Yes! Hij is er: de Wet Kwaliteitsborging is vorige week door de Eerste Kamer aangenomen. Eindelijk. Al jaren is er de wens om deze Kwaliteitsborging van alle nieuwbouw wettelijk te verankeren. En met jaren, bedoel ik ook echt jaren. In april 2016 is deze wet namelijk al ingediend en de Tweede kamer stemde daar in februari 2017 voor. Pas sinds vorige week is het dan ook eindelijk door de Eerste Kamer der Staten Generaal. Zelf schreef ik dan 2 jaar geleden hier al over Wat gaat er voor jou veranderen op gebied van wet- en regelgeving. Zoals zo velen had ik niet het vermoeden dat dit nog zo lang zou duren. Maar niet getreurd. Ik ben ontzettend blij dat nu deze Wet Kwaliteitsborgen voor het bouwen goedgekeurd is en per 1 januari 2021 in werking zal treden

De Wet in een notendop

De Wet is een wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek. Deze wet is voornamelijk van toepassing op nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Het regelt dat de handhaving en kwaliteitscontrole van het bevoegd gezag (de gemeente meestal) naar een gecertificeerde kwaliteitsborger verschuift. Het doel van deze verandering is om de gehele bouwsector te prikkelen om een betere kwaliteit te leveren. De bouwtechnische eisen (zoals die in het bouwbesluit beschreven staan) worden vanaf nu door de kwaliteitsborger geregeld.

Van opleverdossier naar gebouwdossier

Bij gereed-melding verklaart de kwaliteitsborger namelijk aan de gemeente dat er gebouwd is conform voorschriften én conform het opleverdossier. Vooral met dit laatste onderdeel ben ik vanuit Gebouwinzicht natuurlijk heel blij. De stap van opleverdossier naar een goed gebouwdossier is nu echt heel klein. De compleetheid van dit opleverdossier moet overigens gecontroleerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Een deel van deze informatie moet daarnaast ook bij gereed-melding verstrekt worden aan het bevoegd gezag. Hierdoor is het dus verplicht dat er een dossier komt.

Waarom zo belangrijk

Met Gebouwinzicht focus ik mij op bestaande bouw. Deze Wet Kwaliteitsborging gaat over nieuwbouw en renovatieprojecten. In eerste instantie lijkt dat dus niet van zo interessant, maar niets is minder waar. Alle nieuwbouw wordt immers bestaande bouw zodra het eenmaal in gebruik is. Mochten er op termijn problemen komen, kan er vanaf nu altijd teruggegrepen worden naar het opleverdossier. Zo kan het zijn dat de problemen die gebruikers ervaren, komen doordat die ruimte voor andere doeleinden gebouwd – en helemaal niet bedoeld was als kantoor maar als opslag bijvoorbeeld.

Vooralsnog geldt deze wet alleen voor gebouwen die als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, kleine bedrijfshallen en eenvoudige verbouwingen. Maar als dit loopt wordt dit natuurlijk op termijn uitgebreid naar meer gebouwen. Bovendien geloof ik ook echt in de lerende kracht van deze wet voor aannemers. Wat zij in deze projecten leren, zullen ze hopelijk ook vanzelf gaan toepassen op de grotere projecten die ze uitvoeren. Alle uitgangspunten, materiaalgebruik, originele bouwtekeningen, alle feitelijkheden zijn dan bekend: het is verplicht deze vast te leggen. Je hebt straks nooit de vraag: Echt alle bouwtekeningen? bij wat voor controle of aanpassing dan ook. Alles is immers in het opleverdossier vastgelegd. De eerste stap naar Gebouwinzicht is hiermee gezet. De volgende stap is natuurlijk hoe ga je gedurende jaren het gebouwdossier bijhouden. Want alleen met een actueel overzicht heb je inzicht in je gebouw. En gebouwinzicht is de basis van continue verduurzaming.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met mij op.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.