Waarom ben ik Gebouwinzicht.nl begonnen?

Als BREEAM assessor ben ik de afgelopen jaren bij verschillende bestaande gebouwen op locatie geweest. Ik zag de vanwege het BREEAM-NL In Use assessment (of de wens daartoe) hoe klanten worstelen met het verzamelen van bewijslast die voor een BREEAM-NL certificering nodig is.

Mijn klanten vonden het lastig om de juiste informatie te koppelen aan de juiste afdeling. Aangezien BREEAM heel breed is, is er naast informatie van de gebouweigenaar, vaak ook informatie nodig over het beleid van de gebouw gebruiker, en informatie van de facilitaire afdeling over de dagelijkse gang van zaken. Wie weet er bijvoorbeeld of er ooit een bodemsanering is uitgevoerd voordat het gebouw gebouwd werd? En er is wel een epa label, maar is er daarbij 4 jaar geleden ook een maatwerkadvies uitgebracht? En wat is er met de voorgeschreven maatregelen gebeurd?

Facilitair manager de spil van inzicht in het gebouw

De overeenkomst tussen alle gebouwen was dat de facilitair manager vaak de spil was. Hij (of zij) weet vaak precies waar veel te vinden is, en zo niet, bij wie je dan moet aankloppen. De informatie is echter zelden op 1 plek verzameld.

Energielabel op orde, en nu verder met verduurzamen

Andere klanten die ik sprak, wilden eigenlijk helemaal geen duurzaamheidskeurmerk halen, maar wel hun gebouw verduurzamen. Ze hadden bijvoorbeeld net het EPA label met 2 stappen verbeterd, en wilden nu een volgende stap in duurzaamheid zetten. Maar de klant wist vaak niet waar hij mee moest beginnen.

Inzicht in het gebouw krijgen

Tijdens deze gesprekken ben ik tot het inzicht gekomen dat al deze klanten 1 ding gemeen hadden: Ze hadden geen idee van hoe hun pand er qua duurzaamheid nu voor stond, en wat de eerst volgende stap zou moeten zijn. En zo kwam ik tot een nieuw inzicht: Als ik met mijn kennis een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, dan moet ik deze mensen gaan helpen om hun gebouw te verduurzamen. En de grootste hobbel die eerst genomen moet worden is het inzicht krijgen in hun gebouw. En zo is gebouwinzicht.nl geboren.

Dankwoord

Allereerst wil ik Hannah van der Leij bedanken (www.build2live.nl). Toen ik in december nog aarzelde om een trainingsprogramma op te gaan zetten, was zij het die inging op mijn enthousiasme over dit onderwerp. Samen hebben we de eerste stappen gezet om een opzet voor het programma te maken. Dat zij uiteindelijk toch heeft besloten om voorrang te geven aan haar adviesprojecten, betekent gelukkig niet dat zij helemaal uit beeld is. Achter de schermen een goede sparringspartner, en hopelijk mag ik haar een keer verwelkomen als gastspreker over Energiebesparing en BREEAM-NL assessments.

Ten tweede dank aan Gerard Vos (imagobouwers.nl). Met zijn kennis van de markt en marketing strategie heb ik de website snel kunnen vullen met de juiste informatie en bij lancering de juiste media kunnen benaderen. En natuurlijk komt er op termijn een workshop waarbij Gebouw Inzicht wordt om gezet in Gebouw In Zicht, zodat een duurzaam gebouw beter in beeld wordt gebracht.

Woud Jansen (Kontek), Annuska Raaijmakers (Facilicom), Robert Sengers (www.goed4u.nl) en vele anderen hebben mij onderweg geholpen en advies gegeven. Ik dank allen voor de inzichten die ze mij gegeven hebben, zodat ik mijn toekomstige klanten kan helpen met gebouwinzicht.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.