Als bouwkundig adviseur en expert binnen verduurzamen van bestaand vastgoed ben ik nu ruim 6 jaar geaccrediteerd bij de DGBC als assessor voor het controleren van trajecten van BREEAM-NL in Use. Veel gebouwen wilden nog voor afgelopen kerst een certificaat in huis hebben om aan te tonen dat hun portefeuille in 2018 ook echt duurzaam is. Het was dan ook een top drukte.

Een keur aan projecten heb ik in de afgelopen periode voorbij zien komen: van grote bedrijfsverzamelgebouwen en kleinere kantorencomplexen tot sorteercentra en hotels. Hoewel de ambities van deze aanvragen per procedure verschilden van ‘we-zien-wel-waar-op-uitkomen’ tot ‘Outstanding’, betekent het werk voor mij in de kern hetzelfde. Aan de hand van aangeleverde informatie (bewijslast) en mijn inspectie op locatie beoordelen of de aanvraag voldoet aan de theoretisch gestelde doelen. En dat over 9 verschillende categorieën, van Energie tot Water en van Materialen tot Vervuiling en afval. Bij BREEAM-NL In Use worden bestaande gebouwen overigens niet alleen beoordeeld op het gebouw zelf. Ook het gebruik en het beheer van dat gebouw tellen mee.

Mijn belangrijkste leerpunten van 6 jaar BREEAM-NL in Use

Ben je van plan om dit jaar zelf een BREEAM-NL in Use traject te starten? Hou dan rekening met de belangrijkste leerpunten die ik in die 6 jaar ben gekomen in mijn werk als assessor. Ondanks dat de gebouwen zelf heel erg van elkaar verschilden, zie ik namelijk enkele punten die bij iedereen spelen. Door hier van te voren al handig op in te spelen tijdens je aanvraag kun je zowel veel tijd als geld besparen.

De aankomende periode zal ik in mijn blogs leerpunten met jullie delen. Dit is alvast een eerste belangrijk leerpunt voor als je aan de slag wil met BREEM-NL in Use.

Wist je dat onderstaande leerpunten en tips niet alleen helpen bij een BREEAM-NL In Use certificering, maar ook voor elke organisatie dat het gebouw en de vastgoedafdeling wil verduurzamen zonder BREEAM-NL In Use certificaat?

Leerpunt 1: Het verzamelen van informatie

Veel projecten starten niet met BREEAM omdat men denkt dat BREEAM een duur traject is. Het duurste onderdeel van een BREEAM certificering is echter het verzamelen van de benodigde informatie. Dat is natuurlijk inherent aan het willen certificeren: voor het verkrijgen van een certificaat, moet immers schriftelijk aangetoond worden dat aan alle eisen voldaan wordt.

Als jij je gebouwdossier goed op orde hebt, dan heeft een assessor deze informatie zo gecontroleerd. De benodigde informatie is echter vaak niet schriftelijk aanwezig. Enerzijds is dit omdat bedrijven het nut van schriftelijk beleid niet goed op waarde (kunnen) schatten. Anderzijds is dat omdat de informatie te versnipperd is binnen de organisatie. En ik snap dat vaak ook wel: als jij in een kleine organisatie altijd al op een duurzame manier werkzaamheden inkoopt, waarom zou je het beleid dat je duurzaam inkoopt dan ook nog eens in een beleidsnotitie zetten? Dat klinkt een beetje als een dierentuin vol papieren tijgers en paarse krokodillen. Toch is dit beleid voor een hoge score in BREEAM-NL In Use wel noodzakelijk. Bij certificeren draait het namelijk ook om het kunnen aantonen van wat je doet.

Voorbeeld bij leerpunt 1: Een slim beleidsplan inkoop voor een hoge score BREEAM-NL Beheer

Als je het slim aanpakt, hoeft dit echter geen complexe papieren tijger op te leveren. Ik zie projecten die het beleid voor duurzaam inkopen aantonen met een standaard overeenkomst voor inkoopvoorwaarden. Hiermee hebben ze dan niet alleen het beleid vastgelegd, maar ook gelijk geborgd dat dit echt op alle inkoop van toepassing is. En let wel: dit document kan zo maar 20 tot 30% van je score voor het onderdeel beheer bepalen! Dat is veel. Dit document levert namelijk niet alleen punten in de categorie Management, maar ook nog eens in de categorie Energie, Materialen, Water en Afval.

Mijn advies voor informatie verzameling

Zorg dat als je echt aan de slag wil (of moet) met BREEAM-NL in Use je grofweg weet welke informatie je moet kunnen aanleveren. Bereid dat voor! Dat scheelt niet alleen heel veel tijd en dus geld op, maar als je het slim aanpakt levert het ook concreet punten op in de beoordeling.

Weet je niet wat er eigenlijk in een gebouwdossier thuishoort? Download dan mijn Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen voor een goed gebouwdossier. Of volg op 22 en 27 maart in Gouda de tweedaagse cursus bij Helix Academy. Ik begeleid die training en licht in 2 dagen de Checklist Gebouwdossier niet alleen toe, we gaan die dagen live aan de slag met het invullen van de checklist. Gedurende de cursus krijg je tips en tools aangereikt en werk je aan het verkrijgen van inzicht in je eigen gebouw. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Sparren met Sannie

Weet je nog niet hoe je aan de slag wil? Overweeg dan een Sessie Sparren met Sannie. Als expert voor het verduurzamen van bestaand vastgoed doorzie ik vaak snel waar voor jou de grootste kansen liggen. Misschien is dat een BREEAM-in Use traject of juist een interne cursus duurzaamheid. Door mijn onafhankelijke blik kan ik verbanden leggen die zorgen voor een nieuwe impuls.

Interesse? Mail mij op sannie@gebouwzicht.nl. Ik bel je dan voor een nadere kennismaking en samen maken we een afspraak voor een Sessie Sparren met Sannie. Doen! Ik merk dat klanten die deze sessie al gehad hebben nu vol vertrouwen en enthousiasme concreet aan de slag zijn.

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.