Voor meer inzicht in je gebouw is het belangrijk om complete en actuele informatie in het gebouwdossier te hebben. Alleen dan valt er gericht te beheren en te sturen op verbetering en daarmee op verduurzaming van bestaande bouw. Met het gebouwdossier bedoel ik natuurlijk niet die ene map in die ene kast, maar om het principe van het gebouwdossier. In welk software managementsysteem de informatie staat, maakt voor dat principe niet uit, als de informatie maar ergens staat en terug te vinden is.

De 5 onderzoeken die elk gebouwdossier móet hebben

In deze blog benoem ik de 5 onderzoeken die nodig zijn voor meer Gebouwinzicht. Deze onderzoeken bundelen de actuele informatie in (controle)rapportages. Afhankelijk van het onderwerp moet dat betreffende onderzoek regelmatig herhaald worden. Voor het ene onderzoek is dat jaarlijks, het ander hoeft pas na bijvoorbeeld 4 jaar pas weer. Ook deze informatie wordt verankerd in het gebouwdossier voor meer inzicht.

1= Energie Audit

Een Energie Audit is een analyse van zowel de procesenergie, als ook van de gebouwenergie en CO2 uitstoot uit transport. Dit is dus meer dan alleen het hebben van een energielabel op een gebouw dat een verplichting is uit de EPBD (energy Performance of Buildings Directive). De EPBD, en dus het energielabel, is een wet voor gebouwen. De EED is een wet voor organisaties, en gaat dus over het werkelijke verbruik. Beide onderzoeken maken deel uit van het gebouwdossier. Lees een eerder blog: Over de verplichting tot Energie Audit volgens het EED

2= Conditiemeting (status van de gebouwonderdelen) conform de NEN 2767

Een conditiemeting geeft de onderhoudsstaat van bouwkundige elementen weer. Standaard is de vastgelegde meet- en registreermethode, de NEN 2767, hiervoor. Een conditiemeting mag overigens alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde inspecteur. Het verkregen inzicht uit een conditiemeting vormt de basis voor het onderhoudsplan (MJOP).
Bron: Vastgoedmanagement, Wieman/Vermeulen, 1e druk februari 2016, Noordhoff Uitgevers – hoofdstuk 12 door Dick Ausems: Technisch Vastgoedmanagement

3= Commissioning of conformiteit

Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en is van toepassing op zowel nieuwbouw als op bestaande bouw. Het gaat er dus om dat er een onafhankelijke partij toezicht houdt of de installaties voldoen aan de functionele eisen van de opdrachtgever en/of de eindgebruiker. Lees een eerder blog: Commissioning wat is dat?

4 = Gebruikersonderzoek en klanttevredenheid

Belangrijk aspect van en voor een gebouw zijn de gebruikers. De mensen in het gebouw zelf geven dan ook waardevolle feedback. Een belangrijk onderdeel van een goed gebouwdossier is dus dat je weet wat de gebouwgebruikers van het gebouw vinden. Dat ‘vinden’ kan je onderzoeken aan de hand van een tevredenheidsonderzoek. Lees een eerder blog: Comfort als leidraad van gebouwbeheer

5= Duurzaamheid Scan

Als je wil verduurzamen vormt een uitgevoerde Duurzaamheid Scan daar een goed uitganspunt voor. Een goede scan geeft inzicht in alle duurzaamheidsaspecten – van zowel energie en water als materialen en afval. Veel gebruikte duurzaamheidsinstrumenten zijn: GPR, BREEAM en de CO2 prestatieladder.Lees een eerder blog: Nieuwe versie BREEAM-NL In Use nu ook voor industriële gebouwen en scholen.

Checklist 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier

Wil jij weten wat er nog meer thuishoort in een goed gebouwdossier behalve deze 5 onderzoeken? Ontdek het en download de checklist van de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier

[fsb-social-bar]

***Update met opmerkingen van lezers via LinkedIn***

Joost Bennekers schreef: Wellicht nog asbest, legionella, bodem, grondstoffenpaspoort/MPG berekening en de jaarlijkse ecologische / CO2 footprint?

Sannie Verweij schreef: Mooie aanvullingen! Asbest, Legionella, bodem en grondstoffenpaspoort moeten er zeker ook bij. Dank Joost.

Stef Bots schreef: @Joost CO2 footprint stond al onder punt 5 van Sannie’s lijstje. Maar grondstoffenpaspoort zeker erbij.
Ik voeg nog toe het “Kerndocument” conform ISSO Publicatie 105. Dit bevat namelijk een (geactualiseerd uiteraard) overzicht van alle gebouwinstallaties inclusief de uitgangspunten, werking en mogelijkheden daarvan. Wellicht kan dat onder punt 3. Daar kan het grondstoffenpaspoort ook bijgevoegd worden. Net als het ISSO Kerndocument is dat immers een (actueel) statusdocument met informatie over het gebouw en installaties.
Als tweede suggestie noem ik de vergunningen die eventueel gelden en/of een lijst van actuele wetgeving die van toepassing is.

Sannie Verweij schreef: Dank Stef! Het kerndocument ISSO 105 is inderdaad ook een goed hulpmiddel en vergelijkbaar met de basis gebouwgegevens in hoeksteen 2 van Gebouwinzicht. In hoeksteen 3 de Eisen leg ik ook de wetten en regels vast. Dus die is ook zeker nodig. Maar veel van die gegevens zou je als Huisvestingsmanager zelf moeten kunnen verzamelen en bijhouden. Ik heb hier geprobeerd de onderzoeken op te nemen die je, of je nu al weet of en hoe je ze gaat inzetten of niet, gewoon altijd zou moeten laten uitvoeren door een deskundige op dat specifieke gebied. Al besef ik dat veel huisvestingsmanagers ook hulp kunnen gebruiken in het bijhouden van wet en regelgeving.

Frank Postema schreef: Mooi stuk Sannie! Mag ik een kleine aanvulling geven? Een actueel conditie inzicht conform 2767 is nuttig maar zegt niet alles. Andere genoemde hoekstenen sluiten er overigens op aan. Toch pleit ik er voor om verder te kijken dan de 2767. Het gaat ook om risico, werking, uitgangspunten. Een vorm van asset management zo gezegd. Geen hoeksteen maar onmisbaar is vastlegging van je proces: hoe ga je de vijf hoekstenen inzetten, gebruiken. Waar geven ze je meerwaarde.

Sannie Verweij schreef: Hoe je die kennis daarna gaat inzetten is inderdaad de volgende stap, Frank. Daar kunnen jij en ik en vele andere goede adviseurs natuurlijk bij helpen. 😉

Wil je ook reageren? Laat dan hieronder een comment achter!

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.