De Klimaattop in het Poolse Katowice zal je, naast nieuws over ‘gele hesjes’ in Frankrijk en de verwoede poging van de Engelse May om opnieuw te onderhandelen over de Brexit, niet ontgaan zijn.

Zorgen over het klimaat

sannie-verwerij-blog-katowice-klimaattopHoewel nog steeds sommigen liever klimaatverandering blijven ontkennen en zien als ‘cultuur-marxistisch complot’ om daarmee net als Trump uit het Parijs-akkoord te kunnen stappen, is de overgrote wereldwijde meerderheid het eens dat er ‘iets’ moet gebeuren. ‘Wat’ en ‘hoe’ blijft de vraag. Daar gaat deze top dan ook over. De discussie om maximaal 1,5 of 2 graden temperatuurstijging ten opzichte van het begin van de industriële revolutie toe te staan, vormt daarbij een hekel punt. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat de gevolgen van klimaatverandering veel sneller komen en daarbij al optreden bij een lagere temperatuurstijging. De gevolgen van meer dan 1,5 graad opwarming komen dus niet alleen sneller, ze zijn waarschijnlijk veel ernstiger: koraalriffen verdwijnen, kustregio’s overstromen en kleine eilandstaatjes verdrinken. Ook de kans dat onomkeerbare processen, zoals het in versneld tempo afsmelten van het ijs op Groenland en Antarctica (= nog meer zeespiegelstijging ) en het vrijkomen van broeikasgassen uit de nu nog bevroren bodem in het Noordpoolgebied, neemt toe. Zelf schrik ik daarvan. Lees dit Engelse artikel met 10 inzichten

Internationaal probleem

Natuurlijk, het is voor mij makkelijk om te zeggen: “We fiksen het”. Het vraagt een enorme, een gigantische(financiële) inspanning: 1,5 graad heeft dus al heftige gevolgen, laat staan 2 graden. Denk even aan de Zeeuwse waterkering. Kan deze een zeespiegelstijging van 1 meter, 2 meter maar ook van 10 meter aan? Lees ook dit artikel over de Zeeuwse angst.
sannie-verwerij-blog-katowice-ijsberen
Daarbij is het logisch om te denken dat ‘we’ ontwikkelingslanden op (financieel) sleeptouw moeten nemen. Dat zijn we hen toch verplicht? Maar wat als opeens landen zich ook zo willen laten zien om daarmee onder de financiële verplichtingen uit te komen? Bizar. Lees deze smoes en nog 9 anderen in dit artikel in de NRC.

Voorbeeldfunctie

Toch blijf ik van mening dat wij niet onze kop in het zand mogen steken en het goede voorbeeld moeten blijven geven. Wij zijn Innovatieland nummer 1, zeker als het over Watermanagement gaat. We zijn het aan onszelf (want ook wij krijgen te kampen met die dreigende zeespiegelstijging) en aan onze stand verplicht!

Ik houd me daarbij vast aan de ontwikkeling van de telefonie. In het westen hadden wij eerst een vaste en daarna een mobiele telefoon. In Afrika hebben ze die hele eerste stap van vast overgeslagen en zijn vanuit het niets meteen naar een mobiel netwerk gegaan. Deze analogie zouden we nu ook voor energieopwekking (bv door wind en zon) en energiebesparing van gebouwen (bv toepassen WKO en andere koelopties) en op vervoer (bv elektrisch rijden) moeten toepassen. We zouden dan in 1 klap heel veel ellende (lees: CO2 uitstoot) voorkomen, als wij weten te zorgen dat de juiste technieken in die landen meteen ingeburgerd worden.

Wat kan jij vandaag nog doen

sannie-verwerij-blog-katowice-bos-plantenIk ben misschien naïef, een romanticus en een optimist. Maar ik geloof dus echt in koplopers, dat alle kleine beetjes helpen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan én moet leveren aan een duurzamere leefomgeving. In de huisvestingsbranche hebben wij daarin de taak om de bestaande bouw te verduurzamen. Het is dan ook mijn missie om zo veel mogelijk schakels in de huisvestingsbranche te helpen om voor de lange termijn de meest effectieve duurzame maatregelen te vinden en uit te laten voeren in hun gebouw. Zowel op het gebied van energiebesparing om de CO2 uitstoot te verminderen, als maatregelen die de klimaatverandering kunnen dragen. Gebouwen beschermen tegen warmere zomers, koudere winters en meer wateroverlast bij extreme regenbuien.

Bouwen voor een duurzamere toekomst begint bij inzicht in je gebouw. Inzicht helpt je om te zien waar je nu staat, en wat er voor jou gebouw mogelijk is om te doen. Dus wil je vandaag, morgen of in het nieuwe jaar aan de slag maar weet je niet hoe of waarmee? Neem dan contact met mij op via sannie@gebouwinzicht.nl. Ik bel je dan zo nodig terug en samen overleggen we dan of en hoe ik jou het beste kan helpen.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.