Vorige week schreef ik al over de begrippen circulaire gebouwen en circulair vastgoed. Deze week geef ik nog meer verdieping. Afgelopen dinsdag 24 april sprak ik met Yvette Watson over wat Circulair economie nu betekent voor de rol van de Facility manager en de huisvestingsmanager in gebouwen.

PHI Factory

Yvette is oprichter en mede eigenaar van PHI Factory en helpt organisaties te versnellen naar een circulaire economie. Zij heeft onder andere bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire en energie neutrale huisvestingsambities van de KB. Vanuit PHI Factory ontwikkelt zij nu voor diverse facilitaire organisaties en marktpartijen duurzame en circulaire concepten. Yvette is vorige week op het Green Tie Gala van Building Holland dan ook 7de geworden in de Duurzame Vastgoed Top 50.

Kijk deze test blog terug om te horen wat Yvette vertelt over de rol van de Facility Manager in de Circulaire economie.

Voor organisaties die niet direct een productiehal zijn, dus in ieder geval alle zakelijke dienstverlening, komen alle materiaalstromen het gebouw binnen via de Facility Manager. Dus voor onderhoud van het gebouw, energie, water, kantoorartikelen, catering en schoonmaak, komt allemaal via FM binnen. En vervolgens wordt het via het Afval contract ook allemaal weer afgevoerd.

Green Deal Circulaire Gebouwen

PHI factory hielp al mee binnen de Green Deal Circulaire gebouwen. Dit project liep van begin 2015 tot eind 2017 en op de website is het proces te lezen van deze circulaire reis. Van verlangen – met inspiraties sessies en zorgen dat gebruikers, eigenaars en alle andere stakeholders enthousiast worden – via vragen, verbinden, vernieuwen en verwezenlijken uiteindelijk naar verwonderen en verbeteren. Dit hele proces lijkt door de deelnemers aan de Green Deal tot nu toe vooral uitgewerkt te zijn voor nieuwbouw- en renovatietrajecten. Daarin staan wel ook heldere handvatten voor de onderhouds- en beheerfase. Immers, al in de ontwikkeling maak je de keuzes ‘niet alleen voor de bouw, maar ook voor de verdere levensduur van de huisvesting en onderhoudsfase.’

De laatste twee stappen in de lijst zijn verwonderen en verbeteren. Als je echter een bestaand gebouw in gebruik hebt, zonder renovatie plannen, is deze fase van verwonderen een hele goede om mee te starten. Het start namelijk met de vragen: “Waar staan we nu, en waar kan het beter? Hoe kan de circulariteit nog verbeterd kan worden…”

“Dit is een continue fase, circulariteit kan niet in één keer perfect en compleet uitgevoerd worden.”

En de laatste fase in proces van de Green Deal Circulaire gebouwen is het daadwerkelijk verbeteren. De Green Deal Circulaire gebouwen zegt hierover op de website: “Zo kunnen onderdelen van het gebouw tijdens de beheerfase worden verbeterd, maar ook de werkwijze kan worden aangepast. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het circulaire traject niet stopt als de bouw/renovatie is afgerond. Het gebruik en het beheer zijn net zo belangrijk. Het is een continue cyclus. In het traject heb je beslissingen genomen die misschien niet handig zijn in het onderhoud. Daar kom je bij het verwonderen achter en dit ga je in deze fase verbeteren. Deze fase draait om het optimaliseren van de gebruiksfase”

Circulair denken in duurzaam beheer en onderhoud

Helaas zijn er voor deze fase van Verbeteren van bestaande gebouwen nog maar weinig hulpbronnen en documenten beschikbaar. Gebouwinzicht en PHI Factory gaan hiermee de komende tijd dan ook zeker aan de slag. Het liefst doen we dat samen met een organisatie die nastreeft om met behulp van de circulaire economie de komende 10 à 20 jaar van gas los of energieneutraal te worden. Wij gaan deze organisatie(s) helpen hoe het Circulaire gedachtengoed toegepast kan worden in het dagelijks onderhoud en het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). En, hoe met circulaire economie de business case van het gebouw, en het beheer en onderhoud daarvan, kan versterken.

De kracht van PHI Factory komt dan vanuit de ervaring van het vertalen van circulaire ambities bij huisvestingsvraagstukken en serviceconcepten. De PHI factory hanteert vier kernwoorden:
• Gebruikswaarde: o.a. behouden van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, voorkomen van verspilling
• Waardecreatie: o.a. hoogwaardig hergebruik, cross-sectorale inzetbaarheid
• Productwaarde: o.a. keuze grondstoffen, ontwerp voor hergebruik
• Proceswaarde: o.a. dienstverlening op onderhoud, flexibiliteit en adaptief vermogen

En zoals Yvette vanmorgen in ons gesprek nog eens aangaf: “Een product is pas circulair als het proces dit borgt. De bestaande kwaliteit van producten en gebouwen, wordt gemeten aan de hand van de mate van circulariteit, oftewel van de potentie van dit gebouw. Elke organisatie en elk organisatie onderdeel moet daarbij zicht hebben op zijn eigen invloedsfeer: waar heb je impact op? Want dat bepaalt mede je strategie. In elke organisatie kan deze prioriteitsverdeling anders liggen, waardoor iedereen tot een eigen strategie komt.”

Gebouwinzicht brengt de kennis en ervaring in van het in kaart brengen van de huidige stand van zaken in een organisatie en de manieren om ook het technische beheer en onderhoud in te zetten voor een duurzame/ circulaire doelstellingen van de organisatie.

Met de gemeenschappelijke kennis van PHI Factory en Gebouwinzicht kunnen we het circulaire gedachtegoed in kaart te brengen voor beheer en onderhoud. Wil je meer weten of gelijk aan de slag? Neem dan contact met ons op.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.