Afgelopen week zijn er binnen ons werkveld verschillende publicaties gepubliceerd. Als je bezig bent met verduurzamen van jouw vastgoed is het van belang goed op te hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Deze horen daar zeker bij. Twee publicaties gaan over de nieuwe beoordelings- en bepalingsmethode die per 1 januari 2021 van kracht zullen zijn, de ander betreft een verbeterde meetmethode voor circulair bouwen.

BREEAM-NL Nieuwbouw

Afgelopen dinsdag 30 juni is de nieuwe BREEAM-NL Nieuwbouw gepubliceerd. Deze nieuwe versie maakt onderscheid tussen het complete gebouw, het casco met centrale installaties, of alleen het kale casco. Verder heeft de nieuwe versie uiteraard verwijzingen naar de nieuwste wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de BENG energie-eisen die vanaf 1 januari 2021 van kracht zullen zijn, maar er is ook meer aandacht voor gezondheid en circulariteit.

De credits over Commissioning en overdracht naar gebruiksfase hebben ook een behoorlijke upgrade gekregen. En niet onbelangrijk: de hele creditnummering is veranderd. Dat betekent echt een hele andere manier van werken.

Het is vanaf 1 september 2020 mogelijk om tegen deze beoordelingsrichtlijn te registreren. Het hele jaar kunnen projecten nog registreren tegen de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. En vanaf 1 januari 2021 kan je alleen nog maar tegen deze nieuwe versie registrereren. Let op deze data als je nu in een aanbestedingsproces zit!

Zie ook het artikel: BREEAM-NL Nieuwbouw – maatstaf voor duurzame nieuwbouw

NTA 8800

De NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode die vanaf 1 januari 2021 gebruikt gaat worden om de ‘Energiepresentatie van gebouwen’ te bepalen. Hij is zowel toepasbaar voor nieuwbouw als voor bestaande bouw, en zowel voor woningbouw als voor utiliteitsbouw.

De NTA bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is dus alleen de bepalingsmethode om vast te stellen of aan de eisen voldaan wordt. De eisen zijn (en blijven) vastgelegd in bouwbesluit (in de toekomst Besluit Bouwwerken leefomgeving), de energielabelverplichting of de energieprestatievergoeding (EPV).

Lees ook het artikel van de NEN: Nieuwe NTA 8800

Platform CB’23

Donderdag 2 juli is ook de leidraad 2.0 gepubliceerd van Platform CB’23. Platform CB’23 verbindt partijen bouwbreed (van GWW tot Woningbouw en Utiliteitsbouw) met elkaar met als doel om samen te komen tot een één methodiek voor circulair bouwen voor 2023. In de leidraad staat een aanzet voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw. Deze methode meet de mate van circulariteit, bijvoorbeeld van een bouwproduct, een gebouw of een brug. De huidige methode kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in en beslissingen te sturen op onderdelen van circulariteit, maar is nog niet geschikt om een volledig circulaire afweging te maken.
Er zijn drie kerndoelen voor circulair bouwen opgesteld:

  • beschermen van materiaalvoorraden;
  • beschermen van het milieu;
  • beschermen van bestaande waarde.

Bestaande meetmethoden geven vooralsnog geen informatie over al deze doelen tezamen. In de leidraad en binnen het platform CB’23 wordt voortgebouwd op bestaande methodieken en indicatoren. Deze worden geharmoniseerd en kunnen worden ingebed in bestaande tools voor circulariteitsberekeningen.
Lees ook: Meten van Circulariteit

Aan de slag!

Ben je aan de slag met verduurzamen en twijfel of je wel ‘alles’ weet op het gebied van bijvoorbeeld beleidsmogelijkheden of de geldende wet- en regelgeving? Mail mij dan en ik denk met je mee. Wellicht kan ik een training of workshop aanraden of starten we samen een in-company traject binnen jouw organisatie. Dan kijken we samen welke doelstellingen jouw organisatie heeft, en welke meetmethodieken en prestaties eisen daarbij passen.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.