Dag tegen gas

Dag tegen gas

Ik roep het al jaren: we moeten energie besparen in bestaande gebouwen. Ik roep dat vooral omdat het besparen van energie direct bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot en daarmee ook zorgt voor minder opwarming van de aarde. Zo voorkomen we de...
Van Split Incentive naar Shared Incentive

Van Split Incentive naar Shared Incentive

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland gaat trager dan we zouden willen. Eén van de problemen hiervan is de zogenaamde ‘split incentive’. Dit houdt in dat de investeringen en de daaruit voortkomende voordelen niet evenredig verdeeld zijn tussen de...
Een leven op onze planeet

Een leven op onze planeet

Reflectie van David Attenborough op het klimaatprobleem en wat we vanaf NU zouden moeten doen Afgelopen weekend keek ik naar de film van David Attenborough: ‘A Life on Our Planet’. David Attenborough is 93 jaar. In ‘A Life on Our Planet’ geeft hij zijn visie op de...
Visie op vastgoedmanagement

Visie op vastgoedmanagement

Vastgoedmanagement is een continu proces. Het managen van vastgoed is een continu proces van plannen en monitoren. In het vastgoedmanagement hebben we te maken met verschillende stakeholders. Met gebouwinzicht help ik hen op drie manieren: Weten waar je nu staat =...
Bekijk het eens vanuit een andere stoel

Bekijk het eens vanuit een andere stoel

Een stoelendans voor meer inzicht Als je samen bezig bent doelstellingen te bepalen, is het handig om regelmatig van ‘stoel’ te wisselen en het vraagstuk vanuit een andere positie waar te nemen. Naast nieuwe inzichten, leidt dit ook tot wederzijds begrip. Dus als je...
Shared-incentive noodzakelijk

Shared-incentive noodzakelijk

Eén van de voornaamste problemen bij het verduurzamen van bestaand vastgoed is de zo genaamde ‘split- incentive’, of in goed Nederlands: verdeeld motief. Hier is sprake van als de eigenaar van een gebouw de investering doet in duurzame maatregelen, maar de huurder...

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.