Meten is weten. Een waarheid als een koe. Toch is het echt zo. Want de realisatie is één ding, het continu bezig zijn met besparing misschien wel drie. Om bewust te kunnen handelen is inzicht nodig en dat vraagt om objectieve– dus zonder oordeel – monitoring. Zeker op het gebied van energie. Het monitoren van energie per maand, of zelfs per week of per minuut geeft inzicht in het verbruik. Daarmee kan je het energieverbruik beheersbaar houden en mogelijk besparingen realiseren. En dat doen ze bij a.s.r. in Utrecht.

Submetering geeft meer grip

Adri Meijdam, specialist MVO van het Facilitair Bedrijf, vertelt hoe a.s.r. energiemonitoring toepast in het gebouw van a.s.r.. Er wordt namelijk uitgebreid submetering toegepast per gebouwdeel.

Submetering per gebouwdeel/ per verdieping/ per huurder is niet alleen handig voor multi-tenant gebouwen met meerdere huurders. Het is juist ook handig binnen je eigen organisatie. Je kan dan bijvoorbeeld twee verschillende verdiepingen met elkaar vergelijken en zo achterhalen waarom de ene verdieping meer energie verbruikt dan de andere. Dit geeft grip en kan aanleiding zijn tot betere besparingen.

Van 6 weken naar real-time

“Vroeger moest ik naar de Technische Dienst om inzage te krijgen in de verbruik cijfers. Dan moest ik vaak 6 weken wachten op de getallen. Nu heb ik gelijk inzicht in de actuele verbruiken. We gebruiken voor de registratie het syteem InsiteView.”
Aan de hand van bijgaande figuur laat Adri zien hoe die weergave werkt. “In het gebouw van a.s.r. zitten 680 opnemers voor de temperatuur. De resultaten zijn voor alle gebruikers real-time in het gebouw terug te zien. De doorsnede van het gebouw laat ons zien dat in de zomerperiode het ’s morgens in het gebouw op de kantoorverdiepingen die in gebruik zijn 22 graden (binnen een bandbreedte van één graad) is. In de winterperiode ligt de temperatuur rond de 20 graden.

[Gemiddelde gebouwtemperatuur InsiteReports a.s.r.]
20161202-Blog-Sannie-Verweij-Gemiddelde-gebouwtemperatuur-InsiteReports-a-s-r

Informatie delen

De resultaten en de doorsnede van het gebouw zijn te zien op het informatiescherm dat op de eerste verdieping hangt. Naast deze informatie toont het scherm ook vertrektijden van het Openbaar Vervoer, file-informatie, en ander informatie die relevant is voor de gebruiker. Al deze informatie is overigens ook voor al het personeel inzichtelijk via een interne webpagina.

Adri is zelf als milieucoördinator verantwoordelijk om de samenvattingen en de belangrijkste resultaten van deze energiemonitoring op te slaan in het energiezorgsysteem. Iedereen die vanuit a.s.r. bij het energiezorgsysteem betrokken is, heeft zo inzicht. “Dat werkt wel zo prettig. En bij vragen over energie of duurzaamheid weten collega’s me altijd wel te vinden”.

Naast de inzage de preview weergave zoals in het voorbeeld getoond wordt, worden nog een aantal andere diagrammen gebruikt. Deze worden éénmaal per kwartaal besproken met de verschillende betrokkenen (denk hierbij aan ICT, Huisvesting). Maar er is ook een alarmering aangekoppeld, zodat er notificaties per Email verstuurd worden op uurbasis. Dit zijn allemaal middelen om het belangrijkste doel na te streven en te onderbouwen: Niet meer energie gebruiken dan strikt noodzakelijk is.

Energiezorg geeft gebouwinzicht

Inzicht hebben in je gebouw is de basis van continue verduurzaming. Daarom heb ik op de site Gebouwinzicht een checklist met de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier beschikbaar gesteld. De informatie over het energieverbruik van een gebouw hoort volgens deze checklist thuis in de tweede hoeksteen, het gebouw, omdat het de informatie over het gebouw betreft. Maar de proactieve benadering van energiezorg, het energiezorgsysteem met meldingen op uurbasis, en de kwartaal besprekingen met andere relevante afdelingen, zijn een manier van werken die je vast legt in de eerste hoeksteen van een goed gebouwdossier: de organisatie. Op deze manier is energiezorg nog beter geborgd in de management informatie systemen, en geeft dat nog meer inzicht in het gebouw.

Boek Gebouwinzicht

Het interview met Adri Meijdam maakte onderdeel uit van het voorbereidende werk voor mijn boek Gebouwinzicht. In het boek gebouwinzicht laat ik met ‘de beste praktijkvoorbeelden’ zien dat verduurzamen kan en dat een goed gebouwdossier daarbij een voorwaarde is. Wil je meer weten over het boek of een sneak preview ontvangen? Lees verder…

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.