Eind maart was ik op het congres van de Dutch Green Building Council in Rotterdam. Het congres stond helemaal in het teken van circulaire gebouwen. Wat mij opviel is dat als het gaat over circulaire gebouwen, het heel snel ook gaat over circulair bouwen. Ook ikzelf vergis me daar soms in. Mijn vorige blog over circulariteit heette namelijk ‘Wat is circulair bouwen nu precies’.

‘Circulair vastgoed’

Ondanks dat bouwen gebouwen had moeten zijn lichtte ik in dat blog de begrippen juist toe en maakte de stap van Circulaire Economie naar Circulaire gebouwen en daarbij wat dat dan voor gebouwinzicht betekent. In dit blog wil ik daar nog dieper op ingaan. Overigens vind ik dat we vanaf nu de term Circulair Vastgoed beter kunnen gebruiken. Het gaat mij immers om bestaande gebouwen, oftewel het gaat om vastgoed. Dan is er meteen geen de verwarring meer tussen de begrippen bouwen en gebouwen.

Ik heb dus nog een keer goed gekeken naar de definities van Circulaire Economie en hoe die van toepassing zijn op bestaande gebouwen, op vastgoed. Als ik dan kijk naar de definities zoals die op het congres zijn getoond (volgens een van de sprekers op het congres zijn er maar liefst 114 verschillende definities van circulaire Economie) dan valt meteen op dat veel definities gemakkelijk worden vertaald naar de duurzame kringloop van materialen. En dat maakt dat mensen bij de term circulariteit vaak alleen aan materiaalinkoop denken. Dat vind ik jammer, het is zoveel breder dan alleen materialen.

Vijf principes van Circulaire Economie

Circulaire Economie volgens Ellen MacArthur (2013), Towards the Circular Economy is gebaseerd op vijf principes:
1. Ontwerpen om afval te vermijden
2. Bouwen aan veerkracht door diversiteit
3. Gebruik maken van hernieuwbare bronnen
4. Denken in systemen
5. Gebruiken van afval als grondstof

Bij veel van deze termen denk je gelijk aan grootschalig bouwen of dat het alleen toe te passen zal zijn bij mega grote renovaties. Maar ontwerpen om afval te vermijden kan je ook goed toepassen op Facility Management en Huisvestingsvraagstukken. Hoe kan je het dagelijks onderhoud en planmatig inkopen met minder afval? Hoe kan je de processen van de organisatie zo stroomlijnen dat er minder verbruikt wordt? Net als bij andere MVO maatregelen raak je met dit soort vraagstukken aan de kern van de gehuisveste organisatie. En dat is juist goed. Juist dan ga je deelnemen aan principe nummer 4: het denken in systemen. Hoera!

Duurzaamheid vs. Circulariteit

Als ik zo alle definities nog een keer doorlees, dan vraag ik me af wat de term circulariteit eigenlijk anders is dan duurzaamheid. Ik ben al jaren met duurzaamheid bezig, en ik gebruik voor duurzaamheid precies dezelfde doelstellingen. Op het congres was er echter ook een spreker die het als volgt aangaf: “Duurzaamheid was, en is, eigenlijk een heel breed begrip, de term circulair is veel specifieker.” En daar ben ik het mee eens. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat circulair een deelverzameling is van duurzaamheid. Waar duurzaamheid nog een heel breed begrip is, is circulair makkelijker concreet te maken. Eigenlijk net zoals Energiebesparing ook een deelverzameling van duurzaamheid is. Daarbij, Energiebesparing staat niet naast circulair. Nee, energiebesparing is eigenlijk gewoon weer een deelverzameling van circulair. Net zoals ook verantwoord inkopen, waterbesparing en een gezonde werkplek deelverzamelingen zijn van circulariteit en dus ook van duurzaamheid.
diagram-circulair-vastgoed

Circulair vs. Gebouwinzicht

Hoe je het ook wendt of keert, de circulariteitsgedachte raakt aan waar ik met Gebouwinzicht al jaren mee bezig ben: Waar sta je nu met je gebouw en organisatie (je nulmeting) en waar wil je naar toe (duurzaam of circulair)?

Waar je naar toe wilt kun je pas bepalen als je weet waar je nu staat en weet waar jouw organisatie voor staat. Vindt jouw organisatie het belangrijker om energie te besparen en zo het uitputten van olie- en gasbronnen te voorkomen? Of vindt jouw organisatie het belangrijker om materialen te besparen en dus zo lang mogelijk te doen met het gebouw, zodat er geen bouwgrondstoffen verloren gaan? Of ligt de focus van jouw organisatie vooral bij een gezonde werkplek, met voldoende daglicht?
De waarheid is nooit zwart/wit. De waarheid ligt ergens in het midden. Voor ieder gebouw en voor iedere organisatie kan de afweging van wat de belangrijkste beweegreden is voor verduurzamen anders zijn. Of die beweegreden nu circulair of gezonde werkomgeving is, of toch het verplichte energielabel of pure kosten besparing, het blijft evident: je moet weten waar je nu staat, om inzicht te hebben in de huidige situatie. En die stap moet je nu echt eenmaal eerst zetten.

Mijn hulp bij jouw eerste stap

Dus als je dit jaar concreet aan de slag wilt met verduurzamen van jouw gebouwvoorraad en je je afvraagt of en hoe jouw organisatie en jouw portefeuille een stap kan zetten naar een circulair gebouw? Overweeg dan een Sessie Sparren met Sannie. Als expert voor het verduurzamen van bestaand vastgoed doorzie ik vaak snel waar voor jou de grootste kansen liggen. Door mijn onafhankelijke blik kan ik verbanden leggen die zorgen voor een nieuwe impuls.

Interesse?

Mail mij op sannie@gebouwzicht.nl. Ik bel je dan voor een nadere kennismaking en samen maken we een afspraak voor een Sessie Sparren met Sannie. Doen! Ik merk dat klanten die deze sessie al gehad hebben nu vol vertrouwen en enthousiasme concreet aan de slag zijn.

Foto: Sannie Verweij

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.