Het nieuwe jaar en nieuw decennium is van start. Ik heb er zin in! Overal en nergens zie je in deze periode ‘lijstjes’ met een top 3 of top 10 van trends voor dit nieuwe jaar of voor dit nieuwe decennium. En ik doe daar vrolijk aan mee met deze blog. Ik zal niet ontkennen dat ik als nieuws-junkie regelmatig dit soort lijstjes lees en uitpluis. Niet voor niets overigens, want ik heb mezelf telkens de vraag gesteld:

  1. Wat betekent dit voor mij en mijn bedrijf, maar ook
  2. Wat betekent deze trend voor mijn klanten: mijn lezers, mijn cursisten en de bedrijven waar ik als adviseur werk.

Als ik alle verschillende ‘lijstjes’ samenvoeg in mijn hoofd en voor mezelf – met die twee vragen in het achterhoofd – samenvat, kom ik tot een gereduceerde eigen lijst met 3 ontwikkelingen voor 2020 waar ik vanuit Gebouwinzicht iets mee moet en ook zal doen:

  1. = Impact gedachte
  2. = Duurzaamheid moet gewoon
  3. = Samenwerking

1 = Impact gedachte

Sturen op output. Het centraal stellen van toegevoegde waarde. In de wereld van ZZPers is deze impact gedachte al langer gaande. Geen uurtje/factuurtje, maar vooral: wat is de impact van mijn advies. Voor mij persoonlijk zit deze gedachtegang in mijn DNA. Ik doe voornamelijk dingen waarmee anderen aan de slag kunnen. Denk aan mijn trainingen of interim-advies bij een afdeling huisvesting of vastgoed. Als mijn eigen impact 1 is, dan is hopelijk na mijn interventie de impact vertienvoudigd. Immers, ik heb dan 10 mensen niet alleen kennis bijgebracht, maar ook enthousiast gemaakt om daadwerkelijk werk te maken van verduurzaming op een manier die bij hen past.

Deze impact gedachte zie ik steeds breder. Bij gewone werknemers in onze vastgoedwereld zien we dit inmiddels ook. Als ze wat doen, dan moet dat wel goed. Denk aan het leasen van elektrische auto’s. Vandaag de dag vragen medewerkers ook vaker om een vegetarische lunch opties en/of waarom het bedrijf nog geen afvalscheiding heeft. Werknemers nemen geen genoegen meer met standaard. Verduurzamen thuis en op het werk begint echt de nieuwe normaal te worden. Een directie zal daar rekening mee moeten houden.

Met Gebouwinzicht speel ik in op deze trend door regelmatig op mijn website, maar ook tijdens mijn adviestrajecten en trainingen aandacht te vestigen op de quick-wins, de kleine acties die direct impact hebben, en op  acties die twee kanten op werken. Dingen die op het werk gewoon worden, zoals afvalscheiding, wordt thuis ook makkelijker gedaan. Of andersom: als veel mensen in hun woonwijk zonnepanelen op het dak krijgen, gaan ze vanzelf aan de baas vragen waarom dat kantoordak eigenlijk nog niet vol ligt. Quick-win, maar vooral dus ook win-win.

2 = Duurzaamheid moet gewoon

Duurzaamheid is allang geen trend meer. Het begrip ‘circulariteit’ is ook allesbehalve nog ‘nieuw’ te noemen. Zo zie ik dat elke inkoopafdeling bezig is met circulair denken. Of dat nu om de kantine-inkoop of inkoop van energie gaat, de kringloopgedachte en het belang van ‘paspoorten’ en herkomst van de aankopen is belangrijk. Duurzaam denken lijkt vanzelfsprekend geworden. Gelukkig en eindelijk! Bij een grootschalige renovatie is er (bijna) niemand meer die duurzaamheid achterwege laat. Het werkelijk doen is nog wel iets anders. Maar toch zie ik ook daarin een kentering. Waarom? Omdat het moet! Vandaag de dag móet energiemonitoring om te kunnen voldoen aan de energiewetgeving. Je bent het via het Activiteitenbesluit verplicht. En dat is wél een trend te noemen. Duurzaamheid is niet meer van de koplopers alleen, maar van iedereen.

Met Gebouwinzicht speel ik in op deze trend door trainingen te geven over wat móet, maar tegelijkertijd ook inspiratie te geven hoe je verder kan. Zo werk ik met koplopers die laten zien wat er al mogelijk is. Deze kennis van die koplopers verspreid ik weer via mijn blogs en trainingen. Grote kans dat wat de koplopers dit jaar doen, volgend jaar gewoon moet. Die ontwikkeling gaat namelijk echt heel snel!

3 = Samenwerking

2020 gaat wat mij betreft ook het jaar worden van andere vormen van samenwerking. In mijn beleving staat de markt – de conservatieve bouw in het bijzonder – hier open voor. We zagen deze trend al opkomen in de afgelopen jaren in prestatiecontracten, beheerscontracten en zaken als DBFMO, waar het gaat om een andere samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden. Niet alleen voor nu, maar ook de verdeling van verantwoordelijkheden voor de langere termijn van 5 tot 10 jaar, met uitschieters naar zelfs 20 of 25 jaar. Ze bestaan. Nieuw is volgens mij echter dat deze trend zich verder uit zal breiden. Juist door de eerder genoemde impact gedachte van het sturen op waarden en belang van circulariteit en het sluiten van de ketens. Nieuwe contractvormen die we van de koplopers al kennen, zouden wel eens dé oplossing kunnen zijn voor het financieel rond krijgen van de businesscase rondom duurzaamheid en impact maken. Het vormen van ESCO’s is hier een voorbeeld van.

Er is een tweede reden dat er nu ruimte komt voor deze innovatieve samenwerkingsvormen: het komt ook door de veranderende wetgeving op het gebied van flexwerkers en inhuur. De traditionele werknemer/werkgever-relatie zal veranderen. Er komen steeds meer zelfstandig professionals bij, met elk hun eigen kennis en expertise. Om meer impact te maken en de specifieke kennis sneller te kunnen verspreiden werken zij vaker voor meerdere opdrachtgevers tegelijk en in kortere contracten. Dit leidt ook tot andere samenwerkingsvormen en andere samenwerkingscontracten.

Met Gebouwinzicht maak ik hier ook onderdeel vanuit. Waar ik mijn trainingen al enkele jaren geef in samenwerking met partijen als DGBC, TVVL en Helix Academy, zal je zien dat ik ook in mijn advieswerk steeds vaker de samenwerking aan zal gaan met andere partijen. Zowel met andere Zelfstandig Professionals als met kleine bedrijven, maar ook in samenwerking met grotere gerenommeerde bedrijven. Steeds vaker zal ik, en al mijn concullega ZP-ers, voor een kortere of langere tijd deel uitmaken van een huisvestingsafdeling of een huisvestingsproject. Kennisoverdracht, borging van de gebouwgegevens en inzicht in je gebouw wordt daarmee nog belangrijker dan het al was.

Lees ook

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.