Grafisch weergegeven in een jaarverslag

Met Gebouwinzicht BV hebben wij bij de Dutch Green Building Council (DGBC) vol overtuiging het Paris Proof Commitment ondertekend. Bijna 80 marktpartijen hebben dit inmiddels met ons gedaan. Wij als adviesbureau verbinden ons hiermee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.

Voor ons is dat eigenlijk niet meer dan logisch als je eigenaren, beheerders, beleggers, huurders en verhuurders van bestaande utiliteitsgebouwen adviseert hoe hun opgave om hun gebouw(en) te verduurzamen.

Met het ondertekenen committeren wij ons met onze organisatie aan een vijftal afspraken met betrekking tot onze kantoren*, maar vooral ook met betrekking tot onze rol. Een van de afspraken betreft het monitoren van onze rol. Omdat ons advies niet in CO2, laat staan CO2 reductie, om te rekenen is, hebben we in een jaarverslag de door ons verrichtte werkzaamheden transparant gemaakt om daarmee onze impact te kwantificeren. Dit is grafisch weergegeven in ons eerste jaarverslag.

In dit jaarverslag geven we een verklaring van onze dienstverlening:

  • Advies Inzicht in waar je nu staat: het aantal uitgevoerde inventarisaties van gebouwinformatie.
  • Advies klimaatambities: het aantal organisaties die wij geholpen hebben bij het opstellen van hun duurzaamheidsbeleid.
  • BREEAM-NL in Use: het aantal uitgevoerde quickscans, de betrokkenheid bij certificering als expert en in de controle rol als assessor.
  • Trainingen: het aantal gegeven trainingen voor verschillende cursusinstituten.

Gebouw en organisatie

In het jaarverslag geven we ook een toelichting op de organisatie van Gebouwinzicht: niet alleen het aantal mensen, maar ook geven we een verantwoording van de door Gebouwinzicht gereisde werkkilometers en verricht vrijwilligerswerk.

Gebouwinzicht werkt zonder eigen kantoor. Wel zijn we 2 dagen per week te gast op Bink 36 in Den Haag. Werken doen we vooral vanuit huis. Als we een afspraak hebben met elkaar gaat dat vaak digitaal met Teams. Als een fysieke ontmoeting toch wenselijk is, dan spreken we, afhankelijk van de dag, het soort overleg en of men met de trein, fiets of auto komt, ergens in de regio Delft/ Den Haag af. Inspirerende locaties zijn er genoeg.

Jaarverslag

Bij elkaar geeft het grafisch jaarverslag een overzichtelijk beeld van onze impact in 2022. De meeste impact maken wij niet in onze eigen organisatie. De grootste impact die wij maken, zit bij onze klanten. De klanten die wij helpen aan meer Gebouwinzicht. Want inzicht is de basis van continue verduurzaming. Uiteraard gaan we dit jaarlijks herhalen en publiceren.

Wil jij volgend jaar ook impact hebben gemaakt? Vraag ons om jou te helpen meer inzicht te krijgen en verder te verduurzamen! We helpen je graag.

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.