wachten, maar in de praktijk deze theorieën met elkaar verbinden en gewoon uitvoeren. Uiteraard op een integere manier.
De eerste stap naar continue verduurzaming begint met gebouwinzicht. Weet je niet daarna nog niet goed hoe je moet beginnen? Plan een gratis Adviesgesprek met mij in. Ik help je graag op weg. Direct naar mijn agenda.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.