Onlangs lichtte ik in mijn videoblog het belang van een goed kernteam toe. Een goed kernteam is namelijk dé basis voor een goed gebouwdossier. Het is dan ook niet voor niets dat de ‘Organisatie’ de centrale hoeksteen is binnen mijn model van de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier. Uiteraard is ‘Organisatie’ straks ook één van de hoofdstukken in mijn boek. Speciaal voor dit hoofdstuk interviewde ik afgelopen najaar Rogier Verbeek, Directeur klant & markt van Facilicom Solutions. Ik sprak met hem over de rol van de Facility Manager in de wereld van Vastgoed en Huisvesting.

De rol van de Facilitair Manager

In de videoblog gaf ik al aan dat veel literatuur over Beheer en Onderhoud van vastgoed erg gericht is op de Eigenaar en Beheerders van het vastgoed. Ik zie echter in de afgelopen jaren steeds vaker de eindgebruiker centraal komt te staan. Dit betekent dat er ook steeds meer verantwoordelijkheid komt te liggen op de schouders van de Facilitair Manager. Het is immers de Facilitair Manager die de eindgebruiker faciliteert in zijn werk. Het is ook de Facility Manager die veel meer contact met de gebruiker van het gebouw heeft. Eigenlijk is het dus logisch dat huisvesting steeds vaker bij Facility Management komt te liggen in plaats van alleen maar bij de eigenaar/beheerder van het gebouw.

PPS en DBFMO projecten

Deze verschuiving is niet het enige verschil dat zichtbaar is. Passend in deze trend is ook de toename van PPS en DBFMO projecten binnen de wereld van Vastgoed. Met Rogier Verbeek sprak ik hierover. Facilicom heeft namelijk met PPS en DBFMO projecten veel ervaring. Hij zegt daarover: “Het mooiste van DBFMO constructies is het uitgangspunt van waardecreatie door de hele keten. Elke fase of domein moet iets toevoegen aan het geheel.”

De kern van PPS en DBFMO is niet alleen de vorm van het contract. Het is ook de uitvoering daarvan. Daarbij wordt gestuurd op duidelijke KPI’s. Door KPI’s te stellen op performance en einddoelen, zie je ook dat de verantwoordelijkheden anders opgepakt worden. Rogier Verbeek geeft een simpel voorbeeld: “Er wordt bijvoorbeeld écht integraal gewerkt als het om de zorg voor een schoon gebouw gaat als je niet alleen 30 jaar voor de uitvoering van de schoonmaak verantwoordelijk bent, maar ook voor de schoon te maken materialen als tapijt, meubilair, de gevel et cetera.”

Integrated Facility Management

Bij Integrated Facility Management zie je deze trend ook terug. De regierollen worden steeds belangrijker. Rogier Verbeek vult aan: “Deze regierollen krijgen een belangrijkere rol binnen het organisatiemodel. Het gaat immers om het bewust zijn van de waarde ergens van. Dat vraagt veel van de organisatie, die steeds meer uitbesteden, maar het vraagt ook dat je als organisatie een goede demand organisatie hebt”.

De rol van de huisvestingsmanager

Welke trend je ook volgt, feit is dat de rol van de huisvestingsmanager steeds belangrijker wordt binnen Facility Management. Als spin in het web van gebouwbeheer is de huisvestingsmanager de link tussen alle partijen die ergens iets met het gebouw van doen hebben. Dat kan de eigenaar, de gebruiker of een van de onderhoudspartijen zijn. Het maakt daarbij overigens niet uit of het om kleine of grote gehuisveste organisaties gaat. Als schakel tussen eigenaar en eindgebruiker kan de huisvestingsmanager een belangrijke rol spelen in de aanpak tot een duurzaam en comfortabel gebouw. Ik denk dat de huisvestingsmanager het meeste inzicht heeft in het gebouw. Immers geloof ik dat Gebouwinzicht is de basis van continue verduurzaming.

Videoblog terugzien? Dat kan!

Videoblog Inzicht in je gebouw begint bij inzicht in je organisatie terugzien? Dat kan! Bekijk de video.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.