Naast een duurzaam gebouw wil je ook een goed gebouw voor jouw gebouwgebruikers. Onderzoek toont aan dat een gezonde werkomgeving leidt tot hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Op de site van BBA  is het onderzoeksrapport te vinden. Wij zien daarbij bij onze klanten dat een prettige werkomgeving gezien wordt als belangrijk speerpunt in het aantrekken en behouden van goed personeel.

Duurzaamheid en Gezondheid

Een duurzaam en gezond gebouw kunnen heel goed samengaan. Sterker nog, in het keurmerk BREEAM-NL In Use is de categorie Gezondheid (HEA) één van de 9 aspecten van duurzaamheid. We adviseren om goed na te denken over de doelstellingen en welke prioriteiten je hebt voor jouw gebouw. Dat geldt tijdens een certificeringstraject met BREEAM, maar ook bij het bij het bepalen van de ambities op het thema gezondheid in jouw huurcontract en ook bij het beheer- en onderhoudscontract. Stel van tevoren de vraag: Wat zijn thema’s die spelen in jouw organisatie?

Er is veel kennis op de markt (gratis) beschikbaar. Maak daar zeker gebruik van. Zo is het Programma van Eisen Gezonde Kantoren een mooi voorbeeld voor een gezond gebouw. De eisen in dit voorbeeld PvE gaan verder dan de bestaande wet- en regelgeving. BREEAM-NL In Use verwijst in veel van de gezondheidscredits ook naar dit PvE. De eisen in BREEAM en het PvE zijn dus gelijk.

Je kan voor de ontwikkelingsplannen van jouw gebouw hele concrete uitgangspunten overnemen uit dat PvE Gezonde Kantoren. Voor schoolgebouwen is het PvE Frisse Scholen beschikbaar, maar voor dit blog gaan we van het PvE Gezonde Kantoren uit.

Programma van Eisen Gezonde Kantoren

Met het PvE Gezonde Kantoren vind je uitgangspunten om een goed binnenmilieu in kantoren te creëren. Hiervoor stelt de publicatie is het belangrijk om een comfortabele, prestatie verhogende en gezonde werkomgeving te creëren.

De thema’s en ambitieniveaus

Er zijn een aantal thema’s uitgewerkt:

  • Lucht (binnen luchtkwaliteit)
  • Klimaat (thermisch binnenklimaat)
  • Licht (& uitzicht)
  • Geluid

Elk hoofdthema is vervolgens uitgewerkt tot concrete uitgangspunten, waarbij je zelf per onderwerp kan kiezen voor de ambitie die je wilt nastreven. In de publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen klasse C voldoende, klasse B goed en klasse A zeer goed. Bij klasse C kan je uitgaan van de geldende wet- en regelgeving zoals in het Bouwbesluit 2012. Klasse B en A is bovenwettelijk.

Voor wie?

blog gezonde kantore sannie verweij afbeelding1De publicatie biedt concrete uitgangspunten voor een gezond binnenmilieu in kantoren. Maar hiermee heb je geen duurzaam gebouw. Energieprestatie wordt immers niet meegenomen, zoals je eigenlijk al kan zien aan de thema’s. De reden hiervoor is dat energieprestatie wettelijk is vastgesteld. Wil je echt gaan ontwikkelen met de uitgangspunten van het PvE Gezonde Kantoren, dan zal je nog apart doelen op energieprestatie en circulariteit moeten gaan stellen. Materiaalgebruik en circulariteit is ook niet geborgd. Wil je met deze onderwerpen juist wat doen, houdt daar dan rekening mee. De publicatie is daarmee dus zeker niet volledig dekkend. Overigens benoemd de richtlijn dit ook zelf expliciet in de inleiding.

De toegevoegde waarde in het creëren van een kantoor met een gezond binnenmilieu zit voornamelijk in het stimuleren van productiviteit en beperken van ziekteverzuim. In de figuur zie je een afbeelding per thema’s wat het potentiële productiviteitsverlies zou kunnen zijn.

Certificeren

Ben je heel enthousiast geworden, dan kan je je bestaande gebouw ook laten certificeren met het Binnenklimaatlabel. Zie voor meer informatie www.binnenklimaatlabel.nl. Maar ook in de certificering met BREEAM-NL In Use kan je in de categorie Gezondheid veel terugzien van de eisen aan het binnenklimaat in jouw gebouw.

Hoe kunnen wij je helpen?

Er is dus zeker winst te behalen met een gezond binnenmilieu. Duurzaamheid en gezondheid gaan wat ons betreft hand-in-hand. Maar als je een gezond kantoor hebt, is deze nog niet duurzaam. Wist je dat wij met Gebouwinzicht verschillende huisvestingteams (eigenaar en/of gebruiker) helpen bij het opstellen van duurzaamheidsdoelen?
Wil jij naast energie ook gezondheid opnemen in je klimaatambitie voor huisvesting? Of twijfel je nog over hoe je de verschillende duurzaamheidsthema’s naast elkaar als ambitie neer kan zetten en wil je weten wat dat betekent in de praktijk? We helpen je er graag bij. Neem contact op met ons via info@gebouwinzicht.n

Door Koen Verwoert en Sannie Verweij

Bron afbeelding

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.