Over de rol van een gebouwdossier bij brand

“Een gebouwdossier voorkomt brandschade” is een pittig statement van Charles Meijer, programma-adviseur risicobeheersing bij Brandweer Nederland. Hoewel hij zich bewust is van het feit dat privacy wel eens in het geding kan komen, is het volgens hem klip en klaar dat een gebouwdossier veel leed en ellende kan voorkomen als het gaat om brand. Deze uitspraak deed hij begin dit jaar aan het Facilitair Journaal* op het Nationale Brandveiligheidsevenement in Utrecht. Een uitspraak waar ik het namens Gebouwinzicht meer dan eens mee ben.

Meer dan een multomap

Een gebouwdossier is namelijk meer dan een statische multomap met onderhoudscontracten en een archiefkast met bouw- en revisietekeningen. Voor mij is het de verzameling van documentatie van alles wat een gebouw aangaat. Het gaat om de gehele organisatie met betrekking tot het goed kunnen beheren van een gebouw. Dus ook om de geldende wet- en regelgeving – zoals brandveiligheid in het bouwbesluit -, het (duurzaamheids-)beleid van de huurder, en de organisatie van het kernteam met de daarbij behorende taakverdeling en afspraken. De keuringsrapporten van brandblussers en dergelijke horen dus ook in het gebouwdossier thuis.

Operationele informatie

Een goed gedocumenteerd en openbaar gebouwdossier geeft operationele informatie waar bijvoorbeeld de brandweer zijn voordeel mee kan doen. Het scheelt aanzienlijk als zij precies weet wat er achter elke deur zit en van te voren op de hoogte is van welk scenario zij moet hanteren tijdens het blussen. Want als een gebouweigenaar zich alleen verzekerd heeft voor een afbrandscenario, is de insteek van de brandweer om geen onnodig risico te nemen en het pand gecontroleerd te laten afbranden.

Afspraken vastleggen

In het gebouwdossier moet dus allerlei soorten informatie staan. Van de algemene gebouwgegevens (denk aan functiewijzigingen!) tot de aanwezigheid en werking van brandblussers, legionella check van de brandleidingen, de verzekeringssituatie tot BHV plannen. Als de verzekeringssituatie bijvoorbeeld bekend is, kan de brandweer gericht en afgewogen te werk gaan als het echt nodig is. Dit betekent dat wijzigingen in het gebouw of in de verzekeringsstatus van een gebouw niet alleen verwerkt, maar ook doorgegeven moeten worden.

Ook organisatie aspecten in het gebouwdossier

De brandweer voert overigens ook een controle uit of er regelmatig ontruimingsoefeningen worden gehouden. Is dit allemaal vastgelegd in het gebouwdossier en is deze informatie nog actueel? Check dit regelmatig! Want door zowel de technische aspecten als de organisatorische aspecten goed vast te leggen, kan er een hoop uitzoekwerk voorkomen worden. En wellicht ook brandschade.

*Tip
Dit blog is een aanvulling op, en bewerking van, het artikel “Gebouwdossier voorkomt brandschade”. Dit artikel is in zijn geheel te lezen als je je gratis registreert op de website van Kennis- en informatiecentrum voor facilitair management en gebouwbeheer via www.centrumfacilitair.nl. Op deze website staat vaak interessante nieuws voor onder andere huisvestingsmanagers.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.