Gebouwinzicht is de basis van continue verduurzaming.

Gebouwinzicht helpt eigenaren, beheerders, beleggers, huurders en verhuurders van bestaande utiliteitsgebouwen bij hun opgave om hun gebouw(voorraad) te verduurzamen. Begin vandaag nog met krijgen van meer inzicht, en download de gratis checklist met de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier.

Over Gebouwinzicht

Alle utiliteitsgebouwen in Nederland hebben voor 2030 een plan om naar klimaatneutraliteit in 2050 te komen. Dat is het doel van Gebouwinzicht en daar dragen we met onze advisering aan bij. We helpen organisaties met inzicht krijgen in hun vastgoed. We kijken in hoeverre het gebouwdossier op orde is, en hoe duurzaamheid in de organisatie geborgd is. Dat inzicht is voorwaarde om een routekaart richting 2050 te kunnen maken en zo aan de wereldwijde klimaatambities te voldoen.

Team

Gebouwinzicht is een jong en dynamisch bedrijf, dat werkt zonder vaste kantoorlocatie. Oprichter van Gebouwinzicht is Sannie Verweij. Naast vaste medewerkers bestaat ons team uit een flexibele schil met diverse expertises en werken we, indien dat voor een opdracht nodig is, samen met verschillende partners.

Diensten

Gebouwinzicht helpt eigenaren, beheerders, beleggers, huurders en verhuurders van bestaande utiliteitsgebouwen bij hun opgave om hun gebouw(voorraad) te verduurzamen.

Gebouwinzicht werkt volgens twee pijlers:

  1. Inzicht in waar je nu staat
  2. Ambitie voor de toekomst

Gebouwinzicht voert Advies, BREEAM Assessments, Workshops & Trainingen en QuickScans uit.

QuickScans

Weten waar je nu staat, is de basis van elke transitie. Pas met inzicht kan je beleid maken voor de toekomst en sturen op de uitvoering daarvan.

Snel weten waar je aan toe bent? Gebouwinzicht biedt een QuickScan Informatiemanagement en QuickScan Duurzaamheid aan.

Projecten

De ervaring van Sannie Verweij als BREEAM-NL Expert en Assessor tijdens de certificering van duurzaamheid bij bestaand vastgoed heeft het belang laten zien van een goed gebouwdossier. Concreet was dat de aanleiding voor het huidige adviesbureau Gebouwinzicht.

Ervaring

Gebouwinzicht (en daarvoor Sannie Verweij Advies) heeft vele projecten uitgevoerd waar we trots op zijn. Deze projecten zijn onder te verdelen naar:

  • Advies Gebouwdossier
  • Advies Routekaart
  • BREEAM-NL certificering
  • Workshops en trainingen
  • Onderzoek en Ontwikkeling

Heb je vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over gebouwinzicht, of wil je sparren over meer inzicht in jouw gebouw? Neem contact op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@gebouwinzicht.nl.

Contact formulier

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.