Hou jij je ogen gesloten? Of ben jij je al bewust van Energiebesparing? Energiebesparing in gebouwen was vandaag weer uitgebreid in het nieuws. En ook jij moet er als huisvestingsmanager mee aan de slag.

Er komt een verplichting op energiebesparing aan

en

Boete op komst voor wie zich niet aan Energieakkoord houdt

Zomaar twee koppen die sinds gisteravond en vandaag op de website van NOS respectievelijk in het NRC(-Next) staan. Beide artikelen gaan uitgebreid in op het feit dat gebouwen en dan ook vooral kantoren echt nog een flinke slag moeten maken met energiebesparing.

Op de site van de NOS staat te lezen:
“Van de meer dan honderd energie-intensieve bedrijven in Nederland, hebben maar twee bedrijven concrete plannen voor energiebesparing. De industrie krijgt nu tot oktober de tijd om zelf met plannen te komen. Lukt dat niet, dan komt het kabinet met regels.
Maar ook kantoren blijven achter bij de doelstellingen. Het kabinet werkt aan een verplichting om kantoren energiezuinig te verlichten zodat ze minimaal voldoen aan energielabel-C.”

Wat was het ook al weer, dat Energieakkoord?

Op de site van NRC wordt het Energie akkoord nog eens nader uitgelegd en wat de huidige stand is:
“In het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten tussen overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties, werd afgesproken dat in 2020 minstens 14 procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Op dit moment is dat iets meer dan 5 procent. Daarmee is Nederland hekkensluiter binnen de Europese Unie.”

“Ed Nijpels, die namens de partijen van het Energieakkoord toezicht houdt op de uitvoering, maakte begin dit jaar duidelijk dat de partijen er harder aan moesten trekken. En de volgende stap gaat van ‘verleiden’ naar ‘verplichten’. Wie zich niet houdt aan het Energieakkoord kan straks een boete tegemoet zien. De vrijwillige fase is voorbij!”

Hoe gaat het met energiebesparing in jouw gebouw?

Met Gebouwinzicht pleit ik al langer voor inzicht in onder andere je energie cijfers. Door in je gebouwdossier ook het beleid op te nemen met betrekking tot energiebesparing en duidelijke doelstelling voor verbetermaatregelen te maken. Als jij als huisvestingsmanager je energiedoelstellingen SMART omschreven hebt, en deze ook regelmatig toetst aan het werkelijk energieverbruik, krijg je inzicht in waar mogelijk grote besparingen mogelijk zijn. Als er nog helemaal geen energiedoelstellingen zijn, is het makkelijk om snel inzicht te krijgen in het CO2 gebruik met een handige web app, die een blog over een CO2 webapp van Klimaatplein schreef ik hier al eerder over.

En hoe ga jij verbeteren?

Bij verbeteringen op het gebied van Energie geldt altijd de Trias Energetica (bron Wikipedia).

 • Beperk het energieverbruik/ de energievraag
 • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie
 • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien
 • Deze Trias Energetica kan je helpen om te kijken welke oplossingen er zijn om in jouw gebouw de energievraag te beperken en duurzame bronnen optimaal in te zetten. En heb jij er wel eens aan gedacht om de installaties door te laten kijken? Door middel van Retro Commissioning kan een adviesbureau kijken of de installaties in jouw gebouw nog wel voldoen aan de eisen die gesteld worden, of dat er te veel energie verbruikt wordt door slecht ingeregelde installaties. Maatregelen die uit deze adviezen volgen, kun je dan opnemen in het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP). En uiteraard staat dit MJOP ook goed in je gebouwdossier gedocumenteerd voor optimaal gebouwinzicht.

  Wil je meer weten over een van de bovengenoemde onderwerpen? Neem dan contact met mij op, of plan direct een afspraak in.

  [fsb-social-bar]

  Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

  Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

  Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

  Hartelijk dank.