De veranderende wetgeving begint te leven. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. En terecht! Ook zie ik nu steeds meer organisaties aan de slag gaan met energiemonitoring en energiebesparing. Dat is natuurlijk fijn om te zien, maar op welk niveau ze dat binnen hun organisaties doen, is heel erg versnipperd.

Reden voor energiebesparing

Het begint al met de reden om energie te (willen) besparen. De ene doet dit ‘omdat het moet’. Wetgeving dwingt deze notoire groep van achterblijvers die alleen reactief reageren.

Koplopers zijn op strategisch niveau allang doordrongen dat ze aan de slag moeten met energiebesparing. Een koploper hoeft de overheid niet te sturen met Wet- en regelgeving. Deze groep heeft zelf inmiddels goede afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder om de privaat-rechterlijke kwestie van Split incentive op te pakken. Denk aan een Green Lease contract of een ESCO-constructie: de benodigde investering voor energiebesparing (aanpassen van installaties of de gevel) worden gelijkelijk verdeeld met de opbrengsten door lagere energierekening. Het economische probleem van split incentives – veroorzaakt door de bestaande vorm van huurcontracten – voorkomen zij daarmee.

Doelgroep van wetgeving

Niet alleen de reden is wisselend. Je ziet ook dat wetgeving – die toch echt nodig blijft – vanaf verschillende kanten probeert te zorgen dat mensen aan de slag gaan met energiebesparing. Enerzijds via wetgeving die gericht is op gebouweigenaren, denk aan strengere eisen in het Bouwbesluit (afkomstig vanuit de Woningwet) en bijvoorbeeld de verplichte Energielabel C in 2023. Anderzijds is er ook typische wetgeving voor gebouwgebruikers. Zo worden via het Activiteitenbesluit (afkomstig vanuit de Wet milieubeheer) organisaties verplicht om energie besparing te gaan toepassen.

Wijzigingen in Energiewetgeving

Als jouw gebouw meer dan 25.000m3 gas of 50.000 kWh per jaar gebruikt – volgens RVO al vanaf ongeveer 1500 m2 BVO – ben je volgens de Wet milieubeheer (Wm) namelijk verplicht álle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heten ook wel erkende maatregelen en zijn altijd van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de verlichting naar LED verlichting. Het monitoren en analyseren van energieverbruik is sinds 1 januari 2018 ook één van deze erkende maatregelen. En vanaf 1 juli 2019 moet jij daarbij zelf actief vertellen aan de overheid of je dat al doet of niet. Vanaf dan geldt de zogenoemde ‘omgekeerde bewijslast’ voor dit Activiteitenbesluit. Dat betekent dat je zelf melding moet doen welke erkende maatregelen jij als organisatie al genomen hebt.

Slecht verankerd

Ondanks deze wettelijke stok achter de deur zie ik dat het nog slecht verankerd is binnen organisaties. Volgens mij komt dat doordat deze wetgeving niet heel duidelijk aangeeft tot op welk detail niveau dit moet gebeuren en al helemaal niet door wie. Op operationeel, tactisch, en strategisch niveau ligt er immers een heel ander vraagstuk met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast is het een probleem dat er heel slecht is rekening gehouden met het verschil tussen huurders en eigenaren van gebouwen. De wetgeving geeft aan dat ´de drijver´ van de organisatie verantwoordelijk is. Maar wie is dat? Dus wie wordt er straks op gecontroleerd?

Naast de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing in het activiteitenbesluit, is er ook nog het Energielabel, de verplichte installatie keuringen en de verplichte Energie-Audit voor grotere bedrijven. Wil je meer weten welke wetgeving omtrent energiebesparing voor jouw gebouw van toepassing is? Kijk dan op Wetchecker energiebesparing

Hup, aan de slag

Mijn conclusie is dat, ondanks deze haken en ogen, we niet moeten gaan zitten wachten op wetgeving, totdat de handhaving voor iedereen duidelijk is. Nee, we moeten aan de slag. Samen moeten we zorgen dat we voordat er wetgeving nodig is, we de noodzakelijke energiebesparing gaan toepassen of zelfs al hebben toegepast. Dus huurder en verhuurder, ga als de wiedeweerga samen kijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw gebouw. Nederland heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Haal jij dat?

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.