Bedrijven helpen bij het verduurzamen van hun huisvesting, dat is wat ik met mijn bedrijf “Gebouwinzicht” doe. Bij de diverse opdrachten – of dat nu tijdens een sessie Sparren met Sannie, een begeleiding- en adviestraject van een omvangrijke vastgoedportefeuille, of een In-company training is – is de gemene deler altijd dat het met een duurzaamheidsvraagstuk binnen de bestaande bouw te maken heeft.

Volgens de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 is Duurzame ontwikkeling “een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Als je deze definitie van duurzaamheid platslaat tot de essentie en vertaalt naar de praktijk van nu (inmiddels zijn we 32 jaar verder), zie ik dat er door vastgoedeigenaren en door gebouwgebruikers momenteel drie belangrijke duurzaamheid transities gaande zijn.

Transitie 1 = Energie

Ingegeven door Klimaatbeleid, met als doel het verminderen van de CO2 uitstoot, zet de overheid op dit moment massaal in op Energietransitie: het veranderen van het gebruik van fossiele energiebronnen, naar allen nog maar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van de Trias Energetica, waarbij het verminderen van de vraag de eerste stap is. Te pas en te onpas hoor je dan ook over de noodzakelijkheid van deze Energietransitie. Enerzijds door de zoveelste aardbeving in Noord-Groningen anderzijds de wetgeving die voor een versnelde transitie moet zorgen (informatieplicht, Energielabel etc). Het kan je dan ook niet ontgaan zijn.

Transitie 2 = Materialen

Maar behalve fossiele brandstoffen zijn er nog veel meer materialen waarvan de grondstoffen uitgeput raken. Idealiter zou je een materiaal oneindig willen kunnen hergebruiken. ‘Circulaire economie’ speelt in op deze doelstelling en helpt met slimme business modellen voor een ander eigendomsrecht. Circulariteit in vastgoed is niet meer een ‘future speeltje’ van een paar koplopers, maar echt gemeengoed aan het worden. Van circulair inkopen van meubilair naar het leasen van licht of zelfs van geveldelen. De leverancier neemt het weer terug. Daar ben ik blij mee.

Transitie 3 = Gezondheid

Tegelijk met de energie- en materialentransitie zie je dat er ook veel te doen is over de gezondheid van gebruikers in gebouwen. Terecht. Voor kantoren is het grootste kapitaal niet de stenen en het gebouw zelf, maar de mensen die werken in dat gebouw. Keurmerken als BREEAM en WELL maken de gezondheid van een gebouw al meetbaar. Comfort verbetering en arbeidsproductiviteit van medewerkers wordt steeds belangrijker. En wat dacht je van de CO2 gehaltes in de klaslokalen van onze kinderen?

Alles in 1

Goed nieuws: in een bestaand gebouw kan de slag naar een gezonder binnenmilieu heel goed samengaan met aanpassingen op energiegebruik en -monitoring. Ook een juist gebruik van materialen en/of een slim business model past hier naadloos bij. Alles in 1 dus.
Van gedachte wisselen hierover en daarbij kijken wat jij in jouw gebouw hiermee kan doen? Mail mij op sannie@gebouwinzicht.nl met jouw uitdaging. Samen bespreken we dan of ik je wellicht kan helpen.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.