Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in het jaar 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt afspraken met andere partijen. Zo moeten bijvoorbeeld grotere organisaties – met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of meer – eens in de vier jaar een zogenaamde Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) laten uitvoeren. Sinds mei dit jaar is een BREEM-NL In-Use certificaat met score ‘good’ volgens het RVO benoemd als officieel alternatief voor deze verplichte energie-audit. Ik vind daar wat van!

Doel EED

Een energie-audit brengt álle energiestromen, van zowel het gebouw als van de gebruikers, in kaart. Dit is een grondige analyse en betreft dan ook alle informatie omtrent het energieverbruik van een onderneming. Grote ge- en verbruikers van energie worden zo voor het voetlicht gebracht. Het doel van een EED is dan ook simpel: de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.

Doel BREEAM-NL In Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. BREEAM-NL In-Use kent drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën zoals energie, maar ook transport, water, materialen en afval. Doel van BREEAM-NL In-Use is om de duurzaamheid van die bestaande gebouwen continu te verbeteren.

Het geval en waarom ik daar zo tegen ben

Sinds mei 2019 is dus een BREEM-NL IN-Use certificaat met score ‘good’ meteen ook de afkoopsom voor een EED. Voor als je precies de formulering wilt weten: lees dan de factsheet van RVO hierover. Even door de bank genomen: een score ‘good’ voor Asset (= het gebouw) komt neer op 40% score van alle mogelijke maatregelen die je zou kunnen realiseren. Met een theoretische Energielabel B heb je daarvoor de helft al op zak. Sprokkel nog wat extra punten, en een score ‘good’ is ‘in the pocket’. Ja, ik simplificeer het nu. Maar eerlijk is eerlijk: een score ‘good’ is zo uitdagend niet.

Je kan dus met een BREEAM-NL In Use ‘good’ vrijstelling krijgen voor het doen van een EED. Mijn grootste bezwaar hierbij is, dat je een ‘good’ (40% van de totaalscore) al kan halen met een minimum aan energetische analyse. En heb ik het nog niet eens over de splitsing voor eigenaren en huurders. Eigenaren hoeven alleen op het onderdeel Asset een ‘good’ te halen. Maar daar zit alleen maar het theoretische Energielabel in. Huurders hoeven alleen maar een ‘good’ te halen op het onderdeel Gebruik, maar daar worden alleen maar vragen gesteld over het beleid van de organisatie. In geen van beide zit dus de grondige analyse van werkelijk energiegebruik.

In de factsheet van RVO wordt regelmatig aangehaald dat er bepaalde credits in het BREEAM schema zitten die gelijkwaardig zijn aan een EED onderzoek, zoals bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een Maatwerk advies (credit ENE103) of het monitoren van werkelijk energiegebruik (ENE31-ENE61). Maar deze credits zijn allemaal van het onderdeel Beheer, een onderdeel waaraan je dus niet hoeft te voldoen als je BREEAM als alternatief bewijs voor een EED wil gebruiken. Dat vind ik best wel een beetje raar.

Een goed EED – ja, het kost wat, want het is een grondige analyse – brengt alle werkelijke energiestromen in kaart. Dus geen theoretisch model, maar echte cijfers die je uit echte monitoring vanuit de echte situatie verkrijgt. Elke grootverbruiker (elke verbruiker van meer dan 5% van het totale energieverbruik) is in kaart gebracht. Deze wetenschap geeft inzicht. Inzicht om te kijken waar (en hoe) je kunt besparen. Dit geeft input voor een MJOP en leidt onherroepelijk tot zowel kostenbesparing als ook energiebesparing.

Van vrijbrief naar input: de oplossing

Met BREEAM-NL In Use als middel om het verduurzamen te stimuleren is niks mis. Prima zelfs! Gebruik de oplossingen die uit de analyse van de energie-audit komen als bewijs voor BREAAM-NL In Use. Zo vang je twee vliegen in één klap, want je zou maar eens zo van een score ‘good’ naar een ‘excellent’ kunnen gaan. De marketingafdeling van het bedrijf kan mooie sier maken en het milieu is er ook nog eens bij gebaat. En over die vierjaarlijkse investering in een EED maak ik me niet zo druk, die verdient zich wel terug.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.