Diensten

Gebouwinzicht helpt eigenaren, beheerders en managers door beter inzicht te krijgen in hun bestaande utiliteitsgebouwen. Ondersteuning nodig bij concrete vragen over wet- en regelgeving of de Erkende Maatregelen? Of behoefte aan een verdiepend adviestraject bij het verduurzamen van uw pand? 

Inzicht in je gebouw is de basis van continue verduurzaming. Daarom werkt Gebouwinzicht met twee pijlers:

  1. Inzicht in waar je nu staat
  2. Ambitie voor de toekomst

 

Onze diensten

Gebouwdossier op orde

QuickScan Informatiemanagement
Verbetering en implementatie Gebouwdossier

Duurzaam Gebouwbeheer

QuickScan Duurzaamheid
Implementatie Routekaart

Certificering & Instrumenten

blog gebouwinzicht risico's nemen koen verwoert
Frameworks & Methodes 
BREEAM Assessments

Advies en implementatie

In-company Workshops & Trainingen
Onderzoek en Ontwikkeling

Gebouwdossier op orde

Voldoe ik aan alle wetgeving? Hoe kom ik aan alle benodigde informatie? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Als gebouweigenaar en/of -beheerder wil je inzicht in waar je staat en heb je te maken met de vele gegevens over het gebouw. Een goed overzicht van deze gegevens is essentieel voor een efficiënte werking van het gebouw en in sommige gevallen is een goed gebouwdossier zelfs verplicht. Gebouwinzicht helpt deze gegevens in kaart te brengen en te organiseren in een inzichtelijk gebouwdossier. Heb je behoefte aan verbetering van jouw informatiemanagement systemen? Of heb je een softwaresysteem wat je nu niet volledig benut? Kan je hulp gebruiken bij de verbetering van het informatiemanagement?

QuickScan Informatiemanagement

Wij brengen in kaart hoe informatiestromen nu geregeld zijn in jouw organisatie en welke informatie er aanwezig is, met een nadruk op de wettelijke verplichtingen. In 2 hands-on sessies brengt Gebouwinzicht dit alles in een bondige rapportage in kaart én geeft aan welke acties je zou moeten nemen om voor de lange termijn inzicht te blijven houden. Hierbij zijn jouw wensen voor een gebouwdossier ons uitgangspunt 

Verbetering en implementatie

Gebouwinzicht helpt je stapsgewijs bestaande processen en de organisatie van het gebouwdossier te verbeteren. Gebouwinzicht adviseert over het organiseren van de informatiestromen en over de mogelijkheden van software en automatisering binnen je organisatie. Gebouwinzicht heeft zelf geen eigen software, maar adviseert jou bij het kiezen van de juiste software en kan helpen bij de implementatie daarvan.

Duurzaam Gebouwbeheer

Wat is er mogelijk om te verduurzamen? Hoe stel ik een werkbare Klimaatambitie op? Wat is de impact hiervan op mijn bedrijfsvoering, personeel of huurders? 

Nederland werkt toe naar klimaatneutraliteit in 2050. Maar hoe vertaal je deze landelijke ambitie naar een duidelijke ambitie én een concreet beleid voor jouw gebouw en jouw organisatie? Het bepalen van een ambitie binnen de huisvestingsprocessen is niet altijd eenvoudig. De eerste stap naar verduurzaming is vaak zo gezet zolang je weet waar te beginnen. Gebouwinzicht helpt de juiste vragen te stellen en kan aanbevelingen doen voor eenvoudige maatregelen. Daarnaast begeleiden we je bij het opstellen van ambities voor de lange termijn en vastleggen van de routekaart hoe daar te komen. Vaak heb je daar zelf al een idee bij, of zijn er al diverse doelstellingen geformuleerd. 

QuickScan Duurzaamheid

kennistool-kwaliteitsborging-gebouwinzicht

Aan de hand van 2 hands-on sessies en het doornemen van de door jullie aangeleverde informatie brengt Gebouwinzicht het huidige beleid met stand van zaken rondom de klimaatambities in kaart. Als eindresultaat krijg je een overzicht van de belangrijkste doelstellingen die jullie nu al hanteren + welke stappen je nog zou moeten zetten om een Routekaart tot 2050 verder te verfijnen 

Implementatie Routekaart

BREEAM-NL-In-Use-Assessment-Kantoor-Provinciehuis-Noord-Brabant-project

Heb je na de QuickScan behoefte aan verdere invulling? Dan helpen we je graag verder met advies over het toepassen van beschikbare frameworks en de verdere implementatie van een passend duurzaamheidsbeleid. We helpen je om de routekaart concreet te maken en in de organisatie te verankeren.  

Certificering & Instrumenten

Wat is nou de beste aanpak voor het structureel verduurzamen van een gebouw? Welke methode kan mij helpen een betere ambitie te formuleren? 

Naast een inzichtelijke basis en duidelijk plan voor de toekomst biedt Gebouwinzicht meer diensten aan. We werken met gerenommeerde certificeringsmethodes en frameworks. Binnen duurzaam gebouwbeheer is BREEAM met haar certificering een begrip. BREEAM-NL In Use kan worden ingezet om de duurzaamheid van een gebouw te toetsen en inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd test dit certificeringssysteem ook of je Gebouwdossier op orde is. Maar er zijn ook andere methodes zoals Natural Step, SDG’s, ESG, CSRD.

Frameworks & Methodes 

Geen vraag, probleem of organisatie is hetzelfde. Dat begrijpen we bij Gebouwinzicht maar al te goed en daarom geven wij advies ook op maat. Hoe zit het met compliancy; voldoet het gebouw aan alle wet- en regelgeving? En hoe is dat geborgd in de organisatie? Is het huidige beleid wel concreet, SMART en doelgericht? En hoe kunnen we dat garanderen in het informatiemanagement van het gebouw of de portefeuille? Wij helpen jou bij het bepalen welk framework het beste past bij jouw organisatie. 

BREEAM Assessments 

Gebouwinzicht heeft geaccrediteerde BREEAM Experts en BREEAM Assessoren. Wij zijn in te schakelen als adviseur of als onafhankelijke beoordelaar. Sannie Verweij heeft als oprichter van Gebouwinzicht meer dan 10 jaar ervaring met BREEAM-NL In Use. Bekijk een overzicht van gerealiseerde projecten op onze pagina Projecten. Benader ons voor een BREEAM-NL In Use quickscan of zelfs een volledige BREEAM expert begeleiding op weg naar certificering.  

Kennisdeling & Ontwikkeling

De bebouwde omgeving staat niet stil. Gebouwinzicht blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, doet eigen onderzoek en deelt inzichten. Verduurzamen vraagt om kennis, vaardigheden én enthousiasme. Gebouwinzicht deelt graag haar kennis met studenten en is lid van diverse werkroepen en organisaties.
Gebouwinzicht verzorgd workshops, trainingen en lezingen voor gerenommeerde kennisinstituten zoals TVVL, Helix, DGBC en de Vastgoed Business School. Bij hen kan je je inschrijven voor diverse trainingen over onderwerpen zoals:

  • Basiscursus Gebouwinzicht & aan de slag met de checklist
  • Nut en noodzaak van Commissioning
  • Duurzaam MJOP
  • Do’s en Don’ts van duurzaamheidskeurmerken
  • BREEAM, waarom en waarvoor
  • Wet- en regelgeving: o.a. waar je in dit jaar aan moet voldoen
  • Energiemanagement voor huisvestingsmanagers
Sannie Verweij is lid van:

Koen Verwoert is lid van:

In-company Workshops & Trainingen

Sannie op Minisymposium Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2

Geen enkele training van Gebouwinzicht is precies gelijk. Pragmatisch meedenken en de trainingen afstemmen op de specifieke vraag en het kennisniveau van de deelnemers is voor Gebouwinzicht standaard. Daarom kan Gebouwinzicht trainingen op maat maken voor klanten, eventueel in combinatie met een adviestraject. Dat maakt deze trainingen efficiënt en effectief. Heb jij ook een training nodig? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek & Ontwikkeling

onderzoek-ontwikkeling-gebouwinzicht-adviseurs gebouwinzicht

Gebouwinzicht werkt graag mee om duurzaam gebouwbeheer te verbeteren door deze te onderzoeken en verder mee te helpen ontwikkelen. Gebouwinzicht werkt regelmatig mee aan breder onderzoek in de markt, zoals voor het maken van een infographic maken voor Platform Duurzame Huisvesting en interviews over split-incentive in opdracht van RVO. Heb jij ook een onderzoek in relatie tot huisvestingsmanagement, duurzaam gebouwbeheer of gerelateerd? Neem dan contact met ons op.  

Partners 

Gebouwinzicht werkt samen met en voor: 

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.