Vandaag een interview met Thijs Vaneker van Subvention. Regelmatig plaats ik op gebouwinzicht gastblogs of interviews met intrigerende sprekers en denkers. Ik heb Thijs leren kennen via een nieuwbouwproject dat graag een bepaalde BREEAM score wilde halen om zo gebruik te maken van een interessante fiscale stimuleringsregeling Milieu Investeringsaftrek/VAMIL te behalen op de bouwsom. Naast deze interessante regeling wordt ook gekeken naar overige interessante fiscale en geldelijke subsidiemogelijkheden voor de bestaande bouw. En daarover interview ik vandaag Thijs.

Wie ben je en wat doe je?

Thijs Vaneker, werkzaam bij Subvention Enschede. Vanuit twee bedrijven adviseert Subvention bij het verduurzamen van vastgoed:

  • Subvention BV is één van de grootste subsidieadviesbureaus van Nederland
  • Zienergie BV is expert bij duurzaam ondernemen en (vastgoed)labeling

Ik ken zelf vooral de mogelijkheden met BREEAM-NL Nieuwbouw maar wat is er mogelijk voor facilitair managers en technische gebouwbeheerders van bestaande gebouwen?

Daar is ook veel voor mogelijk. In 2014 kennen we momenteel onderstaande drie fiscale subsidiemogelijkheden.
Op het hoogste niveau kan er bij een kleine of grote renovatie van een compleet gebouw een fiscaal subsidievoordeel over de totale bouwsom behaald worden. Hiervoor moet dan wel een GPR, LEED of BREEAM certificaat behaald worden. Afhankelijk van uw labelscore en daaraan gekoppeld de mate van duurzaam bouwen/renoveren is het fiscale subsidievoordeel 3,375%, 6,75% of 9% van de helft van de subsidiabele kosten! Voor nog een andere optie, de maatlat duurzame renovatie voor Groenfinanciering, geldt deze 50% niet en geldt een maximale aanmeldsom van € 10.000.000,- waaraan een voordeel gekoppeld is van 3,375%. Bij alle gebouwrenovaties die aan één van deze labels/maatlat voldoen mag 75% van de bouwkosten vrij worden afgeschreven en 25% regulier tot aan de restwaarde. Dit is zeer interessant als je bedenkt dat gebruikers tot 50% van de WOZ-waarde mogen afschrijven en beleggers tot WOZ-waarde

Op een lager niveau, kan voor een investering in een pakket van energiebesparende maatregelen uit een EPA-U maatwerkadvies een fiscale subsidie verworven worden. Er zijn mogelijkheden bij een labelsprong of verbetering van de energie-index. In 2014 is een verbetering van twee energielabels en EI > 0,30 of label B met een maximale energie-index van 1,15 vereist. Dit levert een netto voordeel opleveren van 10,375% van de totale investeringskosten in het pakket van energiebesparende maatregelen. Om dit voordeel te behalen is een EPA-U Maatwerkadvies opgesteld door een gecertificeerd adviseur een vereiste. Dit toont de energieprestatie van uw huidige gebouw en geeft advies over de ideale verbeter-mogelijkheden.

Op het kleinste niveau komen bijvoorbeeld individuele investeringen voor subsidie in aanmerking. Van energiezuinige airco’s, warmteterugwinningsystemen, HR-glas tot zonnepanelen en led-verlichting. Indien er energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen plaatsvinden weten wij de beschikbare subsidie maximaal te benutten. Aan deze investeringen kunnen subsidies gekoppeld worden.

Ik moet hierbij aangeven dat de percentages voordeel gebaseerd zijn op zakelijke investeerders die 25% vennootschapsbelasting betalen.

En hoelang blijven deze fiscale regelingen geldig?

Fiscale regelingen 2014 en mogelijkheden zijn van toepassing op opdrachten 2014. Onder bepaalde voorwaarden mag je soms nog tot begin 2015 onder deze regels werken mits de opdracht tot de duurzame maatregelen al in 2014 is gegeven. Eind december wordt in de staatcourant bekent gemaakt wat de subsidiemogelijkheden eisen voor 2015 zijn. Dus daar kunnen we pas in januari meer over zeggen.

Dit klinkt allemaal fantastisch die fiscale aftrek, maar dat is dus alleen voor belastingplichtige bedrijven. Hoe zit dat met subsidies voor bijvoorbeeld scholen?

Voor scholen zijn er weer andere geldelijke regelingen beschikbaar. Hier ben ik zelf niet in gespecialiseerd en heeft Subvention een “speerpunt” Wonen Welzijn en Zorg. Wat ik wel weet dat de mogelijkheden meestal provinciaal van aard zijn. De mogelijkheden zijn over het algemeen beperkt. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar dit speerpunt.

Jammer dat de financiële stimulering door de overheid over het algemeen zo beperkt zijn. Gelukkig is daar door slim onderhoud en beheer nog wel veel financieel voordeel te behalen. Daar heb ik in mijnvorige blog al een stukje van aangestipt. Thijs, ik wil jou hartelijk danken voor dit leerzame interview!

Masterclass:‘Er zit geld in je gebouwdossier’

In januari is Thijs Vaneker gastspreker in mijn Masterclass ‘Er zit geld in je gebouwdossier’. Hij legt uit welke subsidies en fiscale aftrek mogelijkheden er bestaan voor het verduurzamen van vastgoed. Hierbij wordt uiteraard ingegaan op de nieuwste voorwaarden zoals die eind december in de Staatscourant bekent worden gemaakt. Zelf zal ik tijdens die Masterclass ingaan op het laaghangend fruit dat je met je gebouwdossier kan pakken, en op de meest voorkomende financiële missers bij partijen die het gebouwdossier niet op orde hebben. In het tweede deel van de middag komen ook kort de keurmerken aan bod zoals die in dit artikel genoemd worden en zoals die nodig zijn voor het behalen van financiële voordelen.

Wil je je direct inschrijven voor deze Masterclass, klik dan hier.

Wil je liever eerst rustig kennismaken met wat Gebouwinzicht nog meer te bieden heeft, Schrijf je dan hier in voor de gratis nieuwsbrief gebouwinzicht met daarin regelmatig interessante tips en ontvang dan het eBook over het belang van een goed gebouwdossier cadeau.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.