Het zat er al een tijdje aan te komen, maar gisteren werd het dan ook echt officieel:
Alle kantoren moeten vanaf 2023 een energielabel C of hoger hebben. ‘Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energie slurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.’ Zo staat het in de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer.

Wat betekent dat voor jouw kantoor?

Concreet betekent dit voor jou dat je allereerst moet weten wat je huidige energielabel is en vervolgens welke de maatregelen nodig zijn om jouw kantoor voor 2023 op energielabel C te krijgen. Volgens het artikel kunnen kantoren met een label D, E of F veelal zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (zoals bijvoorbeeld verlichting) zouden al voldoende kunnen zijn. Alleen bij kantoren die nu energielabel G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig. Dit zijn overigens dezelfde maatregelen die nu al via ‘de erkende maatregelen’ verplicht zijn (zie verderop in dit bericht).

Betere controle bij eigenaren én eindgebruikers

Het is echter voor veel partijen onduidelijk wie er nu echt verantwoordelijk is en waar dus de controle ligt. Enerzijds zijn de eigenaren van gebouwen verplicht om een energielabel te voeren vanuit de Nederlandse wetten die voortkomen vanuit de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). In een bijgaand maatwerkadvies worden standaard maatregelen benoemd die een gebouweigenaar zou kunnen uitvoeren. Andere onderdelen van de EPBD die in Nederland al geïmplementeerd zijn (en dus verplicht) zijn de jaarlijkse Installatiekeuringen.

Anderzijds kan ook de gebruiker van het gebouw aansprakelijk worden gesteld voor het uitvoeren van de erkende energiemaatregelen. In het Activiteitenbesluit staat dat de ‘drijver van de inrichting’ hiervoor verantwoordelijk is. In multi-tenant gebouwen is dit vaak de eigenaar, maar als je de enige huurder bent, zou je dat als gebruiker ook wel eens zelf kunnen zijn. Dit hangt dan ook af van wat hierover in het huurcontract is afgesloten. Een duidelijke toelichting staat op de site van Infomil, het kenniscentrum voor bevoegd gezag.

Ten slotte is er nog de EED (Energy Efficiency Directive): alle organisaties met meer dan 250 medewerkers moeten een keer per vier jaar een Energie Audit uitvoeren. Hierin wordt niet alleen de CO2 van het gebouw waarin ze gehuisvest zijn, maar ook de CO2 uitstoot als gevolg van transportbewegingen in kaart gebracht.

Handhaving energie besparende maatregelen

De controle door gemeenten en omgevingsdiensten op de uitvoering van de EED en de erkende maatregelen wetgeving schiet momenteel duidelijk tekort. Het kabinet heeft inmiddels al twintig extra toezichthouders voor de omgevingsdiensten beschikbaar gesteld. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Helaas blijft het voor veel mensen onduidelijk wie deze nieuwe wetten en regels gaat handhaven. Gelukkig doe je energiebesparende maatregelen niet alleen omdat het moet. Het levert je ook direct een besparing door lagere energielasten.

Energiebesparing begint bij gebouwinzicht

Maar of je nu als eigenaar of als gebruiker van het gebouw aan energiebesparing wilt (of moet) doen, je zult altijd de informatie over het gebouw en het gebruik daarvan op orde moeten hebben. Zo moet je weten wat er nu in het gebouw aanwezig is (dubbelglas, isolatie, ventilatie systemen etc). Maar ook is het handig om te weten wat het huidige energieverbruik is (real-time monitoring, maandrapportages, trendgrafieken etc).

Wil je weten welke wet- en regelgeving op jouw gebouw van toepassing is? Wil je weten welke informatie nog meer nodig is voor het op orde krijgen van jouw gebouwinformatie? Download dan in ieder geval de checklist met vragen waarvan de antwoorden in elk goed gebouwdossier thuishoren. Kom je er niet uit en heb je meer hulp nodig? Plan dan een gratis adviesgesprek in of mail mij op sannie@gebouwinzicht.nl. Wellicht kan ik je (op weg) helpen

[fsb-social-bar]

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.