Reflectie van David Attenborough op het klimaatprobleem en wat we vanaf NU zouden moeten doen

Afgelopen weekend keek ik naar de film van David Attenborough: ‘A Life on Our Planet’. David Attenborough is 93 jaar. In ‘A Life on Our Planet’ geeft hij zijn visie op de impact van de mens op de natuur. Al sinds de jaren 50 werkt hij als bioloog en documentairemaker om ons de mooie natuur op aarde te laten zien. In deze documentaire laat hij zien hoe de aarde gedurende zijn leven is veranderd. Het was een planeet met meer dan voldoende wildernis en op het oog een natuur die in balans is. Maar zeer duidelijk is dat vandaag de dag de natuur al lang uit evenwicht is en dat als we niets doen we afstevenen op de vijfde grote massa extinctie sinds het ontstaan van de aarde. Het einde van de dinosaurussen was de vierde.

Vergroten welvaart zorgt voor stabilisatie wereldbevolking

Gelukkig biedt hij ons ook hoop op verbetering. Als we nu – maar dan ook echt nu – in actie komen, dan kunnen we het lot wellicht bijsturen. Door in te zetten op scholing van meisjes en het bestrijden van armoede in de hele wereld, kunnen we het gemiddelde aantal geboortes omlaag brengen en daarmee de rem zetten op de alsmaar groeiende wereldbevolking.

Voedselketen

Ook in onze voedselketen kunnen we een hoop verbeteren. Echt veel minder vlees eten (of gewoon geen vlees), maar ook de optimalisatie van groei van gewassen op kleiner landoppervlak is heel belangrijk. Hij noemt hier Nederland als goed voorbeeld. Hierbij wel de kanttekening dat landbouw op een steeds kleiner oppervlak en een steeds hogere efficienty niet mag leiden tot monocultuur, want dat is echt heel slecht voor de biodiversiteit. Juist ook de inzet op een grotere biodiversiteit helpt ons om de voedselkringloop weer sluitend te maken. Met kleine aanpassingen, in bijvoorbeeld visstand of bosbeheer, kan onze aarde weer opbloeien naar de situatie van 100 jaar geleden. In de film geeft hij als voorbeeld hoe een visverbod in het ene gebied, kan bijdrage aan een grotere biodiversiteit en daarmee hogere visopbrengsten in een ander gebied.

Hernieuwbare energie

En als laatste: de inzet op hernieuwbare energie. Niet wachten tot 2050, maar zo snel mogelijk over op wind- en zonne-energie. Mijn kanttekening daarbij is wel, om daarbij vooral in te zetten op in Nederland opgewekte duurzame energie, want anders wordt het alleen maar handel in certificaten van oorsprong en schiet je het doel voorbij.

Een prachtige film die duidelijk maakt dat we echt aan de slag moeten met zijn allen. Duurzaamheid is niet ‘een ver van mijn bed show’. De effecten zijn nu al zichtbaar. Mijn kinderen zullen dit al gaan meemaken en mogelijk wijzelf ook al. Kijk deze film en kom in actie!

Naast deze algemene documentaire die via Netflix te zien is, heeft Attenborough samen met het Wereld Natuurfonds ook twee films gemaakt die in te zetten zijn in de zakelijke wereld.

Too big to fail

De eerste film heet ‘Our Planet, too big to fail’ en is speciaal voor de financiële sector. Deze film roept de financiële sector op om 5 overkoepelende doelen na te streven om de milieucrisis te helpen. Van het beperken van risico’s tot het grijpen van nieuwe kansen en zo negatieve impact te stoppen. Duidelijk taal die de financiële wereld moet aanspreken. Want wat heb je aan Prosperity (welvaart groei), als er geen aarde meer is om op te leven.

Our Planet, our Business

De tweede film, ‘Our Planet, our Business’ stelt de vraag: “Hoe kan het mondiale bedrijfsleven helpen om de wereldwijde milieucrisis aan te pakken?” De film roept bedrijven op om 5 universele doelen na te streven om de milieucrisis te helpen. Van Transitie naar nul CO2 uitstoot: Verlaag de uitstoot en stap over op hernieuwbare energie tot het elimineren van afval en werken aan een circulaire economie.

Simpele principes

Prachtig om te zien de alle films worden voorzien van tips hoe je deze op scholen of binnen je bedrijf kan gebruiken als middel om mensen mee te krijgen. Op de websites staat ook een aanzet voor een discussie die je in je bedrijf kan toepassen.

De 4 principes die je bij elk zakelijk handelen moet toepassen zijn:

  1. Verspil geen tijd: De veranderingen die we in de komende 10 jaar zullen doorvoeren hebben invloed op de volgende 10.000 jaar.
  2. Verspil geen energie: Neem deze tijd om uw bedrijf efficiënter te maken en veerkrachtig. Stap over op hernieuwbare energie en denk na over hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen.
  3. Verspil geen middelen: Denk na over wat u verkoopt en hoe u het verkoopt. Maak ruimte zodat de natuur kan gedijen en minimaliseer de impact van uw bedrijf.
  4. Stel je succes opnieuw voor: Er is een verschil tussen goed en slecht binnen zakelijke groei. Werk toe naar een goede groei dat prioriteit geeft aan planetaire gezondheid voor iedereen.

Aan de slag

Hoewel ik mij zeer bewust ben van de ernst van de klimaatproblematiek waren deze films mooi, maar ook indrukwekkend en adembenemend. Het bevestigde wat ik al wist en geeft me in die zin een extra zetje om verder te gaan met mijn werk. Omdat het moet. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan en moet leveren aan een duurzamere leefomgeving. Zakelijk gezien in de huisvestingsbranche ligt er de taak om de bestaande bouw te verduurzamen. Ik kan je met Gebouwinzicht daarbij helpen. En privé? Mijn man stelde gelijk voor om vanaf nu nog een extra dag per week geen vlees meer te eten.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.