Omgekeerde bewijslast voor Erkende energiebesparende maatregelen: ben jij daar al klaar voor? Nog een kleine 3 maanden en dan is het 1 januari 2019 en dan heb je nog maar 6 maanden de tijd om het in te vullen. Ik vind het akelig stil om me heen over dit onderwerp en dat baart mij zorgen. Vanaf 1 juli 2019 is het namelijk een wettelijk feit dat je zelf moet aantonen dat je voldoet. Als jouw gebouw meer dan 25.000m3 gas of 50.000 kWh per jaar gebruikt ben je volgens de Wet milieubeheer (Wm) verplicht alle erkende energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ter indicatie, dit verbruik heb je volgens RVO al vanaf ongeveer 1500 m2 BVO.

Omgekeerde bewijslast

Sterker nog. Er geldt vanaf 1 juli 2019 dus een omgekeerde bewijslast voor deze erkende energiebesparende maatregelen! Jij moet dus bij een controle zélf kunnen aantonen dat je aan die erkende maatregelen voldoet. Overigens is deze aangekondigde verplichting niet nieuw. Dus zeg nou niet dat je dat niet wist. Het voorstel heeft tot 21 mei 2018 als concept-regeling gelegen, en staat al sinds 2017 in de steigers. Ik schreef er zelfs al over in februari 2018 *.  De erkende maatregelen zelf bestaan al veel langer. Al in 1993 is er een wettelijke verplichting tot energiebesparing opgesteld en die uit zich in de lijsten met erkende maatregelen. Sinds 2008 staat de verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer. En vanaf 1 juli 2019 geldt er dus een omgekeerde bewijslast.

Hoe zit het ook al weer

Op gebied van duurzaamheid en energiebesparing heb je in de huisvesting in ieder geval te maken met:
• De Woningwet met het daaronder vallende Bouwbesluit,
• De Wet milieubeheer met het daaronder vallende Activiteitenbesluit, en
• De Arbo-omstandigheden wet met daaronder het Arbobesluit.

De erkende energiebesparende maatregelen (artikel 2.15) vallen onder dit Activiteitenbesluit. De informatieplicht zal op 1 juli 2019 in werking treden. Dit is ook direct de datum waarop een bedrijf de melding moet hebben ingediend. Daarna ben je dus in overtreding. Meer over deze informatieplicht  >> 

Een melding doe je door je te registreren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo) heeft daar een aparte tool voor ontwikkeld. Naar deze tool >>

En de erkende maatregelen is nog maar 1 specifiek onderdeel van het energiebesparingsbeleid van de overheid. Zo hebben we natuurlijk ook de Energielabel C verplichting voor kantoren in 2023, en hoe geef je invulling aan deze erkende maatregelen, zoals de energie monitoring en analyse.

Duizelt het je? Volg de Cursus Energiewetgeving en monitoring

Het is nog geen 1 juli 2019 gelukkig. Er is dus nog tijd. Maar wacht niet te lang. Behoor jij tot de categorie van een energieverbruik van meer dan 25.000m3 gas of 50.000 kWh per jaar? Verdiep je dan in de materie! Op 1 november geef ik namens Helix Academy (voorheen bekend als WVS training) de cursus Energiewetgeving en monitoring. Hier nemen we naast de erkende maatregelen, ook het verplichte energielabel door. En geef ik handvatten hoe je daar in een huurder/ verhuurder constructie nu samen mee aan de slag kunt gaan.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor technisch gebouwbeheerders, propertymanagers en projectleiders van gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders die meer hierover willen weten. De cursus is overigens ook geschikt voor Arbo- en milieucoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van energiemonitoring.

  • Ben je op de hoogte van het belang van energiemonitoring;
  • Ken je de wet- en regelgeving rondom energiemonitoring en energiebesparing;
  • Heb je kennis gemaakt met overige afspraken en convenanten rondom energiemonitoring en energiebesparing;
  • Beschik je over basiskennis van andere (certificerings-) instrumenten je in zou kunnen zetten bij de realisatie;
  • Weet je op welke manier je energiemanagement moet doorvoeren binnen jouw organisatie;
  • Ben je op de hoogte wat de subsidie- en investeringsmogelijkheden zijn bij het implementeren van energiebesparende mogelijkheden;
  • Kun je de verschillende stromen bij energiemonitoring herkennen en benoemen;
  • Ben je in staat een eenvoudige opzet te maken voor CO2-monitoring in jouw gebouw;
  • Ben je op de hoogte van beschikbare software programma’s voor energiemonitoring;
  • Kun je de kwaliteit van door derden uitgevoerde energiemonitoring en energierapportages beheren, controleren en beoordelen

Deze cursus is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders, property managers en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Deze cursus is ook heel geschikt voor Arbo- en milieucoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van energiemonitoring.

Aanmelden

Meer informatie kun je vinden op de website van Helix Academy = cursus Energiewetgeving en monitoring. Ben je 1 november verhinderd of heb je andere vragen over dit onderwerp  gerelateerd aan Gebouwinzicht, mail dan naar sannie@gebouwinzicht.nl. Zo nodig bel ik je dan even terug en maken we een afspraak voor bijvoorbeeld een 1-op-1 sessie Sparren met Sannie.

*Eerder blogs over Energie en energiemaatregelen

gebouwinzicht.nl/waarom-wordt-de-bewijslast-energiebesparing-omgekeerd/

gebouwinzicht.nl/wetten-en-eisen-voor-de-huisvestingsmanager/

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.