“Alle utiliteitsgebouwen in Nederland hebben voor 2030 een plan om naar klimaatneutraliteit in 2050 te komen”. Dat is de missie van Gebouwinzicht en daar dragen we met onze advisering aan bij. Om te kunnen verduurzamen helpen wij organisaties met inzicht krijgen in hun vastgoed. Wist je dat hiervoor handige tools op de markt zijn? Zeker met betrekking tot energie. Ik licht er twee toe waar ik enthousiast over ben: De WEii en het Energiekompas

De WEii

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en drukt het Werkelijke Energiegebruik aan in kWh/m² Gebruiksoppervlak (GO of GBO).

 

 

 

 

Bron: WEii.nl Rekenprotocol 2.0

De achterliggende berekening is vrij simpel: Het totale energiegebruik minus wat je terug levert met bijvoorbeeld PV-panelen gedeeld door het Gebruiksoppervlak = de WEii. De uitkomst van deze berekening kan je tegen een tabel aanleggen. Door deze te benchmarken komt een bepaalde klasse. Deze berekening hoef je zelf niet op papier te maken, maar dat kan gewoon via de handige tool op de website van de WEii.


De basisberekening is altijd hetzelfde. Zodra je echter met meerdere gebruiksfuncties gaat werken wordt de vertaling naar een uiteindelijke klasse bepaald door het gewogen gemiddelde.

Een belangrijke opmerking bij de WEii-berekening: de WEii gaat puur over het energiegebruik van het gebouw op zich, omdat dat aangeeft hoe efficiënt een gebouw is. Daarom mag je grote gebruikers voor specifieke functies, zoals de laadpalen of een gebouwoverstijgend datacentrum, uitsluiten. Deze moeten dan wel voorzien zijn van submeters. Daarvoor moet je dan wel de gedetaileerde berekening uitvoeren. Voor de lezers die met BREEAM-NL In Use Beheer onderdeel werken, dit kan positief uitpakken voor de score!

Er kan overigens onderscheid worden gemaakt tussen de basisberekening en de detailberekening. De basisberekening moet je minimaal invullen en de detailberekening is facultatief. De WEii is beschikbaar voor de meeste gebruiksfuncties en sinds kort ook voor woningen.

De gehele berekening met randvoorwaarden en begrippen toelichting staat toegelicht in het rekenprotocol.

Het EnergieKompas

Het EnergieKompas is een handige tool om het Energielabel (volgens NTA 8800), ook wel het theoretische energiegebruik, te vergelijken met het werkelijke energiegebruik. Daaruit kan vervolgens worden geconcludeerd of het gebouw naar verwachting presteert, slechter of juist beter. Het is heel simpel: je plot het energielabel en de uitkomst van de WEii-berekening in de figuur van het EnergieKompas:


De uitkomst zegt vervolgens iets over of het gebouw energie verspilt (voornamelijk aan de boven kant van de grafiek) of dat er alleen winst is te behalen door gebouwaanpassingen (voornamelijk aan de onderzijde).

Kanttekening bij het EnergieKompas moet gemaakt worden voor de gebruiksfuncties. Op het moment van publiceren van dit blog is het EnergieKompas alleen beschikbaar voor de gebruiksfunctie Kantoor. Een gecombineerde gebruiksfunctie (zelfs met bijeenkomstfunctie) geeft al niet echt een betrouwbare uitkomst. Logisch ook, omdat de gemiddelde lijn dan anders wordt een andere functie heeft ook gemiddeld een ander energiegebruik. Er wordt ‘as we speak’ gewerkt aan een uitbreiding van het EnergieKompas voor andere gebruiksfuncties.

De WEii en het EnergieKompas zijn in samenwerking ontwikkeld door DGBC en TVVL zonder winstoogmerk. De tools zijn dan ook gratis te gebruiken.

Ik ben enthousiast, maar….

De tools bieden een eerste inzicht in gebouwinzicht, maar in de verdere stappen veranderen natuurlijk niet. Wil je echt verduurzamen dan zal je een maatwerkadvies door een gespecialiseerde partij moeten laten opstellen. Bij Gebouwinzicht is het motto:

“Gebouwinzicht is de basis voor continue verduurzaming.”

Meteen aan de slag?

Deze tools kunnen die eerste stap in inzicht op weg naar verduurzaming bieden. Wil je aan de slag met de WEii en het EnergieKompas en weet je niet goed hoe? Binnen Gebouwinzicht hebben we al een berg ervaring met deze twee tools. Ook na het invullen van de tools kunnen we je verder helpen met een realistisch plan/ routekaart opstellen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. We helpen je graag verder! Stuur ons gerust een email via info@gebouwinzicht.nl.

Door Koen Verwoert

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.