Disclaimer

Deze website is eigendom van Gebouwinzicht B.V. (hierna te noemen “Gebouwinzicht”). Gebouwinzicht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80430007.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Gebouwinzicht behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan te hoeven doen.

Gebouwinzicht besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Gebouwinzicht niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en Gebouwinzicht.

Aansprakelijkheid
Gebouwinzicht is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en Gebouwinzicht tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Gebouwinzicht is niet aansprakelijk voor het, als gevolg van een storing, niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website. Gebouwinzicht is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Gebouwinzicht niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Gebouwinzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Gebouwinzicht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebouwinzicht is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kan je contact opnemen met Gebouwinzicht via info@gebouwinzicht.nl.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.