Vandaag een interview met Harald Krijger van Connecting Projects. Regelmatig plaats ik op gebouwinzicht gastblogs of interviews met intrigerende sprekers en denkers. Het programma SPIN, ontwikkeld door Connecting Projects, is onder andere gebruikt voor het project Venco Campus te Eersel (zie foto hierboven die ik zelf maakte tijdens een rondleiding door dat gebouw in oktober 2014). Het interview met Harald was eerder geplaatst in het Ebook dat je gratis ontvangt wanneer je jezelf inschrijft voor onze Gebouwinzicht nieuwsbrief.

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Connecting Projects BV is ontstaan uit een passie voor een betere samenwerking en informatieverwerking in de bouw.
In de rol van architect heb ik de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in een zeer diverse bouwopgaven en met een rijke schakering aan betrokkenen en in alle levensfasen van een gebouw. Daaruit bleek juiste, actuele en volledige informatie voor alle betrokkenen van essentieel belang.
In de rol van bureaueigenaar bleek ik nog een gemeenschappelijk belang te hebben met andere bouwpartners: veel ambitie, een beperkt budget en dus een behoefte aan efficiëntie en effectiviteit.

Een integrale visie met betrekking tot beeld, budget, milieu, procese.d. is voor mij in architectuur altijd belangrijk geweest, maar een studie van de automobielindustrie over LEAN gaf uiteindelijk de doorslag: ik begon de ontwikkeling van SPIN om met name samenwerking te verbeteren :
het Synergetisch Project Informatie Netwerk.

Synergetisch Project Informatie Netwerk (SPIN)

SPIN is een nieuwe, praktische visie op projectsamenwerking: door een uitvoerige analyse van de werkwijze en informatiebehoefte in de gehele bouwketen is er een instrument ontstaan dat ideaal is om informatie over een gebouw te beheren: van de wieg tot aan het graf (of liever nog: van“cradle to cradle”).
Met een integrale visie op het proces kun je, door documenten in één keer voorgoed op slaan en bereikbaar te maken, je faalkosten verminderen en ontstaat het gebouwdossier als het ware vanzelf: duurzame informatie en alles één keer! Dit is voordelig voor alle partijen tijdens ontwerp, het bouwen, het beheer en zelfs de sloop.

Met de bouw van de “Venco Campus” in Eersel werd de effectiviteit aangetoond: 36000 m2 gebouw, Breeam outstanding, faalkosten ca 2%, gebouwd in één jaar door een team van ZZP-ers. Connecting Projects BV (opgericht 2012) is voortgekomen uit innovatie (opgericht 2009) en door het succes van de Venco Campus snel groeiend: inmiddels een netwerk van 13 experts.

“Met een integrale visie op het proces kun je, door documenten in één keer voorgoed op slaan en bereikbaar te maken, je faalkosten verminderen en ontstaat het gebouwdossier als het ware vanzelf” – Harald Krijger, Connecting Projects BV

Wat is een goed gebouwdossier voor jullie?

Een goed gebouwdossier is direct toegankelijk, overzichtelijk, flexibel, uitbreidbaar en vanzelfsprekend compleet en actueel. Wie niet van zoeken houdt, stopt het in SPIN: dan is niet alleen hij of zij blij, maar ook alle andere betrokkenen. Met het versiebeheer van SPIN heb je altijd de laatste versie: intern of extern (naar keuze), op iedere locatie, op elk tijdstip en op ieder apparaat (PC, iPad, smartphone etc.).

Daarnaast dienen er dwarsverbanden gelegd te kunnen worden (tussen meerdere gebouwen, tussen energieverbruik, tussen bouwkosten, tussen contracten enz.) en overzichten gemaakt te kunnen worden (welke gebouwen, hoe staat het met brandveiligheid, legionella, onderhoud enz.).
Een gebouwdossier is in de toekomst niet meer statisch maar dynamisch: het registreert momentopnamen (een tekening, een aanbieding, een tekening), maar ook actualiteit (momenteel energieverbruik) en anticipeert ook op de toekomst (zoals weersverwachting in verband met de energiebalans van de warmtepomp of veranderende energieprijzen).

Als je het met auto’s vergelijkt: vroeger keek je naar de kilometers: tegenwoordig kijk je naar hoe laat je aan gaat komen.
Het medium dient op de toekomst voorbereid te zijn, want het moet immers het gehele gebouwleven mee: het moet huidige maar ook nog niet bekende data (bestandsformaten, maar ook nog niet bekende criteria) op een eenvoudige manier toegankelijk kunnen houden en kunnen aansluiten op toekomstige ontwikkelingen zoals 3D/4D gebouwmodellen: een gebouwdossier moet zelf duurzaam zijn.

Wat betekent duurzaam vastgoed voor jullie?

Als je wilt dat vastgoed duurzaam is, moet je enerzijds zorgen dat het bestaande zonder veel en duur onderhoud gehandhaafd kan worden, anderzijds moet het passen bij gebruik in een onvoorspelbare toekomst en dus flexibel zijn. “Duur” kun je bekijken als geld, maar ook als milieubelasting of materiaalverspilling. We zullen ons meer de tijdelijkheid van vastgoed moeten realiseren, en rekening houden met de bruikbaarheid en de levensduur van de onderdelen.

Wat is de invloed van een goed gebouwdossier een op de duurzaamheid van een gebouw?

Een gebouwdossier is in de toekomst waarschijnlijk niet meer het eerst gewenste attribuut bij een gebouw: bij een auto verwachten we nu niet alleen een kilometerteller, maar ook een routeplanner en een boordcomputer; de kilometerteller was een goed begin, zoals een gebouwdossier een noodzakelijk begin is voor duurzaam huisvesten.

Een goed “gebouwdossier” zal ons helpen bij het registreren en voorspellen: zoals een auto ons tegenwoordig helpt: wat is het actuele verbruik, wanneer moeten we olie verversen, en wat gebeurt er als we een andere afslag nemen. Een goed “gebouwdossier” helpt ons duurzaam te zijn.

Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen?

Wij leveren een goed vooruitstrevend registratie-instrument dat op de toekomst is voorbereid en bouwpartners helpt: praktisch en effectief voor vandaag, en voorbereid op toekomstige wensen.

Het begint bij eenduidige registratie, effectiviteit en faalkostenreductie bij de oprichting (zie de Venco Campus) en zal via een goede monitoring van huidige gegevens leiden tot zicht op de toekomst. Het helpt de bestuurder zijn route te bepalen om optimaal duurzaam te zijn. Voor meer informatie, kijk op de website op Connecting Projects of neem contact op met Harald Krijger.

Social Friday Kennisbijeenkomst ‘Beheer van Maatschappelijk Vastgoed’

Op vrijdag 27 maart geven Gebouwinzicht en Connecting Projects een kennisbijeenkomst over het gebouwdossier voor het beheer van Maatschappelijk Vastgoed. Wil je meer weten over wat SPIN van Connecting Projects kan betekenen in het beheer van vastgoed? Kom dan naar de Social Friday Kennisbijeenkomst ‘Beheer van Maatschappelijk Vastgoed’ op 27 maart a.s. in Eindhoven. Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.