Over de meerwaarde van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Elke huisvestingsmanager of gebouwbeheerder heeft wel iets van een plan voor het onderhoud van de komende jaren. Tenminste, daar ga ik vanuit. Al is het maar een Excellijst van alle gebouwdelen met wanneer ze aan de beurt zijn voor onderhoud. Uiteraard moet deze lijst wel gekoppeld zijn aan geraamde kosten en de onderhoudsbegroting.

Next step: van MJOP …

“Een goed meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft het inzicht:
– aan welke elementen, materialen en detailleringen,
– tegen welke kosten,
– op welk moment en met welke regelmaat,
– welke werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.”
Bron: Wikipedia

… naar DMJOP

Met Gebouwinzicht wil ik verder dan dit standaard MJOP. Ik wil organisaties helpen om een Duurzaam MJOP op te stellen. Oftewel een DMJOP. Het gaat daarbij niet alleen om inzicht in wat er wanneer moet gebeuren, hoe en wanneer en wat dat gaat kosten. Het gaat ook dat je met deze set aan maatregelen voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing (zie vorige blogs), veiligheid en binnenklimaat. Een DMJOP is daarmee integraal: dus breder en vollediger.

Waarom een DMJOP?

Dit integrale karakter van een DMJOP is de belangrijkste meerwaarde ten opzicht van een ‘traditioneel’ MJOP. Het sluit daardoor veel beter aan bij de strategische huisvestingsplannen van de eigenaar en de gebruikers van het gebouw. Er wordt namelijk niet alleen per onderdeel naar de kosten gekeken, maar ook naar de impact op het milieu en het binnenklimaat. Het goed inzetten van een onderhoudsplan helpt je om gefundeerd keuze te maken tussen herstellen of vervangen. Het helpt je bij de afweging of dat nu moet doen, of dat je bepaalde zaken beter kunt uitstellen tot het moment van een grote renovatie. Oftewel, een DMJOP helpt je bij het beter beheren van het gebouw.

Wat is de basis van een DMJOP?

Een DMJOP wordt opgesteld aan de hand van beschikbare tekeningen, een conditiemeting (conform NEN 2767) en een rapportage energielabel (conform BRL 9500 richtlijnen). Van daaruit kunnen verschillende scenario’s voor onderhoud gemaakt worden. Om dan de juiste keuze te maken uit deze verschillende scenario’s, is het ook belangrijk om te weten wat het huidige beleid is van de eigenaar en wat de wensen en plannen zijn van de gebouwgebruiker(s). Als je uit te voeren energiemaatregelen slim kan combineren met verbouwingen of vervangingen die toch al in de planning zaten, dan betekent dat een investeringsvoordeel. Als je dat ook nog eens weet te combineren met het verbeteren van het werkcomfort en/of de uitstraling van het gebouw, dan haal je pas echt een meerwaarde uit je investeringen. Oftewel, je kan een DMJOP alleen opstellen als je voldoende inzicht hebt in het gebouw.

Hoe hou jij een DMJOP bij?

Er zijn verschillende leveranciers op de markt die geavanceerde software pakketten met complete modules leveren om onderhoudsplanningen in te maken. Op de startpagina van gebouwdossier staat een lijst met voorbeelden van dergelijk leveranciers. Als je nog niet met zo’n pakket werkt wil je vast graag weten welke daarvan de beste is. Helaas kan ik je dat niet op voorhand zeggen, omdat die keuze afhankelijk is van jouw situatie, wensen, budget etcetera. Wel kan ik met je meedenken hoe jij in jouw organisatie een DMJOP het beste zelf kan bijhouden, welk pakket het beste voor jou werkt en welke onderdelen je aan jouw MJOP toe kunt voegen om deze duurzaam te maken.

Sparren met Sannie

Wil je sparren met Sannie over jouw DMJOP? Neem dan contact op. Sparren met Sannie over het DMJOP kan op 2 niveaus:

Tactisch – oftewel de praktische uitvoering van een MJOP. Gebouwinzicht heeft een flexibele schil van inspecteurs om zich heen van met onder andere specialisten op het gebied van conditiemeting en energielabel. Als deze onderzoeken nog niet aanwezig zijn, kan Gebouwinzicht dit regelen en zorgen dat er een integraal advies komt.

Strategisch – Heb je wel al de basis van een (D)MJOP? In een sessie Sparren met Sannie bekijken we samen hoe het MJOP aansluit op de begroting van het totale huisvestingsplan. Ook is het mogelijk dat we samen sparren over hoe het DMJOP softwarematig gekoppeld is aan andere pakketten die de organisatie gebruikt.

Wil je meer weten over deze aanpak en een sessie Sparren met Sannie plannen? Neem dan contact met mij op.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.