Diensten

Gebouwinzicht helpt eigenaren, beheerders, beleggers, huurders en verhuurders van bestaande utiliteitsgebouwen bij hun opgave om hun gebouw(voorraad) te verduurzamen.

Gebouwinzicht werkt volgens 2 pijlers:

  1. Gebouwdossier op orde = weten waar je nú staat
  2. Routekaart naar klimaatneutraliteit = weten wat je gaat doen

Gebouwinzicht voert Advies, BREEAM Assessments, Workshops & Trainingen als ook QuickScans uit.

QuickScans

Weten waar je nu staat, is de basis van elke transitie. Pas met inzicht kan je beleid maken voor de toekomst en sturen op de uitvoering daarvan.

Snel weten waar je aan toe bent? Gebouwinzicht biedt een QuickScan Gebouwdossier en QuickScan Duurzaamheid aan.

Gebouwdossier op orde

Als gebouweigenaar en/of – beheerder ontvang je veel digitale data en documenten van en over je gebouw. De vraag is: hoe kun je deze stroom aan gegevens het beste organiseren en structureren zodat deze omgezet worden naar informatie waar je op kunt sturen? Een gebouwdossier met een dashboard biedt uitkomst.  Maar wat is een gebouwdossier voor jou? Wat heb je daar aan systemen voor nodig? Hoe beheer je een dergelijk dossier in je dagelijks werk en hoe moet voor jou een dashboard er uitzien? 

Quickscan Gebouwdossier

Vast en zeker werkt jouw organisatie al met verschillende systemen en softwarepakketten. In 2 hands-on sessies brengt Gebouwinzicht deze in een bondige rapportage in kaart én geeft je aan welke acties (met prioritering) je zou moeten nemen om te komen tot een werkbaar dashboard. Hierbij zijn jouw wensen voor een gebouwdossier het uitgangspunt 

Advies en implementatie

Heb je na de Quickscan behoefte aan verdere invulling? Automatiseren start immers met organiseren: wie doet wat en wat heb je nodig om dat te ondersteunen. Een goed advies met implementatie over gebouwdossier software kan pas als duidelijk is hoe de andere onderdelen van je gebouwdossier en gebouwmanagementsysteem in elkaar zitten. Gebouwinzicht adviseert over softwaresystemen en de implementatie van nieuwe software in je organisatie.  

Routekaart naar klimaatneutraliteit

Een huisvestingsplan, een onderhoudsbegroting en locatiebeleid. Een werkgroep Energie en een werkgroep Circulariteit. Er zijn ook nog eens allemaal geschreven en ongeschreven doelstellingen voor de lange termijn op het gebied van huisvesting en verduurzamen. Bij de meeste organisatie barst het van dergelijke documenten en organen.  Maar wat het nu werkelijk betekent voor de afdeling huisvesting en de keuzes die je vandaag moet maken is soms niet helemaal helder. 

Quickscan Duurzaamheid

Aan de hand van 2 hands-on sessies en het doornemen van de door jullie aangeleverde informatie brengt Gebouwinzicht de huidige beleidsdocumenten in een bondige rapportage in kaart. Als eindresultaat krijg je een overzicht van de belangrijkste doelstellingen die jullie nu al hanteren + welke stappen je nog zou kunnen (en moeten) zetten om een routekaart tot 2050 verder te verfijnen 

Advies en implementatie

Heb je na de Quickscan behoefte aan verdere invulling, dan helpen we je graag verder met de volgende fase: advies over het toepassen van beschikbare frameworks en de verdere implementatie van dat duurzaamheidsbeleid.  

Duurzaam Gebouwbeheer

Naast deze twee inhoudelijke pijlers met een Quickscan en advies bij verdere invulling en implementatie, biedt Gebouwinzicht voor duurzaam gebouwbeheer meer diensten aan. 

Adviestrajecten

kennistool-kwaliteitsborging-gebouwinzicht

De uitdaging binnen de huisvestingsbranche is de noodzaak om over te schakelen naar goed en duurzaam gebouwbeheer. Enerzijds betekent dat het gebouwdossier op orde en anderzijds een routekaart naar klimaatneutraliteit.  

Juist in de koppeling van die pijlers, biedt Gebouwinzicht met haar kennis en ervaring haar meerwaarde. Want welk framework past het beste? Is dat BREEAM, Natural Step, SDG of een ander? Hoe zit het met compliancy (voldoet het gebouw aan alle wet- en regelgeving)? En hoe is dat geborgd in de organisatie? Is wat er nu aan beleid is wel concreet, SMART en doelgericht? En hoe kunnen we dat goed borgen in het informatiemanagement van het gebouw of de portefeuille?  

Geen vraag, probleem of organisatie is hetzelfde. Dat begrijpen we bij Gebouwinzicht maar al te goed en daarvoor geven wij een advies ook op maat. 

BREEAM Assessments

BREEAM-NL-In-Use-Assessment-Kantoor-Provinciehuis-Noord-Brabant-project

Binnen duurzaam gebouwbeheer is BREEAM met haar certificering een begrip. BREEAM NL In Use kan heel goed gebruikt worden als middel om de duurzaamheid van een gebouw te toetsen en inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd is dit certificeringssysteem ook een toets of je gebouwdossier op orde is. Sannie Verweij is geaccrediteerd Expert en Assessor en in te schakelen als adviseur of zelfs onafhankelijke beoordelaar. 

Workshops & Trainingen

Sannie op Minisymposium Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2

Verduurzamen vraagt om kennis, vaardigheden én enthousiasme. Gebouwinzicht geeft daarvoor diverse workshops en trainingen. 

Enkele voorbeelden:
• Basiscursus Gebouwinzicht & aan de slag met de checklist
• Nut en noodzaak van Commissioning
• Do’s en Don’ts van duurzaamheidskeurmerken
• BREEAM, waarom en waarvoor
• Wet- en regelgeving: o.a. waar je in 2023 aan moet voldoen
• Energiemanagement voor huisvestingsmanagers 

Geen enkele training van Gebouwinzicht is precies gelijk. Pragmatisch meedenken en de trainingen afstemmen op de specifieke vraag en het kennisniveau van de deelnemers is voor Gebouwinzicht standaard. Trainingen van Gebouwinzicht zijn daarmee efficiënt en effectief gebleken. 

Gebouwinzicht verzorgd ook voor gerenommeerde kennisinstituten zoals TVVL (link), Helix, DGBC, Savantis (delen van) cursussen over duurzaam gebouwbeheer. 

Onderzoek & Ontwikkeling

onderzoek-ontwikkeling-gebouwinzicht-adviseurs gebouwinzicht
Gebouwinzicht werkt graag mee om duurzaam gebouwbeheer te verbeteren door deze te onderzoeken en verder mee te helpen ontwikkelen. Sannie Verweij deelt graag haar kennis met studenten en is lid van de werkgroep kennisoverdracht van de stichting Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) (link naar DBCA.nl).  

 Gebouwinzicht werkt regelmatig mee aan breder onderzoek in de markt, zoals voor het maken van een infographic maken voor Platform Duurzame Huisvesting en interviews over split-incentive in opdracht van RVO. 

Partners van Gebouwinzicht

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.